eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kasa fiskalna w polskiej firmie budowlanej

Kasa fiskalna w polskiej firmie budowlanej

2017-05-30 13:52

Kasa fiskalna w polskiej firmie budowlanej

Paragon fiskalny na usługę budowlaną © nullplus - Fotolia.com

Usługi budowlane w VAT rządzą się swoimi prawami. Jeżeli klientem nie jest firma, muszą jednakże co do zasady być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Powstaje jednak problem, w którym momencie należy je zaewidencjonować. A co z kasą fiskalną, gdy usługę wykonujemy za granicą?
Przypomnijmy, budowlańcy mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jeżeli ich sprzedaż dla Kowalskich nie przekracza rocznie limitu 20 000 zł. Dostępne jest dla nich także zwolnienie przedmiotowe. Jeżeli tylko zapłata za usługę nastąpi na rachunek bankowy, pocztą bądź za pośrednictwem SKOK-u, zaś z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres), kasa fiskalna nie jest konieczna również, gdy sprzedaż przyjmuje dużo większą wartość.
Ci budowlańcy, którzy powyższych warunków nie spełniają, sprzedaż swoich usług dla Kowalskich muszą ewidencjonować na kasie rejestrującej. Powstaje tutaj jednak pytanie, w którym momencie?

W stosunku do usług budowlanych ustawodawca określił w sposób szczególny moment powstania obowiązku podatkowego. Otóż ten powstaje w momencie wystawienia faktury, gdy jest ona sporządzona terminowo. A co należy rozumieć pod pojęciem terminowego wystawienia faktury? - w ciągu 30 dni od daty wykonania usługi (pomijamy tutaj zaliczki i wcześniejsze zapłaty, gdzie obowiązek podatkowy powstaje w dacie ich otrzymania).

fot. nullplus - Fotolia.com

Paragon fiskalny na usługę budowlaną

Paragon fiskalny dla usługi budowlanej wystawiamy w dacie jej wykonania. Jeżeli jednak nieruchomość, na której usługi były wykonywane, znajduje się poza Polską, jej wartości na kasie rejestrującej nie musimy ujmować.


Firma budowlana zatem wykonując takie usługi może w pewnym zakresie regulować moment powstania obowiązku podatkowego i przesunąć go np. na następny miesiąc (najpóźniej na 30-ty dzień od wykonania usługi).

Jak zatem wystawić paragon dla takiej usługi, z ruchomym momentem powstania obowiązku podatkowego?
Sytuacja się rozjaśnia, gdy przyjrzymy się bliżej przepisom. Otóż regulacje ustawy o VAT wskazuję, że faktycznie w przypadku usług budowlanych to data wystawienia (w terminie) faktury generuje powstanie obowiązku podatkowego. Jest tak jednakże jedynie wówczas, gdy występuje obowiązek wystawienia takiego dokumentu. A sprzedaż towarów czy usług na rzecz zwykłych Kowalskich nie wymaga fakturowania.
W efekcie dla usług budowlanych wykonywanych na zlecenie Kowalskiego nie stosuje się szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego, a zasadę ogólną mówiącą, że obowiązek podatkowy powstaje w dacie wykonania usługi. Wówczas to należy wystawić paragon dla takiej sprzedaży.

Oczywiście sprzedaż usług budowlanych dla osób prywatnych można również dodatkowo udokumentować fakturą. Niemniej jej wystawienie nie zmieni momentu powstania obowiązku podatkowego (w dalszym ciągu będzie to moment wykonania usługi, a nie data wystawienia faktury).

Usługi świadczone za granicą


A jak wystawić paragon fiskalny, gdy usługa budowlana zostanie wykonana w innym kraju? W ogóle.

Otóż usługi świadczone dla niepodatników (czyli przede wszystkim zwykłych Kowalskich) co do zasady opodatkowane są w kraju, gdzie znajduje się ich usługodawca (art. 28c ust. 1 ustawy o VAT). Mówiąc innymi słowy, gdy daną usługę na rzecz obcokrajowca świadczy firma z Polski, to tutaj należy rozliczyć od niej VAT (co wiąże się też z jej ujęciem na kasie fiskalnej, gdy nabywcą będzie osoba prywatna).

Od tej ogólnej reguły występuje jednak kilka wyjątków, a jeden z nich tyczy się właśnie usług budowlanych.
Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Powyższe wskazuje, że opodatkowanie VAT usług budowlanych zawsze ma miejsce w tym kraju, w którym znajduje się dana nieruchomość. Jest tak zarówno w przypadku świadczenia takich usług na rzecz podatników jak i podmiotów niebędących podatnikami.

W efekcie usługi budowlane wykonywane poza Polską nie są w ogóle objęte polskimi przepisami VAT. skoro miejsce świadczenia danych usług znajduje się poza terytorium RP, nie można ich uznać za odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Tym samym, wykonywanie takich usług w myśl przepisów ustawy nie mieści się w pojęciu sprzedaży. A ponieważ usługi takie nie mieszczą się w pojęciu sprzedaży (na terytorium RP), nie ma obowiązku ich ewidencjonowania na kasie fiskalnej. (por. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 marca 2017 r., nr 3063-ILPP2-2.4512.260.2016.1.AD).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: