eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Towary handlowe w darowiźnie są kosztem uzyskania przychodu?

Towary handlowe w darowiźnie są kosztem uzyskania przychodu?

2017-05-31 13:24

Towary handlowe w darowiźnie są kosztem uzyskania przychodu?

Otrzymane towary handlowe można zaliczyć do kosztów podatkowych © thodonal - Fotolia.com

Darowizna składników majątku firmy na rzecz innej osoby nie jest kosztem po stronie darczyńcy. Jeżeli jest to darowizna środków trwałych, obdarowany może je natomiast amortyzować, zaś naliczane odpisy zaliczać do kosztów uzyskania przychodu. Do tej pory fiskus stał na stanowisku, że kosztu nie można rozpoznać w stosunku do otrzymanych w darowiźnie towarów handlowych. Ostatnio pojawiła się jednak interpretacja podatkowa wprowadzająca rewolucję w tym zakresie.
Co jest podstawowym kosztem w firmach handlowych? - nabyty towar przeznaczony do dalszej odsprzedaży. Fiskus dba jednak o to, aby do kosztów podatkowych trafiały jedynie te towary, które zostały przez jednego przedsiębiorcę kupione i sprzedane.

Towary handlowe w kosztach zbywcy


I tak w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe zakup towarów handlowych stanowi tzw. koszty bezpośrednio związane z przychodami. Oznacza to, że zakupy takie trafiają do podatkowych kosztów dopiero w momencie uzyskania przychodu z ich odpłatnego zbycia (szeroko rozumianego).

W przypadku podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów powyższą funkcję pełni ujmowanie w rachunku podatkowym remanentów (początkowego i końcowego).
Jak postąpić w sytuacji, gdy towary zostaną przekazane nieodpłatnie (chociażby w postaci darowizny), czyli nie wygenerują przychodu? Wówczas ich wartość do kosztów podatkowych darczyńcy nie trafia, bądź musi z niej zostać wykorygowana.

Towary handlowe u odbarowanego


Do tej pory organy podatkowe zgodnie twierdziły, iż otrzymane nieodpłatnie towary handlowe nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu sprzedającego (gdy ten nie określa przychodu z tytułu ich otrzymania). Należy przy tym je ująć w spisie z natury, jeżeli nie zostaną one sprzedane na dzień jego sporządzenia. Nie należy jednakże doliczać ich wartości do wartości spisu, która jest ujmowana w rachunku podatkowym. Oczywiście sprzedaż tak otrzymanych towarów przychód z firmy jak najbardziej stanowi (i to w każdym przypadku).

fot. thodonal - Fotolia.com

Otrzymane towary handlowe można zaliczyć do kosztów podatkowych

Do tej pory fiskus zabraniał zarówno darczyńcom jak i obdarowanym zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup towarów przekazanych w darowiźnie. W efekcie przy ich sprzedaży podatek był liczony nie od dochodu, a przychodu. Ostatnio wydana interpretacja podatkowa może to jednak zmienić.


Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 29.11.2013 r. nr ITPB1/415-981/13/WM uznał, że nieodpłatne nabycie towarów (w postaci darowizny) skutkuje tym, że ich wartość nie będzie mogła być odniesiona w ciężar kosztów uzyskania przychodu z uwagi na brak poniesienia przez podatnika wydatku z tego tytułu. Niemniej wartość takich towarów winna być ujęta w spisie z natury.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 15.05.2013 r. nr IPTPB1/415-86/13-4/MAP, jeżeli nabycie towarów czy wyposażenia następuje nieodpłatnie, np. w drodze darowizny, nie towarzyszy mu poniesienie kosztu. Brak odpłatności decyduje tutaj o niemożliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wartości takich towarów handlowych i wyposażenia.

Takich rozstrzygnięć fiskusa jest dużo więcej.
Mówiąc prostszym językiem, darczyńca nie zalicza do kosztów uzyskania przychodu darowanych towarów i nie rozpoznaje z tytułu takiej darowizny też przychodu. Obdarowany natomiast także kosztów rozpoznać nie może, za to przychód w momencie sprzedaży tych towarów ująć już musi. W efekcie podatek zostanie tutaj zapłacony od przychodu a nie dochodu osiągniętego na sprzedaży.

Ostatnio jednak nastąpił przełom w tym zakresie. Chodzi o interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 kwietnia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.118.2017.1.PSZ. Sprawa dotyczyła wprawdzie darowizny zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodziły m.in. towary handlowe, niemniej zaprezentowana argumentacja z całą pewnością będzie chętnie przytaczana także w przypadku darowizn towarów w innych okolicznościach.
Wnioskodawczyni wyjaśniła, że darczyńca (czyli matka zainteresowanej) jest obowiązany do korekty kosztów o wartość towarów, które zostaną jej przekazane w darowiźnie (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT). W związku z tym wydatki na nabycie towarów handlowych, nie będą stanowić z chwilą ich przekazania w formie darowizny kosztów uzyskania przychodów u darczyńcy. Nie będą one bowiem miały związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z powyższym, niezbędne będzie dokonanie korekty kosztów uzyskania przychodów o wydatki poniesione na nabycie towarów handlowych będących przedmiotem darowizny, dokonując stosownych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zdaniem zainteresowanej jednakże z uwagi na to, że darczyńca będzie musiał pomniejszyć swoje koszty o wartość darowanych towarów, to obdarowany powinien mieć możliwość ujęcia tego kosztu, jako kosztu uzyskania przychodu, u siebie. W odmiennej interpretacji dojdzie bowiem do podwójnego opodatkowania. Dodając do tego przepisy o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów wnioskodawczyni podniosła, że po jej stronie powstanie obowiązek ujęcia towarów handlowych w remanencie sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a ich wartość wynikająca z wyceny będzie brana pod uwagę przy ustaleniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (czyli mówiąc prościej, wartość sprzedanych towarów, a otrzymanych w darowiźnie, powinna zmniejszać dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym).

Co na to organ podatkowy? Otóż zgodził się on ze stanowiskiem wnioskodawcy i na mocy 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Mówiąc innymi słowy, poparł stanowisko pytającej w 100%.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: