eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › System podzielonej płatności (split payment) w VAT już w 2018 r.

System podzielonej płatności (split payment) w VAT już w 2018 r.

2017-06-05 12:49

System podzielonej płatności (split payment) w VAT już w 2018 r.

Split payment w VAT od 2018 roku © BillionPhotos.com - Fotolia.com

12 maja 2017 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy regulującej system podzielonej płatności w podatku VAT. Ustawodawca chce, aby płatności za faktury były dzielone na dwie kwoty - netto oraz wynikający z niej VAT. Ten ostatni trafiałby na specjalne konto, które będzie wprawdzie należało do podatnika, niemniej środków z niego nie mógłby on w zasadzie ruszać.
Co najmniej 8 do 10 mld zł rocznie - na taką wartość jest szacowana luka w VAT. Tak duże wyłudzenia tego podatku skłaniają rządzących do refleksji i szukania rozwiązań, które pozwolą ją ograniczyć. W jaki sposób? Wprowadzono m.in. mechanizm odwrotnego obciążenia na wybrane towary i usługi, najbardziej wrażliwe na takie wyłudzenia. Ponadto już obecnie, a w dużo szerszym zakresie od przyszłego roku, odliczony VAT z fikcyjnych faktur czy wystawionych przez podmioty nieuprawnione jest wyłapywany dzięki jednolitym plikom kontrolnym z rejestrami VAT przesyłanymi do Ministerstwa Finansów.

Powyższe już działa (chociaż JPK_VAT w pełnym zakresie zacznie funkcjonować dopiero od 2018 r.). Na tym jednak nie koniec. Do ustawy o VAT ma zostać wprowadzone nowe narzędzie polegające na podzielonej płatności.
Istota split payment polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała kwota (czyli odpowiadająca wartości VAT), jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Sprzedawca ma tutaj bardzo ograniczone możliwości co do dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

System podzielonej płatności umożliwi organom podatkowym monitorowanie i blokowanie środków na rachunkach VAT.

Projekt ustawy zakłada, że skorzystanie przez podatników z nowego rozwiązania będzie dobrowolne. Jeżeli się jednak na nie zdecyduje, wywoła ono określone skutki nie tylko dla niego, ale i jego kontrahentów (system podzielonej płatności obejmie tylko transakcje pomiędzy przedsiębiorcami B2B).

fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com

Split payment w VAT od 2018 roku

Już za pół roku podatnicy będą mieć w bankach i SKOK-ach dodatkowe rachunki, służące wyłącznie na potrzeby rozliczania podatku VAT. Inne wykorzystanie zgromadzonych tam środków będzie bardzo utrudnione.


Na czym powyższe będzie polegać w praktyce? Otóż podatnik będzie miał dodatkowy rachunek bankowy (tzw. rachunek VAT). Rachunki takie będą zakładane przez banki lub SKOK-i dla każdego podatnika od towarów i usług. W pakiecie zmian znajdują się stosowne przepisy, nakładające na banki i SKOK-i obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT.
Środki finansowe zgromadzone na rachunku VAT w dalszym ciągu będą należały do podatnika. Nie będą do niego miały dostępu organy podatkowe jak też nie będą one mogły samodzielnie dokonywać na nich operacji finansowych. Niestety mimo, że pieniądze nadal będą należeć do podatnika, ten będzie mógł z nich korzystać w bardzo ograniczonym zakresie.
Środki finansowe zgromadzone na rachunku VAT będą mogły służyć wyłącznie do dokonywania przelewu na inny rachunek VAT lub opłacanie zobowiązań do urzędu skarbowego, ale wyłącznie w zakresie podatku VAT.

Projektodawcy uważają, że mechanizm podzielonej płatności utrudni, a w zasadzie uniemożliwi powstanie nadużyć już na etapie samej transakcji.

Co się zmieni w ustawie o VAT


W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 12 maja 2017 r. dodano przepisy art. 108a-108e, które będą regulować zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Nowy art. 108a ust. 1 będzie regulował generalną zasadę, zgodnie z którą podatnicy, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą podatku (w tym także przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi), przy dokonywaniu płatności będą mogli zastosować mechanizm podzielonej płatności.
Mechanizm ten znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników.

Jeżeli nabywca zdecyduje się na nowe rozwiązanie, zapłata odpowiadająca:
 1. wartości sprzedaży netto - będzie dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek dostawcy towarów lub usługodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
 2. kwocie podatku VAT - będzie dokonywana na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy.

Zastosowanie tego mechanizmu będzie się odbywać przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskaże:
 1. numer faktury lub faktury korygującej, w związku z którą dokonywana jest płatność;
 2. numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;
 3. kwotę wartości sprzedaży netto;
 4. kwotę podatku.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT będzie następować bez konieczności zawarcia odrębnej umowy z bankiem w tym zakresie. Banki nie będą też uprawnione do pobierania opłat i prowizji za prowadzenie rachunku VAT, zaś z drugiej strony zgromadzone tam środki finansowe mają być oprocentowane.
W jednym banku podatnik będzie mógł posiadać jeden rachunek VAT, bez względu na liczbę otwartych rachunków bankowych.

Wpłaty i wypłaty


Na rachunek VAT będą mogły być wpłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące z tytułu:
 1. zapłaty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług płaconej dostawcy towarów lub usługodawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu;
 2. zwrotu kwoty podatku od towarów i usług:
  a) w przypadku wystawienia faktury korygującej, przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu,
  b) przez urząd skarbowy.

Na takim rachunku nie będą mogły być gromadzone środki pieniężne z innych tytułów.

Zgromadzone tam pieniądze natomiast będą mogły być wypłacane wyłącznie w celu:
 1. dokonania płatności kwoty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu;
 2. dokonania zwrotu kwoty podatku VAT wynikającej z wystawionych faktur korygujących;
 3. dokonania wpłaty podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego;
 4. przekazania na rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w innym banku albo SKOK-u;
 5. przekazania na rachunek rozliczeniowy posiadacza rachunku VAT w wyniku wydania postanowienia przez naczelnika urzędu skarbowego w tym zakresie;
 6. przekazania na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w przypadkach zamknięcia rachunku rozliczeniowego lub wyrejestrowania podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.

Wniosek do fiskusa o zwrot pieniędzy


W wielu przypadkach, przy stosowaniu systemu podzielonej płatności, może dochodzić do gromadzenia się środków finansowych na rachunku VAT. W takich sytuacjach projekt zakłada prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej.
Takie „odzyskanie” własnych środków finansowych będzie możliwe tylko na wniosek, który oczywiście będzie podlegał weryfikacji przez właściwe organy podatkowe. Na udzielenie zgody (postanowieniem) fiskus będzie miał 90 dni od złożenia wniosku. Stosowne postanowienie będzie zawierało wysokość środków finansowych zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, które będą mogły mieć przeznaczenie inne, aniżeli opisane wyżej. Z takiego innego przeznaczenia zostaną jednak wyłączone środki w wysokości odpowiadającej wysokości posiadanej zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami.

Brak zgody na inne wykorzystanie środków zgromadzonych na rachunku VAT będzie następować w drodze decyzji. Fiskus odmówi jej udzielenia, gdy:
 1. podatnik wystawi fakturę w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 3a (tj. a więc taką, która nie daje prawa do odliczenia VAT, mimo jego (błędnego) wykazania na fakturze),
 2. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku podatnik będzie uczestniczył w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej,
 3. będzie zachodzić uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie będzie uiszczał wymagalnych zobowiązań z tytułu tego podatku lub dokonywał czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję,
 4. wobec podatnika będzie się toczyć w zakresie podatku inne postępowanie podatkowe lub będzie prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa.

Wystarczy oczywiście wystąpienie chociażby jednej z tych przesłanek, aby fiskus odmówi prawa do innego wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Ponadto jeżeli podatnik zostanie wykreślony z rejestru jako podatnik VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT (czyli gdy ten nie będzie istniał), środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegać w całości przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.