eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Call center i "inne" usługi ubezpieczeniowe i finansowe z podatkiem VAT

Call center i "inne" usługi ubezpieczeniowe i finansowe z podatkiem VAT

2017-06-06 13:30

Call center i "inne" usługi ubezpieczeniowe i finansowe z podatkiem VAT

Zwolnienie z VAT nie dla usług około finansowych i ubezpieczeniowych © Bojan - Fotolia.com

Obecnie usługi finansowe i ubezpieczeniowe, jak też usługi pomocnicze do nich, korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Z początkiem lipca 2017 r. powyższe się zmieni, w związku z czym do sporej części tych usług VAT trzeba będzie doliczać i to wg stawki podatkowej.
Art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy o VAT mówi, że zwalnia się od podatku szeroko rozumiane usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe. Art. 43 ust. 13 ustawy o VAT dodaje tutaj, że zwolnienie od podatku stosuje się także do usług stanowiących element usług wskazanych w wyżej, które same stanowią odrębną całość i są właściwe oraz niezbędne do świadczenia wskazanych usług zwolnionych z VAT.
Regulacji ust. 13 nie stosuje się jednakże do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa.
Zwolnienie (wymienione w ust. 13) dotyczy w związku z tym tzw. usług dodatkowych, związanych z usługą finansową czy ubezpieczeniową i - co jest tutaj niezwykle ważne, bez określenia statusu podmiotu, który tę usługę wykonuje. Nie musi to zatem dla przykładu być bank czy firma ubezpieczeniowa.

Zwolnienie to budziło szereg wątpliwości interpretacyjnych. Chodziło oczywiście o to, jak szeroko je stosować (w stosunku do usług pomocniczych). Podatnicy chcieli, aby wszelkie usługi, które tylko dotyczą (są wykonywane dla) branży finansowej czy ubezpieczeniowej, były zwolnione z VAT. Fiskus natomiast starał się je jak najbardziej ograniczać.
W zakresie stosowania omawianego zwolnienia wypowiedział się też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok z dnia 17 marca 2016 r., sprawa C-40/15). Sprawa tyczyła się stosowania zwolnienia do usług związanych z likwidacją szkód w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela.

fot. Bojan - Fotolia.com

Zwolnienie z VAT nie dla usług około finansowych i ubezpieczeniowych

Z początkiem lipca 2017 r. w ustawie o VAT zostaną uchylone przepisy pozwalające na stosowanie zwolnienia od tego podatku dla usług towarzyszących usługom finansowym i ubezpieczeniowym.


TSUE orzekł, że likwidacja szkód ze zdarzeń ubezpieczeniowych, prowadzona w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela przez podmiot trzeci, który nie pozostaje w żadnym stosunku umownym z ubezpieczonym i którego działalność nie obejmuje wyszukiwania klientów i kontaktowania ich z ubezpieczycielem w celu zawarcia umów ubezpieczenia, nie wchodzi w zakres zwolnienia z art. 135 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE.

Z dniem 1 lipca 2017 r. art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT zostaną uchylone. W związku z tym same w sobie usługi finansowe czy ubezpieczeniowe nadal z VAT będą zwolnione, ale usługi im towarzyszące już nie.

Projektodawcy zmiany podnosili, że przepisy art. 43 ust. 13 i 14 ustawy o VAT nie mają bezpośredniego odpowiednika w przepisach dyrektywy VAT, a stanowiły – jak pierwotnie uznano – odzwierciedlenie tez wynikających z orzecznictwa TSUE, odnoszącego się do kwestii możliwości zastosowania, w świetle przepisów ww. dyrektywy, zwolnienia dla części składowej usługi wykonywanej przez podmiot trzeci (np. wyroki w sprawach C–2/95 SDC, C–235/00 CSC, C–169/04 Abbey National, C–350/10 Nordea Pankki Suomi Oyj), co odniesiono także do usługi ubezpieczeń.

Niemniej z uwagi na przytoczone już wyżej orzeczenie TSUE w sprawie C–40/15, gdzie TSUE orzekł o braku analogii transakcji ubezpieczeniowych z usługami finansowymi, oraz zawężającą wykładnię Trybunału w odniesieniu do części składowej usługi finansowej, postanowiono o usunięciu ust. 13 i 14 w art. 43 ustawy o VAT.

W efekcie, z początkiem lipca 2017 r. ze zwolnienia zostaną wyłączone usługi, które przed zmianą przepisów były uznawane za stanowiące element usługi ubezpieczeniowej, które były świadczone przez podmioty trzecie na rzecz zakładów ubezpieczeń. Do takich usług zaliczane będą usługi likwidacji szkód, które świadczone odrębnie nie stanowią usługi ubezpieczeniowej ani usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Usługa likwidacji szkód obejmuje m.in. usługi call center obsługi likwidacji szkód, ustalanie przyczyn i okoliczności powstania szkód, szacowanie wysokości szkód (dokonanie wyceny, przygotowanie dokumentacji fotograficznej), przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia, podejmowanie decyzji merytorycznych w sprawach szkodowych, zorganizowanie pomocy w miejscu zdarzenia, naprawa uszkodzonych rzeczy, wynajem samochodu zastępczego, holowanie uszkodzonego pojazdu, rezerwacja miejsca w hotelu, lustracja miejsca zdarzenia, udzielanie poszkodowanym informacji o warunkach ubezpieczenia i wszelkie inne czynności natury technicznej.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu, zgodnie z orzecznictwem TSUE ze zwolnienia z tytułu usług finansowych nie mogą też korzystać świadczone odrębnie usługi wspierające usługi finansowe, nawet jeśli są niezbędne do ich świadczenia, ale mają czysto techniczny charakter, np.: usługi administracyjne, usługi call center, usługi „swift” (usługa elektronicznego przesyłania wiadomości na rzecz instytucji finansowych).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: