eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Kradzież pieniędzy można rozliczyć w kosztach podatkowych!

Kradzież pieniędzy można rozliczyć w kosztach podatkowych!

2017-06-23 12:22

Kradzież pieniędzy można rozliczyć w kosztach podatkowych!

Jak rozliczyć kradzież pieniędzy? © olejx - Fotolia.com

Skradziono ci firmowe pieniądze? Okazuje się, że zdarzenie takie może zmniejszyć należny fiskusowi podatek. W jednej z ostatnio wydanych interpretacji podatkowych organ przyznał, że wartość skradzionych środków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Nie ma jednak róży bez kolców.
Chodzi tutaj o interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 maja 2017 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.45.2017.2.BK. Otóż pieniądze w firmie kradł pracownik (akwizytor), który oprócz oferowania towarów, fakturowania, miał m.in. obowiązek pobierać należności w gotówce z tytułu dostaw od kontrahentów i niezwłocznie rozliczać się z firmą (wpłacać te należności do kasy firmy po powrocie z trasy).

Ten wprawdzie pobierał od kontrahentów należności, ale nie wszystkie wpłacał do firmowej kasy. Sporą ich część przywłaszczał. Faktury za sprzedane towary były rozliczone w ewidencji księgowej firmy, odprowadzony był od nich podatek należny VAT oraz podatek dochodowy. Akwizytor jednakże masowo fałszował dokumenty kasowe KP w ten sposób, że w kasie macierzystej firmy przedstawiał KP na kwotę mniejszą niż otrzymał od kontrahenta, a u kontrahenta zostawiał potwierdzenie na kwotę większą - tą którą otrzymywał w gotówce. Różnicę tych kwot zatrzymywał dla siebie.

Osoba ta była przy tym uprawniona do okresowego i corocznego ustawowego potwierdzania sald z kontrahentami, które także fałszował. Dlatego proceder był trudny do wykrycia. Mało tego, część kontrahentów własnoręcznie podpisywała zafałszowane dokumenty i przybijała na nich oryginalne pieczątki. Akwizytor bowiem przedkładał im na raz do podpisu wiele formularzy, aby nie byli w stanie sprawdzić nieprawidłowości. Ponadto ufali mu z uwagi na długą współpracę.

fot. olejx - Fotolia.com

Jak rozliczyć kradzież pieniędzy?

Czy kradzież firmowych pieniędzy można zaliczyć do kosztów podatkowych? Tak, o ile podatnik dołożył wszelkich starań, aby proceder ten nie miał miejsca, zaś ściągnięcie tych środków ze złodzieja nie jest możliwe. Fiskus wymaga przy tym spełnienia wymagań wynikających z przepisów określających zasady ochrony środków pieniężnych.


Wnioskodawca podjął starania w celu sądowego orzeczenia odpowiedzialności materialnej pracownika, jak również wyegzekwowania należnych kwot za pośrednictwem komornika sądowego. W sumie skradziono kwotę prawie 360 tys. zł. Niestety pracownik zwrócił tylko ok. 2 000 zł i zaprzestał spłacać dług (zasądzony wyrokiem sądu). Sprawą zajął się komornik, który jednak po kilku miesiącach stwierdził, że dalsza egzekucja jest bezzasadna. Dłużnik bowiem zarabia miesięcznie ok. 900 zł i ma na utrzymaniu rodzinę. Zadano pytanie, czy powstałe w taki sposób straty w środkach obrotowych po umorzeniu postępowania egzekucyjnego przez komornika będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Organ podatkowy podkreślił (odnosząc się do ogólnej definicji kosztów), że w przypadku strat w majątku obrotowym (kradzieży środków pieniężnych) trudno mówić, że zmierzają one do osiągnięcia przychodów. Mimo to, mogą co do zasady stanowić element kosztowy w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Możliwość zaliczenia poniesionej straty w środkach obrotowych do kosztów uzyskania przychodów uwarunkowana jest jednak od spełnienia kilku warunków:
  • strata musi być związana z całokształtem prowadzonej działalności,
  • jej powstanie musi być spowodowane działaniem niezawinionym przez podatnika,
  • musi być właściwie udokumentowana,
  • podatnik winien podjąć właściwe działania zabezpieczające przed powstaniem tejże straty.

Stąd jeżeli strata w środkach obrotowych jest normalnym następstwem prowadzonej działalności w danej branży, a podatnikowi nie będzie można przypisać winy przy jej powstaniu, i jeżeli jednocześnie zachował należną staranność, przeciwdziałając ewentualnemu wystąpieniu uszczerbku w swoim majątku, to powstałą stratę będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy podkreślił przy tym, iż aby w ogóle rozważać zaliczenie do kosztów podatkowych skradzionej gotówki, konieczne jest przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 166, poz. 1128).

Ponadto w interpretacji wyjaśniono, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
To na podatniku ciąży również obowiązek wykazania, iż dochował on należytej staranności nadzorując rozliczenia akwizytora etc., jak również podjął wszelkie możliwe w określonych okolicznościach czynności w celu odzyskania utraconych środków pieniężnych. Wykazanie ww. okoliczności jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Jeżeli podatnik
  • dopełnił należytej staranności w nadzorowaniu rozliczeń akwizytora z Wnioskodawcą,
  • podjął wszelkie możliwe w okolicznościach sprawy działania zmierzające do odzyskania utraconych środków pieniężnych, jak również
  • dysponował będzie stosownymi dokumentami potwierdzającymi podjęcie ww. działań i czynności
- to w roku podatkowym, w którym uzyska ostateczną informację o niemożności odzyskania ww. środków, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej wskazaną we wniosku stratę w środkach obrotowych.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: