eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

2017-07-02 08:43

Rozliczenie w kosztach firmy zaplanowanej podróży służbowej

Nieodbyta podróż służbowa może być kosztem? © anyaberkut - Fotolia.com

Pracownik, w ramach podróży służbowej, miał wziąć udział targach jako przedstawiciel spółki, w związku z czym zakupił z własnych środków bilet lotniczy, bilety PKP na dojazd z miejsca zamieszkania na lotnisko i z powrotem. Pracownik po przyjeździe na lotnisko nie mógł kontynuować podróży z przyczyn zdrowotnych i w konsekwencji na targi nie poleciał. W związku z powyższym spółka zadała pytanie czy w przypadku gdy zwróci pracownikowi koszty podróży służbowej będzie mogła zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów.
Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.
Z ustawowej definicji kosztów uzyskania przychodów, wynika zatem, że aby uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu, musi on mieć potencjalny wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź na funkcjonowanie źródła przychodu.

W żadnym z przepisów art.16 ust.1 powołanej ustawy nie ma generalnego wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów strat jakie ponosi podatnik w związku ze zwrotem pracownikowi wydatków niezbędnych do odbycia podróży służbowej, która zostaje przerwana. Należy zatem przyjąć, że co do zasady straty takie są kosztem podatkowym i mogą być uznane za wydatki celowe, pod warunkiem ich związku z przychodami (za wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w ustawie, np. w art.16 ust.1 pkt 5,6,39,47,50, które nie mają zastosowania w analizowanym przypadku).
W odniesieniu do strat uznawanych za koszty uzyskania przychodów przyjmuje się, że straty mogą być kosztem podatkowym jedynie wówczas gdy nie są zawinione przez podatnika, nie są efektem jego błędów, uchybień, zaniechań itp. oraz jeżeli są związane z działalnością podatnika i nie można ich było uniknąć.

fot. anyaberkut - Fotolia.com

Nieodbyta podróż służbowa może być kosztem?

W kosztach podatkowych można rozliczyć także wydatki na nieodbytą podróż służbową. Ważne, aby dokonać wszelkich starań ku temu, aby ona miała miejsce i poniesionych wydatków nie dało się już cofnąć.


W celu rozliczenia strat w kosztach uzyskania przychodów, pracodawca musi wykazać, że w rzeczywistości nie próbuje rozliczyć w kosztach podatkowych kosztów swoich zaniedbań czy też niewłaściwego działania swojego lub niewłaściwego działania pracownika itp.
Aby w analizowanej sytuacji straty, jakie pracodawca poniósł w wyniku zwrotu pracownikowi wydatków na zakup biletów lotniczych, biletów PKP , w związku z jego podróżą służbową , która została przerwana, były kosztem podatkowym, należy udowodnić, że pierwotne poniesienie wydatków było działaniem racjonalnym i ekonomicznie uzasadnionym, a strata nie jest efektem błędu spowodowanego działaniem lub zaniechaniem pracodawcy i jego pracownika.

Spółka musi zatem w sposób nie budzący wątpliwości wykazać, że nie mogła uniknąć straty np. poprzez brak możliwości zwrotu niewykorzystanych biletów czy brak możliwości odzyskania wpisowego w momencie kiedy powzięto informację o tym, że pracownik nie wyjedzie w podróż służbową (tu: np. korespondencja mailowa, z której wynikać będzie, że przewoźnik nie zwróci należności za niewykorzystane bilety). Powyższe oznacza, że w każdym przypadku gdy nie będzie można spółce (jej pracownikowi) przypisać winy, strata może być uwzględniona w rachunku podatkowym po stronie kosztów uzyskania przychodów.

oprac. : Anna Dziura / Grupa ECDP

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: