eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Kiedy zakup drewna od ludności bez podatku PCC?

Kiedy zakup drewna od ludności bez podatku PCC?

2017-07-26 13:30

Kiedy zakup drewna od ludności bez podatku PCC?

Deski © gpmax - Fotolia

Od kupionego od ludności za granicą drewna nie trzeba płacić podatku PCC. Wymagane są tutaj jednak dwa warunki: sama umowa musi zostać zawarta za granicą i tam w momencie jej zawarcia musi znajdować się przedmiot sprzedaży - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 21.07.2017 r. nr 0111-KDIB4.4014.195.2017.2.PB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, dla której zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zajmuje się m.in. sprzedażą drewna używanego (w tym poddanego obróbce). Zakupu drewna dokonuje zarówno w kraju jak i za granicą (państwa UE jak też kraje trzecie). Sprzedawcami drewna są na ogół osoby prywatne. Nabycie ma miejsce na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy wnioskodawcą a osobą fizyczną poza granicami kraju. Zakupy takie z reguły przekraczają kwotę 1 000 zł (od transakcji). Sprzedawcy nie prowadzą firm, nie są podatnikami VAT.

Sama umowa przyjmuje formę pisemną i jest zawierana poza terytorium RP. W momencie jej zawarcia przedmiot umowy (czyli drewno) również nie znajduje się w Polsce. Następnie towary takie są przewożone do Polski, poddawane obróbce i sprzedawane w kraju bądź za granicą.

Wnioskodawca zadał pytanie, od powyższych zakupów drewna (towarów używanych) powinien płacić PCC? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ww. ustawy podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

fot. gpmax - Fotolia

Deski

Kupno drewna od ludności za granicą pod pewnymi warunkami nie wymaga zapłaty podatku PCC.


Czynności cywilnoprawne zawarte w katalogu określonym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w tym umowa sprzedaży, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, o ile spełniają przesłanki określone w art. 1 ust. 4 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5, jeżeli ich przedmiotem są:
1. rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...)

Z przywołanego powyżej przepisu art. 1 ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli w chwili zawarcia umowy przedmiot znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy nie ma znaczenia, gdzie została zawarta umowa i gdzie mają miejsca zamieszkania strony umowy. Ponadto umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych wtedy, gdy rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży w chwili jej zawarcia znajduje się za granicą, pod warunkiem, że kupujący ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i umowa zawierana jest w Polsce.

Tym samym uwzględniając powyższe okoliczności faktyczne i prawne, w przypadku gdy przedmiot umowy kupna-sprzedaży znajduje się w chwili jej zawarcia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i sama umowa nie została zawarta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że przedmiotowa umowa sprzedaży nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W związku z powyższym opiniowana umowa sprzedaży dotycząca nabycia drewna przez Wnioskodawcę nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: