eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zakupy gotówkowe od rolnika powyżej 15.000 zł a koszty podatkowe

Zakupy gotówkowe od rolnika powyżej 15.000 zł a koszty podatkowe

2017-08-16 13:34

Zakupy gotówkowe od rolnika powyżej 15.000 zł a koszty podatkowe

Rolnik nie musi mieć przelewu bankowego © goodluz - Fotolia.com

Gdy przedsiębiorca dokonuje firmowych zakupów musi zwracać uwagę na formę uregulowania powstałego z tego tytułu zobowiązania. Jeżeli bowiem wartość zawartej transakcji przekroczy 15.000 zł, zapłata powinna nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego. Wydaje się jednak, że ograniczenie to nie jest stosowane przy zakupach dokonywanych od osób prywatnych czy rolników.
Obowiązujące od początku 2017 r. przepisy ustaw o podatku dochodowym wskazują, że podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca jednorazowej wartości transakcji przekraczającej równowartość 15.000 zł, określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Jeżeli koszt został już rozpoznany, podatnicy są zobowiązani do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu - a w przypadku braku możliwości takiego zmniejszenia - do zwiększenia przychodów - w miesiącu, w którym płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.
Art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Kluczowe znaczenie ma tutaj pierwsze zdanie art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wynika z niego bowiem, że opisane wyżej konsekwencje podatkowe (w zakresie ograniczenia kosztów podatkowych) dotyczą przedsiębiorcy, który reguluje swoje zobowiązania (naturalnie związane z wykonywaniem działalności gospodarczej) wobec innych przedsiębiorców, gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15.000 zł.

Nie wszystkie zobowiązania są tutaj zatem brane pod uwagę, a jedynie te, które są należne innym przedsiębiorcom.

fot. goodluz - Fotolia.com

Rolnik nie musi mieć przelewu bankowego

Kupując towar czy usługę od przedsiębiorcy należy pamiętać o odpowiedniej formie uregulowania zapłaty, czyli za pośrednictwem rachunku płatniczego, gdy wartość transakcji przekracza 15.000 zł. Przy zakupach od rolników czy osób prywatnych jest inaczej. Tutaj gotówką można regulować dużo większe kwoty.


Przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Działalnością gospodarczą jest natomiast zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przepisów tej ustawy (o swobodzie działalności gospodarczej) nie stosuje się natomiast do:
  1. działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
  2. wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
  3. wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2016 r. poz. 859),
  4. działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

W związku z powyższym wydaje się, że zakupy dokonywane czy to od rolników czy też osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie są objęte obowiązkiem bezgotówkowego regulowania jednorazowych transakcji. W rezultacie zapłata gotówkowa za transakcję przekraczającą limit 15.000 zł nie pozbawia nabywcy kosztów uzyskania przychodu.

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.