eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

2017-09-02 11:55

Zwrot kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu w podatku dochodowym

Odwołanie pracownika z urlopu © gkrphoto - Fotolia.com

Zdarza się, że podczas sezonu urlopowego, wskutek braków kadrowych pracodawca zmuszony jest do odwołania pracownika z urlopu. Sytuacja ta rodzi wiele komplikacji, zwłaszcza gdy pracownik poniósł już koszty rezerwacji wycieczki lub inne koszty związane z zaplanowanym urlopem. Okazuje się, że zwrot pracownikowi poniesionych wydatków nie powoduje konieczności rozpoznania po jego stronie przychodu podatkowego. Kwotę zwrotu pracodawca będzie mógł również zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Zauważyć należy, że zgodnie z art. 167 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Do takiej sytuacji może dojść na przykład na skutek otrzymania przez pracodawcę niespodziewanego wzrostu liczby zamówień na wytwarzany towar lub realizowaną usługę bądź w przypadku konieczności zastąpienia innego pracownika. Decydując się na odwołanie pracownika z urlopu, pracodawca musi pamiętać, że przepisy Kodeksu pracy nakładają na niego obowiązek pokrycia kosztów jakie pracownik poniósł w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (art. 167 § 2 Kodeksu pracy). Powstaje pytanie czy pokrycie wskazanych kosztów będzie stanowiło przychód po stronie pracownika oraz czy pracodawca będzie mógł te koszty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
W świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako ustawa o PDOF), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Można zatem przyjąć, że przychodami ze stosunku pracy są nie tylko wynagrodzenia, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem pozostawania w stosunku pracy z pracodawcą.

fot. gkrphoto - Fotolia.com

Odwołanie pracownika z urlopu

Gdy okaże się, że pracownik jest niezbędny w pracy, pracodawca jest uprawniony do odwołania go z urlopu wypoczynkowego. Jeżeli w związku z takim urlopem pracownik poniósł określone wydatki (np. w związku z wakacyjnym wyjazdem), pracodawca musi mu je zwrócić. Zwrot taki dla pracownika nie stanowi przychodu, zaś dla pracodawcy jest kosztem podatkowym.


W przypadku zwrotu kosztów poniesionych uprzednio przez pracownika w związku z zaplanowaniem wypoczynku, po jego stronie nie dochodzi do realnego przysporzenia majątkowego. Zwrot ma jedynie na celu pokrycie straty jaką pracownik poniósł w wyniku nieplanowanego przerwania urlopu.

Otrzymane świadczenie należy zatem potraktować jako świadczenie o charakterze odszkodowawczym, które nie mieści się w otwartym katalogu przychodów, o których mowa w art. 12 ustawy o PDOF. Zaznaczyć przy tym należy, że otrzymany zwrot nie będzie stanowił dla pracownika przychodu tylko w sytuacji, gdy poniesiony przez niego wydatek będzie należycie udokumentowany, np. dowodem zapłaty za wyjazd wypoczynkowy (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22.10.2010 r., znak: ILPB2/415-704/09/10-S/WM oraz wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 28.04.2010 r., sygn. akt I SA/Go 56/10 – orzeczenie prawomocne).

Kwestie kosztów uzyskania przychodów po stronie pracodawcy należy natomiast analizować w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP) oraz odpowiednio art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF. Jak wynika z tych regulacji, do kosztów uzyskania przychodów należą wszystkie wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł, z wyjątkiem tych, które zostały wprost wyłączone z kosztów podatkowych przez ustawodawcę. Aby zatem określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek tego rodzaju, że poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu.
Jeśli więc odwołanie pracownika z urlopu jest w danych okolicznościach celowe i gospodarczo uzasadnione, uznaje się, że ma związek z uzyskiwaniem przez pracodawcę przychodów i zachowaniem źródeł przychodów. Pracodawca uprawniony jest wówczas do zaliczenia wydatku poniesionego na zwrot kosztów odwołanego przez pracownika urlopu do kosztów uzyskania przychodów.

Takiej oceny dokonują również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 3.02.2014 r., znak ITPB1/415-1148/13/MR oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 30.09.2009. r., znak ILPB3/423-502/09-6/KS.

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.