eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kasa fiskalna przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług

Kasa fiskalna przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług

2017-08-24 13:24

Kasa fiskalna przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług

Zwolnienie z kasy fiskalnej: struktura sprzedaży © Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Sprzedaż dla tzw. osób prywatnych wiąże się co do zasady z obowiązkiem jej ewidencjonowania na kasie fiskalnej. Tutaj jednak występują pewne zwolnienia oraz możliwość łączenia niektórych z nich. W zasadzie każdy przedsiębiorca wie, że w większości przypadków sprzedaż dla osób fizycznych do 20 000 zł nie wymaga kasy fiskalnej. Niekiedy jednak limit ten można znacznie podnieść.
Załóżmy, że firma X świadczy kompleksowe usługi sprzątania budynków i lokali. Dodatkowo w niewielkim zakresie handluje także środkami chemicznymi (tzw. chemia gospodarcza) czy sprzętem do sprzątania i czyszczenia (np. myjkami ciśnieniowymi, odkurzaczami). Towary i usługi są kierowane do wszystkich klientów. Czy i kiedy konieczna będzie instalacja kasy fiskalnej w takim przypadku?

Po pierwsze: zwolnienie ze względu na wysokość obrotów


Wszystkie zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych określone są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Podstawowe zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, to zwolnienie z uwagi na wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych. Mianowicie kasy fiskalnej nie trzeba posiadać, jeżeli wartość takiej sprzedaży w danym roku nie przekracza 20 000 zł (netto). Jeżeli mamy do czynienia z nowym przedsiębiorcą, limit ten jest odpowiednio mniejszy - liczony w proporcji do okresu wykonywania tych czynności. Od zasady tej występują oczywiście pewne wyjątki, ale te w rozpatrywanym przypadku są nieistotne.

fot. Dmitry Vereshchagin - Fotolia.com

Zwolnienie z kasy fiskalnej: struktura sprzedaży

Ustawodawca przewidział zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej: z uwagi na obroty, przedmiotowe oraz mieszczące się w strukturze. Warto pamiętać o wszystkich z nich. Często bowiem mimo wysokiej sprzedaży dla osób prywatnych kasy fiskalnej da się uniknąć.


Przy określaniu, czy limit został przekroczony, pod uwagę bierze się jedynie sprzedaż dla tzw. osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych.
Z limitu tego nie wyłącza się jednak kwoty sprzedaży towarów i usług korzystających ze zwolnienia przedmiotowego - wymienionych w załączniku do rozorządzenia.

Prawo do zwolnienia traci się tutaj po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi przekroczenie limitu.

Wówczas należy ujmować na kasie fiskalnej każdą sprzedaż dla osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, chyba że ta jest objęta zwolnieniem przedmiotowy z obowiązku ewidencjonowania.

Po drugie: zwolnienie przedmiotowe


Z obowiązku stosowania kas fiskalnych przewidziano także zwolnienia przedmiotowe, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia. I tak pod pozycją 30 załącznika zostały wymienione usługi (PKWIU ex81) związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0).

Jeżeli nasza firma świadczyłaby w związku z tym wyłącznie usługi sprzątania pomieszczeń, kasą fiskalną nie musiałaby się w ogóle przejmować. Ponieważ jednak dodatkowo dokonuje dostawy towarów, sytuacja się komplikuje. Wprawdzie i tutaj ustawodawca przewidział pewne zwolnienie, niemniej ma ono określone obwarowania. Przede wszystkim tyczy się jedynie sprzedaży towarów w systemie wysyłkowym. Ponadto wymaga określonego sposobu zapłaty (który pomija m.in. gotówkę).

Po trzecie: struktura sprzedaży


Wspomniane wyżej zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej dla usług sprzątania budynków znajduje się w części I załącznika do przytoczonego rozporządzenia. §3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia mówi natomiast, że zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%.
Przy nowych firmach jest nieco inaczej. Otóż w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2016 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnienie przysługuje, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
- będzie wyższy niż 80%.
Do wyliczenia współczynnika przyjmuje się wyłącznie wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych.

Mówiąc innymi słowy, jeżeli tylko wartość świadczonych usług sprzątania na rzecz osób prywatnych przekracza 80% ogółu wartości sprzedaży dla tych osób, kasa fiskalna nie musi być stosowana.

Dla przykładu jeżeli łączna wartość sprzedanych towarów i usług dla „Kowalskiego” wynosi 200 000 zł, z czego 170 000 zł (a więc 85%) przypada na usługi sprzątania, zaś 30 000 zł (czyli 15%) na sprzedaż wskazanych towarów, firma X nadal kasy fiskalnej nie będzie musiała posiadać (o ile oczywiście obowiązek jej stosowania nie powstał już wcześniej).

Jeżeli natomiast na naszej firmie będzie ciążył obowiązek stosowania kasy fiskalnej, to nie będzie musiał na niej ewidencjonować usług sprzątania, jako że te do końca 2017 r. korzystają ze zwolnienia przedmiotowego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: