eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zakup samochodu osobowego od firmy zwolnionej z VAT w PCC

Zakup samochodu osobowego od firmy zwolnionej z VAT w PCC

2017-09-05 13:46

Zakup samochodu osobowego od firmy zwolnionej z VAT w PCC

Kiedy PCC przy zakupie samochodu? © Nejron Photo - Fotolia.com

Kupując samochód z tzw. drugiej ręki od osoby prywatnej trzeba liczyć się z zapłatą 2% podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli kupujemy taki pojazd od przedsiębiorcy rozliczającego VAT, PCC nie ma. A jak będzie w przypadku zakupu od przedsiębiorcy, który VAT-u nie rozlicza bo korzysta ze zwolnienia z uwagi na obroty i wystawia nam rachunek a nie fakturę potwierdzający zakup?
Zakres działania ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych jest istotnie ograniczony. Ustawa ta zawiera bowiem zamknięty katalog czynności, do których stosowana jest danina. Wszystkie czynności objęte PCC zostały wymienione w art. 1 tej ustawy.
Wśród czynności cywilnoprawnych objętych podatkiem znalazły się m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Ustawa nie mówi przy tym, co jest rzeczą.
Art. 45 Kodeksu cywilnego wskazuje, że rzeczami są tylko przedmioty materialne.

Z uwagi na brak odmiennych uregulowań w ustawie o PCC, powyższą definicję można przyjąć na potrzeby tego podatku - tym bardziej, że jak sama nazwa wskazuje - jest to podatek od czynności cywilnoprawnych - czyli takich, które reguluje kodeks cywilny.

Na tej podstawie należy w związku z tym uznać, że podatkiem PCC objęte są m.in. umowy sprzedaży przedmiotów materialnych. A takim niewątpliwie jest samochód. Stawka podatku przy tego typu transakcjach wynosi 2% wartości rynkowej przedmiotu sprzedaży (tu samochodu osobowego). Daniną nie trzeba się przejmować, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza 1.000 zł.

fot. Nejron Photo - Fotolia.com

Kiedy PCC przy zakupie samochodu?

Gdy sprzedawcą samochodu jest przedsiębiorca, nabywca - bez względu na swój status podatkowy, nie zapłaci PCC - i to nawet wówczas, gdy sprzedaż taka u sprzedawcy będzie zwolniona z VAT-u. Zupełnie inaczej jest w sytuacji, gdy sprzedawcą jest osoba prywatna. Wtedy, nawet gdy samochód jest kupowany do firmy, PCC trzeba uregulować.


To jednak nie jedyna preferencja przewidziana w ustawie, z której można skorzystać przy tego typu transakcjach.
Generalnie przyjmując, jeżeli transakcja jest opodatkowana VAT-em, nie ma PCC.

Powyższa zasada nie wynika jednak ze zwolnień określonych w ustawie, a wyłączeń z opodatkowania.
Nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
b) jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:
  • umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
  • umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Regulacja ta wskazuje zatem, że generalnie PCC nie podlegają czynności w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem VAT lub takie czynności, których przynajmniej jedna ze stron z tytułu ich dokonania jest zwolniona z tego podatku (z pewnymi wyjątkami wymienionymi wyżej, które dla nas nie są istotne).
O wyłączeniu z opodatkowania nie decyduje tutaj okoliczność, że strony (bądź strona) tej umowy posiadają status podatnika VAT, a jedynie fakt, że ta konkretna czynność jest opodatkowana podatkiem VAT (czyli podlega pod reżim tej ustawy) i przynajmniej jedna ze stron z tytułu tej czynności jest zwolniona z tego podatku.

Warunki opisanego wyżej w lit. b) wyłączenia spod opodatkowania PCC w przypadku sprzedaży firmowego samochodu przez podatnika zwolnionego z VAT są spełnione. Nasz sprzedawca korzysta ze zwolnienia z uwagi na obroty, określonego w art. 113 ustawy o VAT (mówi ono, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł; do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku). Sprzedaż samochodu jest tutaj czynnością opodatkowaną VAT-em, z tym że sprzedawca korzysta w stosunku do niej ze zwolnienia z podatku. W efekcie nabywca posiadając jedynie rachunek (a nie fakturę) na zakup samochodu, PCC zapłacić nie będzie musiał.

Sytuacja zmieniłaby się diametralnie, gdyby sprzedawcą był wprawdzie przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia z VAT, niemniej samochód sprzedawał ze swojego majątku prywatnego a nie firmowego. Transakcja taka bowiem nie byłaby u niego objęta VAT-em, a co za tym idzie - skoro byłaby wyłączona spod tej ustawy (rozporządzanie majątkiem prywatnym jest poza VAT-em) - nie mogłaby korzystać ze zwolnienia w niej zawartego. W efekcie nabywca PCC musiałby zapłacić.

Podobnie byłoby wówczas, gdyby strony transakcji zamieniły się rolami, czyli sprzedawcą byłaby osoba prywatna, zaś nabywcą przedsiębiorca (zwolniony z VAT czy rozliczający ten podatek). Z tytułu tej czynności bowiem ewentualnym podatnikiem VAT mógłby być jedynie sprzedawca, czyli osoba prywatna. Rozporządzanie majątkiem prywatnym jest jednak poza VAT-em. W efekcie sprzedaż samochodu w takim wariancie tym podatkiem nie będzie objęta, co wiąże się z rozliczeniem PCC przez nabywcę (mimo że ten dokonał zakupu samochodu do prowadzonej firmy).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: