eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

2017-09-14 13:22

Usługi budowlane na ryczałcie ewidencjonowanym

Roboty budowlane z ryczałtem ewidencjonowanym © Syda Productions - Fotolia.com

Przedsiębiorcy prowadzący firmy budowlane mogą być opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ich przychody opodatkowane są preferencyjną, bo 5,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego. Przepisy regulujące ryczałt ewidencjonowany nie definiują jednak pojęcia robót budowlanych.
Ryczałt ewidencjonowany obejmuje stosunkowo szeroki rynek usług, przy czym dla działalności usługowej stawka ryczałtu wynosi co do zasady 8,5%. Nie jest ona jednak jednolita - zależy od tego, do jakiego grupowania PKWiU są zaliczane wykonywane przez przedsiębiorcę usługi. I tak w przypadku przychodów z robót budowlanych stawka ryczałtu wynosi 5,5%.

Co to są roboty budowlane?


No dobrze. Wiemy już, że stawka ryczałtu na usługi budowlane wynosi 5,5%. Kiedy jednak mamy do czynienia z takimi usługami? Niestety ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym nie definiuje pojęcia roboty budowlane. Organy podatkowe natomiast jako te z reguły nakazują przyjmować pojęcie w rozumieniu PKWiU (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28 lutego 2011 r. nr IPPB1/415-1128/10-2/MT). Są to zatem roby sklasyfikowane w działach PKWiU 41-43 (sekcja F). Znajdują się tutaj:
  • budynki i pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 41)
  • budowle i roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKWiU 42)
  • roboty budowlane specjalistyczne (PKWiU 43).

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane mówi natomiast, że pod pojęciami:
  • roboty budowlane – należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
  • obiekt budowlany – należy rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych,
  • budowla – należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury (m.in. drogi, linie kolejowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody).

fot. Syda Productions - Fotolia.com

Roboty budowlane z ryczałtem ewidencjonowanym

Usługi budowlane korzystają z preferencyjnej stawki ryczałtu ewidencjonowanego w wysokości 5,5%. Czym jednak są roboty budowlane? Jak szeroko można stosować tę niską stawkę ryczałtu? Czy zawsze to się opłaca? Jak wystawiać faktury dokumentujące takie usługi?


Wskazane wyżej grupowania PKWiU nakazują rozumieć usługi budowlane bardzo szeroko. Są to z reguły nie tylko same usługi stricte budowlane, ale także im towarzyszące. Dla przykładu w grupowaniu PKWiU 43.99.20.0 mówi się o robotach związanych z montowaniem i demontowaniem rusztowań.
W grupowaniu PKWiU 43.39.19.0 „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych” mieści się natomiast m.in. czyszczenie budynków po zakończeniu budowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 08.12.2014 r. nr IPTPB1/415-516/14-4/AP uznał, że „(...) jeżeli w istocie, w świetle odrębnych przepisów niebędących przepisami prawa podatkowego, a tym samym niemogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, świadczone w 2013 r. przez Wnioskodawcę usługi, zgodnie z PKWiU 43.99.Z. są sklasyfikowane w sekcji F dziale 43 tej klasyfikacji, to przychody ze świadczenia tych usług dotyczących czynności związanych ze specjalistycznymi robotami budowlanymi, podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.(...)”

Materiał własny a powierzony przy usługach budowlanych


Kto ma dostarczać materiały budowlane związane z budową: inwestor czy wykonawca(firma budowlana)? Przepisy tego nie regulują (zarówno podatkowe jak i cywilne). Ustawodawca powyższe pozostawił zatem woli stron.

Przepisy podatkowe nie uzależniają też stosowania stawki ryczałtu od tego, czy roboty budowlane będą wykonane z materiałów własnych, czy z materiałów powierzonych. W jednym i drugim przypadku prawidłowe jest zastosowanie do przychodów z tytułu wykonywanych robót budowlanych stawki ryczałtu w wysokości 5,5%.
Na fakturze nie trzeba dokonywać wyodrębnienia wartości towaru i usługi. Wystarczy tutaj jedna pozycja określająca zakres wykonanych prac.

Niestety wykonywanie robót budowlanych wraz z materiałem własnym nie jest zbyt korzystne podatkowo. Należy bowiem pamiętać, że podatek liczony jest tutaj od przychodu - nie uwzględnia się zatem kosztów jego uzyskania. Wspomniana wyżej stawka ryczałtu jest natomiast mniej korzystna od tej, która ma zastosowania w handlu opodatkowanym ryczałtem, czyli 3%. Dlatego korzystniejsze jest tutaj rozwiązanie, w który wykonywanie robót budowlanych następuje z materiałów powierzonych przez inwestora.
Warto wiedzieć
Ustawodawca nie wymaga dla opodatkowania poszczególnych usług różnymi stawkami ryczałtu wystawiania osobnych faktur. Poszczególne pozycje mogą być ujęte na jednym takim dokumencie ale pod warunkiem, że z prowadzonej ewidencji przychodów w sposób jednoznaczny da się wyodrębnić przychody z każdego rodzaju działalności, a opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu.

Zobacz także


Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.