eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Czy umorzona pożyczka wraz z odsetkami stanowi przychód dla pożyczkobiorcy?

Czy umorzona pożyczka wraz z odsetkami stanowi przychód dla pożyczkobiorcy?

2017-10-01 14:29

Czy umorzona pożyczka wraz z odsetkami stanowi przychód dla pożyczkobiorcy?

Otrzymana pożyczka może być przychodem podatkowym © fotoaloja - Fotolia.com

Kwota pożyczki jest co do zasady neutralna podatkowo. Oznacza to, że zarówno udzielenie pożyczki jak i jej zwrot nie rodzi skutków podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Przychód podatkowy powstaje natomiast w momencie umorzenia kwoty pożyczki. Przychodem jest w takim przypadku zarówno kwota odzwierciedlająca kapitał umorzonej pożyczki, jak i umorzone odsetki. Za moment powstania przychodu należy uznać moment zawarcia porozumienia w zakresie umorzenia.
W myśl ogólnej zasady wyrażonej art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), do przychodów należy zaliczyć między innymi umorzone lub przedawnione zobowiązania.
Jednocześnie należy pamiętać o treści art. 12 ust. 4 pkt 8 ustawy o PDOP, który stanowi, że do przychodów nie zalicza się kwot stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z:
a) bankowym postępowaniem ugodowym w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków lub
b) postępowaniem restrukturyzacyjnym, postępowaniem upadłościowym lub
c) realizacją programu restrukturyzacji na podstawie odrębnych ustaw lub
d) przymusową restrukturyzacją w rozumieniu ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W pozostałych przypadkach wartość umorzonych pożyczek stanowi przychód podatkowy jako przychód z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP. Wskutek umorzenia pożyczkobiorca uzyskuje bowiem korzyść majątkową o konkretnym wymiarze finansowym, która skutkuje zmniejszeniem się zobowiązania, jakie musiałby zapłacić, gdyby do umorzenia nie doszło.

fot. fotoaloja - Fotolia.com

Otrzymana pożyczka może być przychodem podatkowym

Samo otrzymanie pożyczki nie wywołuje żadnych skutków podatkowych na gruncie CIT. Sytuacja jednak się zmienia, gdy pożyczkodawca dokona umorzenia nam długu. Wówczas to wartość umorzonej pożyczki należy zaliczyć do przychodów. Tymi będą też umorzone odsetki


Jednocześnie umowa pożyczki jest najczęściej umową odpłatną, co wyraża się w jej oprocentowaniu. Stąd również kwota umorzonych odsetek stanowić będzie dla pożyczkobiorcy przychód.
Momentem powstania przychodu jest data skutecznego złożenia oświadczenia woli przez wierzyciela o zwolnieniu pożyczkobiorcy z długu i przyjęcie przez pożyczkobiorcę tego zwolnienia, a więc co do zasady data zawarcia umowy umorzenia (zob. interpretację indywidualną Ministra Finansów z 29.02.2016 r., znak: DD6/033/414/SOH/12/PK-2087).

Zdarza się jednak, że zwolnienie z długu następuje dopiero po spełnieniu określonego w umowie warunku. W takim przypadku moment powstania przychodu uzależniony jest od rodzaju zawartego warunku.
W interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23.08.2017 r., (znak: 0111-KDIB1-1.4010.60.2017.2.NL) organ podatkowy wskazał, że w sytuacji, gdy umorzenie następuje pod warunkiem rozwiązującym, momentem powstania przychodu będzie dzień zawarcia umowy o umorzeniu pożyczki wraz z odsetkami. Zawarcie warunku rozwiązującego oznacza bowiem, że wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych z umorzenia pożyczki wraz z odsetkami ujawni się począwszy od momentu zawarcia umowy umorzenia tej pożyczki.

Zobacz także


Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.