eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Limity podatkowe w 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT

Limity podatkowe w 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT

2017-10-04 12:05

Limity podatkowe w 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT

Limity w PIT i CIT 2018 r. wyższe niż obecnie © morganka - Fotolia.com

Część podatników może korzystać z określonych przywilejów podatkowych na gruncie podatku dochodowego. Prawo do nich z reguły jednakże jest uzależnione od limitów wyrażanych w euro, które co roku należy przeliczać od nowa. Do przeliczenia tych limitów stosuje się kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku. Ponieważ w tym roku 1 października przypadał w niedzielę, do przeliczeń stosuje się kurs z 2 października.
Kurs ten wyniósł 4,3137 zł/euro (zgodnie z tabelą nr 190/A/NBP/2017). Jest on wyższy od tego sprzed roku (średni kurs ogłoszony przez NBP na dzień 3 października 2016 r. 4,2976 zł/euro). W efekcie limity w PIT i CIT na rok 2018 będą wyższe od obecnych.

Status małego podatnika w PIT i CIT


Małym podatnikiem jest podatnik (w myśl ustaw o podatku dochodowym), u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem VAT, a więc wartość brutto sprzedaży) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym przeliczonej na złote polskie kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W związku z tym status małego podatnika w 2018 r. będą mieć przedsiębiorcy, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym VAT) nie przekroczy w 2017 r. kwoty 5.176.000 zł (1.200.000 euro x 4,3137 zł/euro po zaokrągleniu do 1.000 zł).
Przywileje małych podatników
Przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika mogą:
  • dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wybranych środków trwałych do kwoty 50.000 euro rocznie,
  • wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy kwartalne a nie miesięczne,
  • w przypadku podatników CIT - korzystać z obniżonej do 15% stawki podatku dochodowego (przywilej ten obejmuje także podatników rozpoczynających działalność gospodarczą).

Amortyzacja jednorazowa w PIT i CIT


Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) mają prawo nabywane środki trwałe, zaliczane do grupy 3-8 KŚT - z wyłączeniem samochodów osobowych - zamortyzować jednorazowo (na zasadach przewidzianych w ustawach).

Jednorazowego odpisu można dokonać w roku podatkowym, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ustawodawca przewidział jednakże górny limit takiego odliczenia - nie może ono przekroczyć odpisów amortyzacyjnych w wysokości odpowiadającej 50.000 euro.

fot. morganka - Fotolia.com

Limity w PIT i CIT 2018 r. wyższe niż obecnie

Średni kurs euro z dnia 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł/euro. Na jego podstawie są ustalane limity podatkowe, które będą musieli stosować przedsiębiorcy w 2018 r. w zakresie podatków dochodowych. Limity rosną w stosunku do tych z roku 2017.


Na 2018 r. limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych będzie wynosił 216.000 zł (50.000 euro × 4,3137 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).
Warto wiedzieć
W sierpniu 2017 r. ustawodawca wprowadził przepisy umożliwiające dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przez wszystkich przedsiębiorców (a nie tylko nowe firmy oraz małych podatników) do kwoty 100.000 zł rocznie. Nowa amortyzacja jednorazowa ma jednak istotne obwarowania. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykułach:
- Nowa ulga dla firm w 2017 r.: szybka amortyzacja do 100 000 zł
- To już pewne: Jeszcze w 2017 r. nowa amortyzacja jednorazowa
Jest to dodatkowy przywilej, który występuje obok „starej” amortyzacji jednorazowej.

Prawo do ryczałtu ewidencjonowanego


Mniejsi przedsiębiorcy mogą wybrać jako formę opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej ryczałt ewidencjonowany. Przy określaniu prawa do tej formy ważne są: forma prawna prowadzonej działalności, zakres wykonywanych czynności (niektóre z ryczałtu są wyłączone), wartość uzyskiwanych przychodów.

Podatnicy, którzy kontynuują działalność gospodarczą, w 2018 r. będą mogli korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, jeżeli ich przychody z roku 2017 nie przekroczyły kwoty 250.000 euro. W przeliczeniu na złote otrzymujemy limit na 2018 r. w wysokości 1.078.426 zł (czyli 25.000 euro x 4,3137 zł/euro; w odróżnieniu od statutu małego podatnika oraz amortyzacji jednorazowej - tutaj nie dokonujemy zaokrągleń do 1.000 zł).
Limit we wskazanej wysokości dotyczy:
  • przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie na własne nazwisko przedsiębiorcy,
  • sumy przychodów uzyskanych przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych - jeżeli uzyskiwano przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie takiej spółki,
  • odrębnie dla przychodów uzyskiwanych z działalności prowadzonej na własne nazwisko i odrębnie dla sumy przychodów wspólników spółek wymienionych wyżej - jeżeli działalność była prowadzona zarówno samodzielnie jak i w formie spółki,
  • przychodów z działalność prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, z której przychody były opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej, lub za część roku były opodatkowane w formie karty podatkowej i za część roku na ogólnych zasadach (przy czym przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza się wyłącznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunków).

Warto wiedzieć
Prawo do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego mają także podatnicy, którzy trudnią się prywatnym najem - poza działalnością gospodarczą. W 2019 r. jednakże ustawodawca zamierza ograniczyć prawo do tej formy opodatkowania jedynie dla podatników, których roczne przychody z tego tytułu nie przekraczają 100.000 zł. Szerzej pisaliśmy o tym w artykule: W 2019 r. ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu ograniczony

Ryczałt ewidencjonowany za okresy kwartalne


Do opłacania ryczałtu ewidencjonowanego za okresy kwartalne w 2018 r. uprawnieni będą podatnicy, których uzyskane przychody w 2017 r.:
  • z działalności prowadzonej samodzielnie albo
  • z działalności prowadzonej w formie spółki
- nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, która po przeliczeniu daje nam 107.842,50 zł (25.000 euro x 4,3137 zł/euro; tutaj również nie dokonujemy zaokrąglenia do 1.000 zł).

Prowadzenie ksiąg rachunkowych


Obowiązkowo księgi rachunkowe muszą prowadzić osoby prawne oraz spółka komandytowa. Natomiast w przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich prowadzących działalność gospodarczą obowiązek taki występuje jedynie wówczas, gdy ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość w złotych kwoty określonej w przepisach o rachunkowości, czyli 2.000.000 euro.

Limit przychodów za rok 2017, przekroczenie którego będzie skutkować obowiązkiem zaprowadzenia ksiąg rachunkowych na rok 2018 przez ww. podmioty, wynosi zatem 8.627.400 zł (2.000.000 euro x 4,3137 zł/euro).

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.