eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Kontrakt menadżerski: służbowy samochód bez podatku dochodowego

Kontrakt menadżerski: służbowy samochód bez podatku dochodowego

2017-11-13 13:29

Kontrakt menadżerski: służbowy samochód bez podatku dochodowego

Samochód służbowy na kontrakcie menadżerskim © F8studio - Fotolia.com

W interpretacji indywidualnej z dnia 2 października 2017 r. (znak 0111-KDIB2-3.4011.132.2017.1.KB) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej za słuszne uznał stanowisko wnioskodawcy, iż korzystanie ze służbowego samochodu przez członka zarządu, którego nie obowiązują ramy czasowe świadczonych zadań służbowych nie stanowi dla niego przychodu.
Spółka z o.o. zawarła z członkiem zarządu umowę o świadczenie usług zarządzania, tzw. kontrakt menadżerski. Członek zarządu nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. Do realizacji zleconych obowiązków, związanych z pełnioną funkcją, spółka udostępnia samochód służbowy, który ze względu na potrzebę stałej dyspozycyjności i gotowości do pracy może być również garażowany w miejscu zamieszkania członka zarządu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast w myśl art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami osoby fizycznej co do zasady są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Dla celów podatkowych, przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu. W art. 11 ust. 2 oraz ust. 2a ustawy PIT określono zasady ustalania wartości świadczeń w naturze a także innych nieodpłatnych świadczeń.

fot. F8studio - Fotolia.com

Samochód służbowy na kontrakcie menadżerskim

Garażowanie samochodu u członka zarządu na kontrakcie menadżerskim nie zawsze skutkuje opodatkowaniem PIT udostępnienia pojazdu takiej osobie. Jeżeli bowiem tego wymaga specyfika jego pracy, w której to samochód jest mu niezbędny, trudno mówić o nieodpłatnym świadczeniu na rzecz takiej osoby.


Istotne jest więc ustalenie czy garażowanie przez członka zarządu samochodu w miejscu jego zamieszkania stanowi dla niego nieodpłatne świadczenie zgodnie z powyższą definicją.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że jeżeli używanie samochodów służbowych służyć będzie członkom zarządu Spółki do celów związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków (wykonywaniem zadań służbowych) nie powstanie po ich stronie przychód a tym samym na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Członkowie zarządu nie otrzymują żadnej korzyści majątkowej kosztem spółki. Korzystanie bowiem z samochodów służbowych przez członków zarządu, wobec których, ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, oczekuje się stałej gotowości, dyspozycyjności i mobilności, nie może zostać uznane za nieodpłatne świadczenie.

Jeżeli samochód będzie wykorzystywany przez członka zarządu w celu wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług zarządzania w celach służbowych, to brak jest podstaw do uznania, że w związku z przejazdami członka zarządu z miejsca zamieszkania/garażowania do miejsca wykonywania powierzonych mu obowiązków służbowych i z powrotem, po jego stronie powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. Podkreślono przy tym, iż sposób korzystania z samochodów służbowych powinien być opisany w regulaminie.

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.