eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

2017-12-05 08:58

Koszty z tytułu nieściągalnych wierzytelności przy ryczałtowej opłacie

Ryczałtowa opłata za odzyskanie wierzytelności © hiphoto39 - Fotolia.com

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wprowadziła ona możliwość ubiegania się przez wierzyciela od swojego dłużnika kwoty 40 euro z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Dziś okazuje się, że także na gruncie tych zmian pojawiły się wątpliwości podatkowe. Sprowadzają się one do odpowiedzi na pytanie czy uprawnienie do uzyskania wskazanej kwoty ma wpływ na możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnej.
Rzecz w tym, czy kwota 40 euro powiększy kwotę wierzytelności, której nieściągalność ma zostać wykazana w protokole, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o PDOP).
Przybliżyć należy, że rekompensata 40 euro stanowi ryczałtowe zadośćuczynienie za koszty odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych.

Przepis art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP dotyczy natomiast możliwości uznania, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 tej ustawy, za koszt uzyskania przychodów wierzytelności odpisanej jako nieściągalna, która uprzednio została zarachowana jako przychód należny, a której nieściągalność została udokumentowana protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem tych wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

fot. hiphoto39 - Fotolia.com

Ryczałtowa opłata za odzyskanie wierzytelności

Od 2016 r. wierzyciele mogą obciążać spóźniających się z zapłatą kontrahentów ryczałtową rekompensatą z tytułu kosztów dochodzenia swojej należności. Rekompensata ta wynosi 40 euro. Jej wprowadzenie skutkuje powstaniem nowych wątpliwości podatkowych. Mianowicie, czy wartość tego ryczałtu należy doliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu nieściągalnej wierzytelności?


Z wykładni tych przepisów wynika, że podatnik ma obowiązek porównać w protokole wartość odpisanej wierzytelności z wartością kosztów, które musiałby ponieść w celu jej dochodzenia. Z tego już zatem można wnioskować, że wartość wierzytelności nie ulega powiększeniu o dodatkowe roszczenia, które powstają w związku z opóźnieniem się dłużnika w spełnieniu świadczenia (np. o będącą przedmiotem pytania kwotę 40 euro). Co więcej, należy zauważyć, że przedmiotem protokołu mogą być wyłącznie wierzytelności zarachowane wcześniej jako przychody należne. Natomiast należność z tytułu opisywanego ryczałtu jako forma rekompensaty stanowi przychód podatkowy na zasadzie kasowej - zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o PDOP (por. interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16.09.2013 r., znak: IPPB3/423-427/13-2/AG).
Podatnik więc w przypadku spisania wierzytelności z tytułu naliczonego ryczałtu nigdy nie będzie uprawniony do ujęcia tej kwoty w kosztach uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o PDOP - gdyż taka wierzytelność (w przeciwieństwie do wierzytelności pierwotnej) nigdy nie będzie stanowić przychodu należnego.

fot. hiphoto39 - Fotolia.com

Ryczałtowa opłata za odzyskanie wierzytelności

Od 2016 r. wierzyciele mogą obciążać spóźniających się z zapłatą kontrahentów ryczałtową rekompensatą z tytułu kosztów dochodzenia swojej należności. Rekompensata ta wynosi 40 euro. Jej wprowadzenie skutkuje powstaniem nowych wątpliwości podatkowych. Mianowicie, czy wartość tego ryczałtu należy doliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tytułu nieściągalnej wierzytelności?


Dodatkowo można przytoczyć argument celowościowy - zarówno przepisy ustawy o PDOP, jak i przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych miały służyć ochronie interesu wierzyciela. Wykładnia polegająca na przyjęciu, że wartość roszczenia o zapłatę 40 euro zwiększa wartość wierzytelności objętej protokołem (a więc utrudnia jej zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów) byłaby sprzeczna z tak określonym celem przepisów.

Podatnicy powinni zatem dokumentować protokołem, o którym mowa w 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o PDOP jedynie wartość należności głównej - bez powiększenia jej o dodatkową kwotę naliczonego ryczałtu. Kwota ryczałtu nie powinna zwiększać kwoty wierzytelności, wskazanej w protokole jako niższej (bądź równej) niż przewidywana suma kosztów procesowych i egzekucji.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: