eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Odliczenie VAT z faktury za media

Odliczenie VAT z faktury za media

2017-11-08 13:34

Odliczenie VAT z faktury za media

Otrzymałeś fakturę za media? Możesz odliczyć z niej podatek © Andrey Popov - Fotolia.com

Przy dostawie mediów co do zasady to data wystawienia faktury decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego - nawet jeżeli termin płatności czy okres rozliczeniowy są odroczone w czasie. Powyższe wywołuje określone skutki po stronie nabywcy - w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, w przypadku świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy (czyli szeroko rozumianych mediów), obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli jednak podatnik nie wystawi faktury, bądź wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu płatności.

Fakturę za media należy natomiast wystawić najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności.

W przypadku części mediów na ogół można natomiast spotkać rozliczenia zaliczkowe/prognozowe. Dostawca wystawia prognozowaną fakturę z góry za określony czas, zaś zapłatę odracza w czasie. Niekiedy wręcz za jednym razem wystawianych jest kilka faktur z prognozą za następne okresy rozliczeniowe - z odroczonym terminem płatności. Wystawienie takiej faktury jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty podatku VAT z niej wynikającym.

Prawo do odliczenia VAT z faktury za media


A jak powinien się tutaj zachować nabywca otrzymując takie faktury? Aby odpowiedzieć na to pytanie konieczna jest analiza art. 86 ust. 1, ust. 10, ust. 10b i ust. 11 ustawy o VAT.
Art. 86 ust. 1 ustawy o VAT mówi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT wskazuje, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Art. 86 ust. 10b ptk 1 ustawy o VAT mówi, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Art. 86 ust. 11 ustawy o VAT dodaje natomiast, że podatnik, który nie odliczył VAT w okresie, w którym powstało u niego prawo do takiego odliczenia, może tego dokonać w jednym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Otrzymałeś fakturę za media? Możesz odliczyć z niej podatek

Jeżeli tylko faktura VAT za media zostanie wystawiona w terminie - to data jej wystawienia generuje u dostawcy moment powstania obowiązku podatkowego. Za terminowo wystawioną fakturę przyjmuje się tutaj taką, która zostanie sporządzona najpóźniej z chwilą upływu terminu płatności. Nabywca, który fakturę otrzyma, aby VAT odliczyć nie musi natomiast czekać aż do upływu terminu jej płatności czy faktycznej zapłaty.


Warunki wymienione w art. 86 ust. 1, ust. 10 i ust. 10b ustawy o VAT muszą być spełnione łącznie. Przytoczony art. 86 ust. 11 ustawy o VAT jest tylko przepisem precyzującym zachowanie podatnika, gdy ten nie odliczy VAT w pierwszym możliwym terminie.
Jak nietrudno zauważyć, odliczenie VAT z faktury za media nie jest uzależnione od terminu jej zapłaty czy też terminu płatności. Ważne jest natomiast to, kiedy fakturę otrzymano i kiedy powstał od niej obowiązek podatkowy.
A jak to już zostało podkreślone wcześniej - jeżeli faktura taka zostanie wystawiona w terminie, to data jej wystawienia determinuje powstanie obowiązku podatkowego i to nawet wówczas, gdy termin samej płatności jest odroczony (także znacznie) w czasie.

Przykład
Faktura za media została wystawiona 29 września 2017 r. z terminem płatności przypadającym w listopadzie. Nabywca otrzymał tę fakturę 1 września 2017 r.
Niezależnie od terminu zapłaty w takim przypadku prawo do odliczenia podatku VAT z faktury powstanie u niego w rozliczeniu za wrzesień (czyli w miesiącu otrzymania dokumentu). Nie ma tutaj większego znaczenia termin dokonania zapłaty.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: