eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nowa jednorazowa amortyzacja w praktyce

Nowa jednorazowa amortyzacja w praktyce

2017-11-16 13:57

Nowa jednorazowa amortyzacja w praktyce

Amortyzacja jednorazowa fabrycznie nowych środków trwałych © Andrey Popov - Fotolia.com

Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT od sierpnia 2017 r. mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grup 3-6 i 8 KŚT w roku podatkowym, w którym zostały wprowadzone one do ewidencji środków trwałych. Jednorazowy odpis z tego tytułu nie może jednak w danym roku przekroczyć 100.000 zł.
Ustawodawca wymaga tutaj też, aby wartość początkowa takiego środka trwałego nie była niższa niż 10.000 zł bądź - w przypadku co najmniej dwóch środków trwałych łączna wartość początkowa nie może być niższa niż 10.000 zł a pojedyncza 3.500 zł. Kupując zatem tańsze środki trwałe również z nowej preferencji można skorzystać, ale tylko pod warunkiem, że łącznie ich wartość początkowa sięgnie co najmniej pułapu 10.000 zł. Jeżeli jednak zostanie nabyty tylko jeden środek trwały, którego wartość będzie przekraczać 3.500 zł, ale nie sięgnie pułapu 10.000 zł, preferencja ta nie będzie dostępna. Z amortyzacji tej zostały też wyłączone wszelkie środki transportu.

Wskazana amortyzacja dotyczy wyłącznie nowych środków trwałych i nabytych. Nie można jej zatem stosować do środków trwałych wytworzonych we własnym zakresie. Nadto ustawodawca dopuszcza tutaj także zaliczanie do kosztów już wpłacanych zaliczek na poczet zakupu w przyszłych okresach środków trwałych. Warunkiem jest tutaj oczywiście zastosowanie tej amortyzacji do takiego środka trwałego. W przeciwnym razie wcześniej rozliczone koszty z tytułu przedpłat trzeba będzie skorygować.

Kiedy należy dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego?


Nowa amortyzacja ma zastosowanie do nabytych fabrycznie nowych środków trwałych mieszczących się w odpowiednich grupach KŚT. Amortyzacja ta pozwala na uwzględnienie w kosztach już wpłacanych zaliczek na zakup takich środków trwałych. Co za tym idzie - w części uregulowanej zaliczką koszt można rozpoznać jeszcze przed fizycznym nabyciem danego składnika majątku i jego wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych. Rozliczenie zaliczek jest tutaj oczywiście opcją do wyboru a nie obowiązkiem.

Kiedy natomiast jednorazowo zamortyzować już nabyte środki trwałe? Stosowane są tutaj odpowiednio art. 22k ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i odpowiednio art. 16k ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dzięki temu nowego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie trzeba tutaj zatem czekać do kolejnego miesiąca, co ma miejsce w przypadku „zwykłej” amortyzacji.
Warto wiedzieć
Mimo, że przepisy o amortyzacji jednorazowej dla fabrycznie nowych środków trwałych weszły w życie dopiero w drugiej połowie 2017 r., można je stosować od początku tego roku.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Amortyzacja jednorazowa fabrycznie nowych środków trwałych

Fabrycznie nowe środki trwałe z grup 3-6 i 8 KŚT, które zostały nabyte, można amortyzować jednorazowo do kwoty 100.000 zł. W ten sposób można rozliczać już wpłacane zaliczki na poczet zakupu takich środków trwałych. Nowa amortyzacja jednorazowa nie jest pomocą de minimis. Wprowadza jednak dolny limit wartości początkowej środka trwałego.


Czy nowa amortyzacja jednorazowa stanowi pomoc de minimis?


Dzięki zaliczeniu do kosztów podatkowych odpisu z tytułu nowej amortyzacji jednorazowej podatnik szybciej rozliczy dokonany zakup w rachunku podatkowym. W efekcie uzyskuje niższy dochód bieżący i płaci mniejszy podatek dochodowy.
Tak samo działa „stara” amortyzacja jednorazowa, którą to regulujące przepisy wprost wskazują, że stanowi ona pomoc de minimis (czyli szczególny rodzaj wsparcia udzielanego przez państwo, które może przyjmować różne postacie).

W przypadku amortyzacji jednorazowej dla fabrycznie nowych środków trwałych powyższego zastrzeżenia zabrakło. W związku z tym amortyzacja ta nie stanowi pomocy de minimis.

Zapłata za środek trwały a amortyzacja jednorazowa


Co do zasady zapłata nie odgrywa większego znaczenia przy stosowaniu nowej amortyzacji jednorazowej. Można zatem skorzystać z niej w stosunku do środków trwałych, za które podatnik jeszcze nie zapłacił w tym także wówczas, gdy zapłata taka nastąpi w przyszłym roku podatkowym bądź została rozłożona na jeszcze dłuższe raty. Od powyższego występują jednak dwa wyjątki.

Pierwszy odnosi się do zaliczek. Aby te mogły znaleźć się w kosztach podatkowych - muszą zostać uiszczone. Nie wystarczy tutaj samo posiadanie faktury zaliczkowej.
Przepisy ustaw podatkowych mówią tutaj wprost, że do kosztów podatkowych można zaliczyć dokonane wpłaty na poczet nabycia środka trwałego.

Drugi wyjątek odnosi się do sposobu zapłaty. Jeżeli wartość nabytego środka trwałego przekracza 15.000 zł, to zapłata za niego musi nastąpić za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W przeciwnym razie odpisy amortyzacyjne nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Za tańsze środki trwałe można płacić gotówką. Dopuszczalne są tutaj także pozafinansowe sposoby regulowania swoich zobowiązań, np. kompensaty (w tym dla środków trwałych, których wartość przekracza 15.000 zł).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.