eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie ulgi na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2017

Odliczenie ulgi na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2017

2018-01-03 13:34

Odliczenie ulgi na krew w zeznaniu podatkowym PIT 2017

Ulga na krew w PIT za 2017 rok © belyjmishka - Fotolia.com

Ci, którzy honorowo oddają krew, mogą zaoszczędzić na podatku wykazanym w PIT za rok 2017. Wartość przekazanej nieodpłatnie krwi oraz osocza jest bowiem odliczeniem od dochodu. Niestety ustawowa cena krwi nie jest zbyt wysoka i oddać można ją w mocno ograniczonych ilościach. Dlatego też oszczędności fiskalne nie są zbyt duże. Dodatkowo wymagany jest tutaj także stosunkowo duży dochód samego darczyńcy.
Ustawodawca „dba” o nasze zdrowie i o to, abyśmy się zbytnio „nie wykrwawili”. Zgodnie z prawem osoba dorosła jednorazowo może oddać do 450 ml krwi, zaś przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Dodatkowo określono też, ile razy w ciągu roku maksymalnie krew można oddać. Limit dla kobiet to oddanie krwi 4 razy rocznie, a dla mężczyzn 6 razy.
Jak nietrudno zatem policzyć, w ciągu roku kobieta może maksymalnie oddać 1,8 litra krwi, a mężczyzna 2,7 litra krwi. Oszczędność na podatku nie będzie zatem zbyt duża.

W przypadku osocza limit jest jeden dla mężczyzn i kobiet i wynosi on aż (w porównaniu do oddanej krwi oczywiście) 25 litrów na rok. Osocze można oddawać co 2 tygodnie, jednorazowo nie więcej niż 650 ml. Należy też pamiętać, że oddawanie krwi nie koliduje z oddawaniem osocza. Mówiąc innymi słowy dawca, który oddał krew, nie musi czekać 8 tygodni, aby oddać też osocze.

Ile zaoszczędzimy na podatku?


Podsumowując powyższe wyliczenia zatem mężczyzna w trackie roku może oddać maksymalnie 27,7 litra krwi i osocza, zaś kobieta 26,8 litra krwi i osocza. W PIT nie wykazujemy jednakże litrów - tutaj wszystko trzeba przeliczyć na pieniądze. Ile zatem jest warta krew i osocze? Tyle samo, czyli 130 zł za litr. W związku z tym mężczyzna w rocznym PIT maksymalnie odliczy 3 601 zł, zaś kobieta 3 484 zł (gdzie w jednym i drugim przypadku odliczenie z tytułu oddanego osocza wynosi aż 3 250 zł).
Jeżeli honorowy dawca zdecyduje się na oddawanie jedynie krwi, za cały rok odliczy maksymalnie 351 zł jeżeli jest mężczyzną i 234 zł, jeżeli jest kobietą.

Niestety o podane wyżej wartości kwotowe nie spadnie nasze zobowiązanie podatkowe. Ulga na krew jest bowiem odliczeniem od dochodu, a nie od podatku. Oznacza to, że pomniejsza ona podstawę opodatkowania czyli wartość, od której jest liczony podatek, a nie sam podatek.

fot. belyjmishka - Fotolia.com

Ulga na krew w PIT za 2017 rok

Ustawowa cena krwi to 130 zł za litr. I o taką wartość można pomniejszyć podstawę opodatkowania PIT-em, gdy krew oddaliśmy honorowo (nieodpłatnie). Oszczędności na podatku z tego tytułu nie są zatem zbyt duże, mimo że krew jest określana mianem bezcennej. Maksymalne odliczenie może tutaj wprawdzie przekroczyć nawet 3 tys. zł, ale aby po nie sięgnąć, trzeba się mocno "wykrwawić".


Dlatego wykazując np. odliczenie w wysokości 3 tys. zł należne zobowiązanie podatkowe spadnie z reguły o 540 zł, czyli iloczyn kwoty odliczenia oraz stawki podatku, która ma zastosowanie do konkretnego dochodu podatnika (przy wyliczeniu przyjęto, że stawka podatku wynosi 18%).
Faktyczna oszczędność na podatku z tytułu ulgi na krew uzależniona jest od ilości oddanej krwi i osocza oraz stawki podatku, wg której rozlicza się podatnik. Dla przykładu maksymalne obniżenie podatku przy różnych stawkach podatkowych kształtuje się następująco:
  • 1 152,32 zł w przypadku mężczyzn i 1 040 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 32%
  • 648,18 zł w przypadku mężczyzn i 627,12 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 18%
  • 108,03 zł w przypadku mężczyzn i 104,52 zł w przypadku kobiet, gdy stawka podatku wynosi 3% (stawkę tę stosują ryczałtowcy w np. do handlu).

Ulga tylko dla „zamożnych”?


Na tym nie koniec. Mimo „wysokiego” teoretycznego limitu odliczenia część osób może się mocno zdziwić, gdy urzędnicy zakwestionują u nich skorzystanie z części ulgi - ustalając górny limit odliczenia. Ten bowiem dla każdego jest określany indywidualnie.

Dlaczego? Otóż maksymalna wartość przekazanych darowizn (a ulga na krew jest przekazaniem darowizny) nie może przekroczyć limitu w wysokości 6% dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym (w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem mowa jest o 6% przychodu). Limit ten obejmuje przy tym, obok ulgi na krew, także dwa inne odliczenia, tj. darowizny przekazane na cele kultu religijnego oraz darowizny przekazane uprawnionym instytucjom na cele pożytku publicznego (czego nie należy mylić z przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz wybranej OPP). Łączna wartość trzech opisanych wyżej różnych darowizn nie może przekroczyć progu 6% dochodu/przychodu podatnika wykazanego w zeznaniu.
Dla pełnego odliczenia ulgi na krew wymagany jest dochód na poziomie aż 60 tys. Zł i to przy założeniu, że innych darowizn podatnik nie odlicza.

Stąd też mężczyzna, który w pełni chciałby skorzystać chociażby z samej ulgi na krew (mowa tu o oddanej krwi oraz osoczu w maksymalnych ilościach), musi legitymować się dochodem na poziomie 60 017zł, zaś kobieta 58 067 zł.

Ulga dla honorowych dawców krwi


Kolejnym warunkiem dla skorzystania z odliczenia jest posiadanie tytułu honorowego dawcy krwi. Kim jest taka osoba? Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi tytuł taki przysługuje każdej osobie, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Warto też dodać, iż wspomniana ustawa posługuje się także tytułem Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Honorowego dawcy Krwi – Zasłużonego dla Zdrowia Narodu, które są zarezerwowane dla osób oddających bezpłatnie pewne określone ilości krwi. Oczywiście tacy darczyńcy również mają prawo do skorzystania z ulgi na krew.

Dokumentowanie ulgi na krew


Przy korzystaniu z ulgi na krew ustawodawca nakłada także pewne obowiązki formalne. Otóż odliczeniu podlega krew przekazana tylko określonym organizacjom, co zostanie jednocześnie odpowiednio udokumentowane.

Krew (czy osocze) musi zostać przekazana jednostce organizacyjnej, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi. Wymaganym dokumentem potwierdzającym darowiznę jest natomiast zaświadczenie takiej jednostki o ilości oddanej bezpłatnie przez krwiodawcę krwi bądź jej osocza. Nie jest przy tym wymagane posiadanie oświadczenia o przyjęciu takiej darowizny przez odpowiednią stację krwiodawstwa. Ta nie musi także wskazywać wartości ekwiwalentu za krew.
Odliczyć można jedynie krew i osocze darowane, a więc przekazane nieodpłatnie. Jeżeli jednostka krwiodawstwa za krew zapłaciła, to jej wartości w rocznym PIT odliczyć nie można. Na przeszkodzie w odliczeniu nie stoi natomiast wskazanie przez darczyńcę osoby, dla której krew oddaje. Opłatą za krew nie są nadto otrzymane soki czy czekolady.

Nie podlegają odliczeniu darowizny poniesione na rzecz:
  1. osób fizycznych;
  2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 % oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Darowizna musi być dokonana na rzecz publicznej służby krwi przez honorowego dawcę krwi, aby z odliczenia można było skorzystać.

Jak rozliczamy ulgę?


Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na formularzach PIT-28, PIT-36 i PIT-37 (opodatkowani skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym). Wykazuje się ją w załączniku PIT/O i następnie przenosi do zeznania rocznego. W załączniku tym należy podać, obok kwoty przekazanej darowizny, także kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Odliczeniu podlegają darowizny (krew) przekazane tylko i wyłącznie w ciągu roku 2017.

Odliczenie nie obejmuje przedsiębiorców opodatkowanych podatkiem liniowym czy kartą podatkową, chyba że oprócz przychodów w ten sposób opodatkowanych uzyskują także inne, podlegające wykazaniu na zeznaniach wymienionych wyżej.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: