eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jakie zachęty do stosowania podzielonej płatności w podatku VAT?

Jakie zachęty do stosowania podzielonej płatności w podatku VAT?

2018-01-09 13:43

Jakie zachęty do stosowania podzielonej płatności w podatku VAT?

Korzyści ze stosowania metody split payment © showcake - Fotolia.com

Z początkiem lipca 2018 r. w ustawie o VAT zaczną obowiązywać przepisy w zakresie tzw. split payment, czyli podzielonej płatności. Zgodnie z nimi kwotę podatku VAT nabywca będzie wpłacał na wyodrębniony rachunek bankowy, którym to sprzedawca (właściciel rachunku) będzie mógł dysponować w bardzo ograniczonym zakresie. Rozwiązanie takie prowadzi do zamrożenia części środków finansowych, zaś zabezpiecza fiskalny interes skarbu państwa. Dlatego też ustawodawca zdecydował się na "marchewkę" dla tych, którzy postanowią z niego korzystać.
Zasady działania systemu podzielonej płatności, które będą obowiązywać od połowy roku, opisaliśmy w artykule: Split payment w VAT od lipca 2018 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami środki finansowe, które znajdą się na odrębnym rachunku VAT, będą mogły służyć jedynie do zapłaty tego podatku z tytułu dokonywanych zakupów bądź do uregulowania VAT na rzecz fiskusa. Inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT również będzie dopuszczalne, niemniej zostanie ono uzależnione od decyzji organów podatkowych. Aby zadysponować własnymi pieniędzmi podatnik bowiem będzie musiał o to spytać fiskusa, a ten nie w każdym przypadku będzie zobligowany do wyrażenia zgody. Nadto na decyzję w tej materii będzie miał aż 60 dni.

System zachęt przy mechanizmie podzielonej płatności


W celu zachęcenia do stosowania split payment zdecydowano się zatem na prowadzenie szeregu uprawnień dla podatników, którzy się na taki sposób rozliczania VAT zdecydują. Gdyby bowiem tych nie było, a zachowano by zasadę, iż jego stosowanie jest dobrowolne, mało kto by się na to rozwiązanie decydował.

fot. showcake - Fotolia.com

Korzyści ze stosowania metody split payment

Split payment, który zacznie obowiązywać od połowy 2018 r. będzie polegał na zamrożeniu części posiadanych środków finansowych. Dlatego też wprowadzono do ustawy zachęty do stosowania tego mechanizmu. I tak stosując podzieloną płatność będzie można płacić niższe odsetki za zwłokę, unikać sankcji VAT czy wręcz otrzymać premię w postaci niższego płaconego podatku.


I tak do stosujących system podzielonej płatności nie będą miały zastosowania przepisy o solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą zawarte w art. 105a ust. 1 ustawy o VAT.
Art. 105a ust. 1 nakłada na nabywców solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe w VAT z podmiotem dokonującym dostawy towarów określonych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT w określonych sytuacjach. Chodzi tutaj m.in. o handel niektórymi wyrobami stalowymi oraz paliwami.

Ponadto do podatnika stosującego system podzielonej płatności nie będą mieć zastosowania regulacje dotyczące określana dodatkowego zobowiązania w podatku VAT, określonego w art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz w art. 112c ustawy o VAT, do wysokości podatku odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Mowa tutaj oczywiście o wprowadzonych w 2017 r. do ustawy sankcjach VAT. Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule: Zaniżyłeś VAT lub zawyżyłeś zwrot? Zapłacisz go w podwójnej wysokości.

Dodatkowo, w przypadku faktur opłaconych przy zastosowaniu split payment w zasadzie nie będą stosowane podwyższone odsetki od zaległości podatkowych (gdy co najmniej 95% kwoty podatku naliczonego wykazanej w deklaracji podatkowej będzie wynikać faktur zapłaconych przy zastosowaniu systemu podzielonej płatności).
Uwaga
Wymienione wyżej preferencje nie będą mieć zastosowania do podatnika, który wiedział, że faktura zapłacona z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:
  1. została wystawiona przez podmiot nieistniejący;
  2. stwierdza czynności, które nie zostały dokonane;
  3. podaje kwoty niezgodne z rzeczywistością;
  4. potwierdza czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 (nieważność bezwzględna) i art. 83 (pozorność) Kodeksu cywilnego.

Na niższe odsetki nie będą też mogli liczyć ci, których zaległość w podatku przekroczy dwukrotność kwoty podatku naliczonego wykazanej w złożonej deklaracji podatkowej.

Kolejną istotną zachętą do korzystania ze split payment będzie zmniejszenie należnej kwoty zobowiązania podatkowego w VAT o kwotę (zaokrągloną do pełnych złotych) obliczoną wg wzoru:

S = Z x r x n /360
w którym poszczególne symbole oznaczają:
S – kwotę, o którą obniża się kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku,
Z – kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku wynikającą z deklaracji podatkowej przed obniżeniem tego zobowiązania,
r – stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku,
n – liczbę dni od dnia, w którym obciążono rachunek bankowy albo rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, z wyłączeniem tego dnia, do dnia, w którym upływa termin zapłaty podatku, włącznie z tym dniem.

Warunki stosowania powyższego obniżenia zobowiązania podatkowego są dwa: wcześniejsza (niż termin płatności) zapłata należnego zobowiązania oraz jego uregulowanie w całości z rachunku VAT.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.