eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zasady rozliczania podatku dochodowego od spółki cywilnej

Zasady rozliczania podatku dochodowego od spółki cywilnej

2018-02-01 13:40

Zasady rozliczania podatku dochodowego od spółki cywilnej

Spółka osobowa w podatku dochodowym © Andrey Popov - Fotolia.com

W przypadku spółek osobowych podatek dochodowy o przychodów z takiej działalności rozliczany jest na poziomie wspólników a nie samej spółki - to oni są bowiem podatnikami tego właśnie podatku. Spółka jest natomiast płatnikiem podatku dochodowego w przypadku zatrudniania pracowników zarówno na etat jak i na umowy cywilnoprawne oraz podatnikiem VAT w zakresie swojej działalności.
To oznacza, że spółce zostaje nadany odrębny numer identyfikacji podatkowej. Jednocześnie każdy ze wspólników takiej spółki posiada swój NIP i musi opłacać podatek od przypadającego na niego dochodu bądź przychodu z tytułu udziału w takiej spółce.

To z kolei oznacza, że wspólnicy muszą wybrać właściwe dla siebie formy opodatkowania swoich przychodów: od skali podatkowej zaczynając, przez podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany na karcie podatkowej kończąc (jako metodzie najprostszej).
Więcej na temat form opodatkowania pisaliśmy w artykule Jakie formy rozliczania podatków od firmy w 2018 roku?.

Podatnik, który z jakichś względów formy opodatkowania nie wybierze - zostanie przypisany do rozliczania podatku na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Jest to bowiem podstawowa forma opodatkowania (w przypadku osób rozliczających PIT) - pozostałe są fakultatywne. Podstawowa jednak nie zawsze znaczy korzystna.
Korzystanie ze szczególnych form opodatkowania zawsze jest warunkowane złożeniem właściwemu organowi podatkowemu odpowiedniego zawiadomienia w tym zakresie.

I tak podatnik zamierzający, czy to skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym, czy ryczałtem ewidencjonowanym - musi w tym zakresie złożyć oświadczenie w obowiązującym terminie. Ten różni się w zależności od tego, czy dopiero zaczynamy przygodę z własnym biznesem czy też działalność gospodarczą już prowadzimy.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Spółka osobowa w podatku dochodowym

Otwierając firmę na samym początku należy określić sposób, w jaki będziemy rozliczać się z fiskusem z tego tytułu. Nie ma tutaj znaczenia, czy firma jest na własne nazwisko, czy też utworzyliśmy spółkę osobową. Gdy nie dokonamy samodzielnego wyboru, fiskus przypisze nam podstawową formę opodatkowania, która nie zawsze jest korzystna.


Podatnik zamierzający skorzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym musi złożyć w tym zakresie oświadczenie w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, pisemne oświadczenie składa on nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Ważne! W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenia takie składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wyboru opodatkowania podatkiem liniowym?

Różni wspólnicy, różne zasady rozliczania podatków


Sposób opodatkowania przychodów/dochodów przez poszczególnych wspólników spółek osobowych nie jest ze sobą w żaden sposób związany, ani od siebie uzależniony. W związku z tym - co do zasady każdy wspólnik może stosować inną - wybraną przez siebie formę opodatkowania podatkiem dochodowym, niezależnie od formy opodatkowania stosowanej przez pozostałych wspólników.
UWAGA!
O ile z opodatkowania skalą podatkową przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej skorzystać może każdy podatnik, tak opodatkowanie podatkiem liniowym, ryczałtem czy kartą podatkową - jest w pewnym stopniu ograniczone, gdzie w przypadku stawki liniowej wyjątek jest tylko jeden, przy ryczałcie wyłączeń jest znacznie więcej, zaś karta podatkowa została przewidziana tylko dla nielicznych (wymaga ona wręcz prowadzenia tylko jednego rodzaju działalności). Co przy tym niezwykle ważne, warunki muszą być spełnione przez spółkę oraz wszystkich wspólników, aby preferencja mogła być zastosowana.

Należy też pamiętać, że w przypadku spółek osobowych opodatkowanie ryczałtem zostało przewidziane wyłącznie dla spółki cywilnej osób fizycznych oraz spółki jawnej osób fizycznych. Ograniczenie to zatem z jednej strony wskazuje na wymaganą formę prawną spółki (nie stosuje się jej do spółek partnerskich czy komandytowych), z drugiej zaś na rodzaj jej wspólników (należy bowiem pamiętać, że wspólnikami w spółkach osobowych nie zawsze muszą być osoby fizyczne, ale także inne podmioty, a dla ryczałtu wymagane jest to, aby wspólnik był osobą fizyczną a nie przykładowo inną spółką).

Korzystanie z karty podatkowej zostało natomiast ograniczone jedynie do spółki cywilnej. Nadto tutaj wybór taki rozciąga się na wszystkich wspólników (przy ocenie prawa do tej formy bierze się pod uwagę m.in. to, czy liczba pracowników oraz wspólników spółki nie przekracza dopuszczalnego stanu zatrudnienia). Nadto tutaj - w odróżnieniu od innych form opodatkowania, wystarczy, że z wnioskiem o opodatkowanie kartą wystąpi jeden ze wspólników.

Łączenie form opodatkowania


Często otwarcie spółki osobowej jest dodatkową działalnością gospodarczą prowadzoną przez jej wspólników. Na ogół mają oni też firmy na własne nazwiska czy też w postaci innych spółek (w tym także innych spółek osobowych). Czy dla każdej takiej firmy można wybrać inne opodatkowanie? W pewnym ograniczonym zakresie - tak. Oczywiście prowadzenie kilku firm wyłącza możliwość opodatkowania kartą podatkową, niemniej łączenie ryczałtu ewidencjonowanego z podatkiem liczonym od dochodu jest już jak najbardziej możliwe.

Dopuszczalne są tutaj jednakże tylko dwa warianty: skala podatkowa plus ryczałt ewidencjonowany bądź podatek liniowy plus ryczałt ewidencjonowany.
Ustawodawca nie zezwala na łączenie opodatkowania skalą podatkową z podatkiem liniowym dla innej formy prawnej prowadzenia biznesu. Decydując się na jedną z tych form należy mieć świadomość, że wybór ten będzie stosowany do przychodów ze wszystkich firm, dla których wybrano opodatkowanie dochodu (z zastrzeżeniem opodatkowania CIT-em).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: