eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Oszczędność na ZUS: mali nie będą musieli otwierać firmy

Oszczędność na ZUS: mali nie będą musieli otwierać firmy

2018-02-05 13:18

Oszczędność na ZUS: mali nie będą musieli otwierać firmy

Nowa firma: pół roku bez ZUS na start © Khatuna - Fotolia.com

Gdzie kończy się sporadyczne wykonywanie usług a zaczyna działalność gospodarcza? Konia z rzędem temu, kto potrafi to jednoznacznie określić. Definicja działalności gospodarczej jest podawana w różnych ustawach. Niestety jest ona na tyle szeroka, że niemalże każde czynności wykonywane przez podatnika mogą zostać pod nią podciągnięte. A gdy tak się stanie - trzeba płacić ZUS. Niedługo jednak to się zmieni poprzez wprowadzenie w życie pakietu ustaw opracowanych w ramach konstytucji dla biznesu. Ci najmniejsi, którzy za dużo nie zarobią - firmy otwierać nie będą musieli, a w efekcie i opłacać składek.
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że obowiązkowo temu ubezpieczeniu podlegają m.in. osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się natomiast m.in. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.
Ile wynoszą składki ZUS?
Na ogół wartość składek liczona jest procentowo od faktycznie zarabianych kwot (wynagrodzenia). W przypadku przedsiębiorców jest jednak inaczej. Tutaj bowiem składki te liczy się od zadeklarowanej podstawy, nie niższej niż określona w ustawie. W 2018 r. minimalne składki przekazywane do ZUS wynoszą:
  • z tytułu ubezpieczenia społecznego: 846,91 (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i ubezpieczeniem wypadkowym na poziomie 1,8%),
  • z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego: 319,94 zł,
  • na Fundusz Pracy: 65,31 zł

Razem minimalne „duże” ZUSy wynoszą zatem co najmniej 1 232,17 zł miesięcznie

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej mówi natomiast, iż działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Czy mówi się tutaj o jakichś granicznych wartościach, przekroczenie których skutkowałoby powstaniem firmy? Nie. A może wskazano minimalną ilość wykonanych czynności, powyżej której osobę należy uznać za przedsiębiorcę? Też nie. Wystarczy zatem, aby dana osoba wykonywała swoją działalność w sposób zorganizowany i ciągły (powtarzalny), aby uznać ją za przedsiębiorcę, a co za tym idzie - objąć składkami ZUS - nawet jeżeli na takiej działalności nie zarobi.

Na marginesie dodajmy, że także ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w tym zakresie podatników nie rozpieszcza - tutaj definicja działalności gospodarczej również jest bardzo szeroka.

fot. Khatuna - Fotolia.com

Nowa firma: pół roku bez ZUS na start

Konstytucja dla biznesu powoli staje się faktem. Nowa ustawa Prawo przedsiębiorców wprowadza limit przychodu, do wysokości którego nie trzeba będzie zakładać firmy. Nadto przewiduje ona też półroczne zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany zaczną obowiązywać już niebawem


W związku z tym powstaje pytanie, czy osoba, która dla przykładu wykonała w ciągu roku kilka czy kilkanaście usług, z czego zarobiła kilka tysięcy złotych jest przedsiębiorcą? Obecne przepisy pozwalają niestety na wyciąganie takich wniosków. Oczywiście każdy stan faktyczny należy tutaj rozpatrywać indywidualnie, niemniej urzędnicy mają narzędzie, które pozwala kwalifikować takie zachowanie jako działalność gospodarczą. To się jednak niedługo ma zmienić.
26 stycznia 2018 r. Sejm przyjął ustawę Prawo przedsiębiorców, która obecnie znajduje się w Senacie. Ustawa ta m.in. na nowo definiuje pojęcie działalności gospodarczej oraz wskazuje kiedy - mimo powtarzających się czynności, z prowadzeniem firmy nie mamy do czynienia.

Czym będzie działalność gospodarcza?


Nowa ustawa wskazuje, że działalnością gospodarczą będzie zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Na pierwszy rzut oka zatem niewiele się zmienia, a można by wręcz rzec, że nowa definicja jest jeszcze bardziej ogólna. Tym razem jednak przewidziano wyjątki od reguły.

Działalność nierejestrowa


W dalszych regulacjach ustawa ta wskazuje, kiedy z firmą nie mamy do czynienia.
Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Działalność na stosunkowo małą skalę zatem nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza (co ważne - nie jest tutaj istotny sam zakres takiej działalności; może to być zatem zarówno drobny handel, jak i branża usługowa np. w niewielkim świadczeniu usług remontowych, mechaniki pojazdowej, udzielania korepetycji itp.). Aby z przywileju skorzystać, muszą jednak zostać spełnione wszystkie warunki wymienione wyżej, czyli:
  • Przychód (a nie dochód) w żadnym miesiącu nie może przekroczyć połowy kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku; w 2018 r. graniczna wartość przychodu wynosi 1.050 zł. Przychodem takim są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.
  • Osoba parająca się taką działalnością nie mogła prowadzić działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy.

Jeżeli zatem prowadziłeś firmę 3 lata temu i ją zlikwidowałeś - zwolnienie nie będzie mieć do ciebie zastosowania.

A jak zachować się gdy limit kwotowy przychodu zostanie przekroczony? Projekt ustawy wskazuje, że w takim przypadku prowadzona działalność staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie tej wysokości, a osoba wykonująca tę działalność powinna złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości.

Oczywiście osoba prowadząca taką działalność (której miesięczny przychód nie przekroczy 1.050 zł) może też podjąć decyzję o dobrowolnej rejestracji firmy.

6 miesięcy zwolnienia z ZUS na start


Na tym nie koniec zmian. Nowa ustawa przewiduje bowiem, że przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia własnego biznesu przedsiębiorca nie będzie musiał opłacać składek na ubezpieczenie społeczne. Zwolnienie będzie jednakże dostępne wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy otwierają firmę po raz pierwszy bądź ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Drugi warunek to niewykonywanie tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej (taki sam warunek występuje w przypadku tzw. małych ZUS-ów). Z uprawnienia takiego będzie można oczywiście dobrowolne zrezygnować.

Warto nadmienić, że ulga w postaci małych ZUS-ów przez pierwsze dwa lata prowadzenia biznesu również zostaje zachowana.

Co z obecnymi przepisami i podatkiem dochodowym?


Ustawa Prawo przedsiębiorców ma wejść w życie w zdecydowanej większości z początkiem marca 2018 r. Zastąpi ona obecnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która zostanie uchylona.

Jak natomiast będą rozliczane przychody z działalności, która nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza? Zostaną one zaliczone do przychodów z innych źródeł, opodatkowanych skalą podatkową. Po przekroczeniu miesięcznego limitu będą one natomiast zaliczane do przychodów z działalności gospodarczej.

Przypomnijmy, że takie przychody z innych źródeł są rozliczane na PIT-36. Co do zasady podatnik nie ma też obowiązku płacenia od nich zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Oceń

1 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: