eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › Ewidencja dotacji w jednostce samorządu terytorialnego

Ewidencja dotacji w jednostce samorządu terytorialnego

2006-05-04 14:22

Ewidencja dotacji w jednostce samorządu terytorialnego

© fot. mat. prasowe

Do ewidencji wpływów dotacji celowych zarówno z budżetu państwa, jak i dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień (umów) oraz dotacji z funduszy celowych służą konta: 133 "Rachunek budżetu" oraz konto 901 "Dochody budżetu".
Środki budżetowe na realizację zadań związanych z otrzymanymi dotacjami są przekazywane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego do poszczególnych jednostek budżetowych, które realizują określone zadania. Do ewidencji rozliczeń z tymi jednostkami służy konto 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych” . Wydatki zrealizowane ewidencjonowane są na koncie 902 „Wydatki budżetu” . Do kont 901 i 902 należy prowadzić ewidencję analityczną, która pozwala na określenie źródeł dotacji i rodzaje wydatków poniesionych z tych środków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Poniższy schemat przedstawia ewidencję dotacji i wydatków w budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

fot. mat. prasowe


Treść operacji:
1, 2, 3 – Wpływ dotacji celowych z budżetu państwa: 1) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, 2) na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, 3) na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
4 – Przelew środków z budżetu dla jednostki budżetowej na realizację zadań określonych przez dysponenta środków;
5 – Sprawozdanie jednostkowe o wydatkach (Rb-28S) jednostki budżetowej;
6 – Wpływ z jednostki budżetowej niewykorzystanych środków z dotacji;
7 – Zwrot z budżetu jednostki samorządu terytorialnego części niewykorzystanych dotacji dysponentowi środków.


„Rachunkowość budżetowa - Poradnik księgowego jednostki sektora finansów publicznych” to publikacja w całości stworzona dla księgowych sektora finansów publicznych!

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: