eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › PCC od pożyczki rozlicza pożyczkobiorca

PCC od pożyczki rozlicza pożyczkobiorca

2018-02-26 13:25

PCC od pożyczki rozlicza pożyczkobiorca

Kto płaci PCC od umowy pożyczki? © Tombaky - Fotolia.com

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych jasno wskazuje, że obowiązanym do rozliczenia tego podatku z tytułu zawarcia umowy pożyczki jest pożyczkobiorca. Stąd rozważania dokonywane przez pożyczkodawcę, czy pożyczka taka jest wyłączona z tego podatku są bezpodstawne - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.02.2018 r. nr 0111-KDIB4.4014.452.2017.4.PM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawca - spółka z o.o. (czynny podatnik VAT), zamierza udzielić swojemu udziałowcowi (posiadającemu 50% udziałów spółki) oprocentowaną pożyczkę na podstawie zawartej umowy pożyczki.
Pożyczka zostania udzielona ze środków obrotowych spółki. Udziałowiec nadto pracuje w spółce na podstawie zawartej umowy o pracę. Spółka udzieliła mu też prokury oddzielnej.

Udzielona pożyczka zostanie wykorzystana przez udziałowca na cele osobiste - niezwiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą na własne nazwisko.

Do tej pory spółka nie prowadziła działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek. Nie ma też takiego kodu w swoim PKD. W przyszłości udzielanie pożyczek nie jest wykluczone. Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy w takim przypadku po którejkolwiek ze stron powstanie obowiązek zapłaty PCC od udzielonej pożyczki? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Na wstępie zaznacza się, iż przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy tylko w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej skutków podatkowych zawarcia umowy pożyczki powstałych po stronie Wnioskodawcy. W pozostałej części wniosku w zakresie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w części dotyczącej skutków podatkowych powstałych dla udziałowca Wnioskodawcy – wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie. Ponadto w zakresie wniosku dotyczącym podatku od towarów i usług, została wydana interpretacja indywidualna z 19 stycznia 2018 r., znak: 0111-KDIB3-1.4012.847.2017.2.AB (przywołana przez Wnioskodawcę w stanowisku).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1150) podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku.

fot. Tombaky - Fotolia.com

Kto płaci PCC od umowy pożyczki?

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wprost określa podmioty obowiązane do zapłaty tego podatku od zawarcia czynności objętej tym podatkiem. I tak w przypadku pożyczki podatek ten rozlicza pożyczkobiorca. W związku z tym występowanie z pytaniem o jego zapłatę przez pożyczkodawcę jest bezpodstawne.


Stosownie do art. 4 pkt 7 ww. ustawy obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży, przy umowie pożyczki, na biorącym pożyczkę.
Obowiązkowi zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych podlegają zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy tego podatku.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza w 2018 r. udzielić swojemu udziałowcowi oprocentowanej pożyczki pieniężnej w wysokości 1 mln zł na podstawie zawartej umowy. Pożyczka zostanie udzielona ze środków pieniężnych Spółki wygenerowanych w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyżej przywołane przepisy i przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że udzielenie pożyczek przez Wnioskodawcę (pożyczkodawcę) swojemu udziałowcowi nie powoduje po stronie Wnioskodawcy powstania obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. Z powołanego wyżej przepisu art. 4 pkt 7 ustawy jasno bowiem wynika, iż w przypadku umowy pożyczki obowiązek podatkowy z tego tytułu ciąży na pożyczkobiorcy. Wnioskodawca nie jest zatem obowiązany do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu udzielenia opisanej we wniosku pożyczki.

W związku z powyższym, rozważania w zakresie analizy możliwości zastosowania do wskazanej we wniosku umowy pożyczki wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych wynikającego z art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stały się bezprzedmiotowe. (...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.