eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Najem "środka transportu" z UE w podatku VAT

Najem "środka transportu" z UE w podatku VAT

2018-03-06 14:01

Najem "środka transportu" z UE w podatku VAT

Import usług od wynajmu naczepy © Yuri Bizgaimer - Fotolia.com

W przypadku najmu środków transportu trzeba liczyć się z zapłatą 23% podatku VAT. Odliczenie podatku naliczonego może jednakże być nawet o połowę niższe. Sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, gdy najem taki następuje z innego państwa członkowskiego. Mało tego, polska ustawa o VAT nie mówi, co rozumieć pod pojęciem środka transportu.
Załóżmy dla przykładu że polska firma transportowa zamierza wynająć od kontrahenta z UE naczepę na okres 6-10 miesięcy. Odbiór naczepy nastąpi w Niemczech i tam po części będzie ona użytkowana. Zgodnie z podpisaną umową przyjęty został miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami kalendarzowymi, zaś zapłata za takie okresy będzie następować do 15-tego dnia miesiąca następnego. Jak należy tutaj rozliczyć podatek VAT?

Określenie miejsca opodatkowania


Zasada ogólna, wyrażona w art. 28b ustawy o VAT mówi, że miejscem świadczenia usługi wykonywanej na rzecz podatników jest kraj nabywcy (siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej czy w przypadku braku dwóch powyższych - zwykłego pobytu). Od zasady tej przewidziano szereg wyjątków. Jeden z nich tyczy się krótkotrwałego wynajmu środków transportu.
Czy naczepa jest środkiem transportu?
Polska ustawa o VAT nie precyzuje, co należy rozumieć pod pojęciem „środków transportu”. Na szczęście odpowiedzi na takie pytanie udziela rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r., którego art. 38 mówi, iż środki transportu to pojazdy mechaniczne lub inne a także innego rodzaju wyposażenie i urządzenia służące do przewozu osób lub rzeczy z miejsca na miejsce, w tym przeznaczone do ciągnięcia, przesuwania lub pchania przez pojazdy, i zasadniczo zaprojektowane oraz faktycznie nadające się do wykorzystania w celu transportu.

Zwróć uwagę! Środek transportu w myśl wspomnianego rozporządzenia nie musi mieć własnego napędu.

Dalej unijne rozporządzenie wskazuje, że środkami transportu są m.in. przyczepy i naczepy.
Szerzej na temat środków transportu opisanych w rozporządzeniu pisaliśmy w artykule: Podatek VAT: miejsce świadczenia a wynajem środka transportu.

Art. 28j ust. 1-2 ustawy o VAT mówi, że miejscem świadczenia usług krótkoterminowego wynajmu środków transportu jest miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Przez krótkoterminowy wynajem środków transportu rozumie się tutaj ciągłe posiadanie środka transportu lub korzystanie z niego przez okres nieprzekraczający 30 dni, a w przypadku jednostek pływających - przez okres nieprzekraczający 90 dni.

fot. Yuri Bizgaimer - Fotolia.com

Import usług od wynajmu naczepy

Usługi polegające na najmie środków transportu są obciążone podatkiem VAT. Jeżeli przedsiębiorca wynajmuje je z zagranicy i nie jest to najem krótkotrwały, musi z tego tytułu rozliczyć VAT w Polsce w ramach importu usług. Wykazany podatek należny przekształca się na ogół w podatek naliczony.


Jeżeli zatem mielibyśmy do czynienia z krótkotrwałym wynajmem, miejscem opodatkowania wynajmu naczepy byłoby terytorium Niemiec (tam bowiem została ona oddana do dyspozycji polskiemu przedsiębiorcy). W naszym przypadku jednakże najem ma trwać co najmniej 6 miesięcy. W związku z tym opisany wyjątek nie ma tutaj zastosowania, zaś VAT należy rozliczyć zgodnie z ogólną zasadą powstawania obowiązku podatkowego, czyli w kraju nabywcy (a więc w Polsce).

Import usług i obowiązek podatkowy


Zagraniczny wynajmujący nie musi oczywiście rejestrować się do podatku VAT w Polsce, aby tutaj opodatkować usługę najmu. Z obowiązku tego wyręczy go polski przedsiębiorca, rozpoznając tzw. import usług. Kiedy taki import usług należy rozpoznać?

W obrocie krajowym obowiązek podatkowy z tytułu usług najmu (również najmu środków transportu) powstaje co do zasady z chwilą wystawienia faktury, o ile ta jest wystawiona terminowo. Jeżeli usługodawca faktury nie wystawi bądź wystawi ją z opóźnieniem (czyli po upływie terminu płatności), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności.

Zasad tych nie stosuje się jednak do usług najmu stanowiących dla podatnika import usług, dla których miejsce świadczenia ustala się zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Tutaj bowiem obowiązek podatkowy ustala się zgodnie z zasadą ogólną, czyli z chwilą wykonania usługi, a jeżeli wcześniej otrzymano całość lub część zapłaty - z chwilą jej otrzymania.
W przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych uznaje się je za wykonane z chwilą upływu każdego okresu rozliczeniowego.

Ponieważ w naszym przypadku jako okresy rozliczeniowe zostały przyjęte miesiące kalendarzowe, obowiązek podatkowy z tytułu importu usług nabywca powinien rozpoznać na ostatni dzień każdego miesiąca, o ile wcześniej nie dokonał zapłaty za taką usługę - wówczas obowiązek podatkowy powstanie w dacie tej zapłaty.

Odliczenie VAT


Odliczenie VAT od importu usług budzi liczne kontrowersje. Zbyt późne rozpoznanie takiej usługi może bowiem wiązać się ze wstecznym wykazaniem VAT należnego oraz bieżącym rozliczeniem podatku naliczonego.

Nadto środki transportowe są na cenzurowanym. Odnosi się to jednak jedynie do tzw. Pojazdów samochodowych, gdzie co do zasady odliczenie wynosi 50% kwoty podatku VAT.
Pojazdem samochodowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym mówi zaś, że przez pojazd samochodowy należy rozumieć pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego).
Natomiast naczepa oznacza przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. Przyczepą z kolei jest pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem

W efekcie naczepa nie jest pojazdem samochodowym, a w związku z tym nie mają do niej zastosowania przepisy ograniczające prawo do odliczenia VAT (również w ramach rozpoznanego importu usług).

Oceń

1 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.