eGospodarka.pl
wiadomość od św. Mikołaja

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Rozbudowa budynku nie wpływa na datę jego nabycia dla PIT

Rozbudowa budynku nie wpływa na datę jego nabycia dla PIT

2018-03-11 16:02

Rozbudowa budynku nie wpływa na datę jego nabycia dla PIT

W podatku dochodowym ważna data zakupu a nie rozbudowy mieszkania © Eisenhans - Fotolia.com

Właściciel, który adaptuje swoją nieruchomość niemieszkalną na cele mieszkaniowe, nie dokonuje jego nabycia na potrzeby podatku dochodowego. Tą w dalszym ciągu jest np. data zakupu. Jeżeli między tą datą a datą sprzedaży upłynęło co najmniej 5 lat, podatnik nie zapłaci podatku dochodowego nawet wówczas, gdy sama adaptacja miała miejsce nawet na kilka miesięcy przed sprzedażą - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 07.03.2018 r. nr 0115-KDIT2-1.4011.13.2018.1.MST.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Od 2005 r. wnioskodawca jest współwłaścicielem kamienicy wielorodzinnej. Do dnia 27 grudnia 2012 r. posiadał udział we wspólności ustawowej wynoszący 7/8 części nabytych w: 2005 roku – 5/8 części w drodze sprzedaży od osób fizycznych oraz w 2010 roku – 2/8 części w drodze sprzedaży od osób fizycznych. Następnie aktem notarialnym z 27 grudnia 2012 r. dokonano zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali oraz sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej. Wnioskodawca stał się wyłącznym właścicielem lokalu mieszkalnego wraz z przynależnym strychem.

W listopadzie 2016 r. zainteresowany otrzymał pozwolenie na nadbudowę budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcję mieszkaniową. Prace budowlane rozpoczął w roku 2017 i potrwają one do stycznia 2018 r. W 2018 r. z przyczyn losowych nastąpi też sprzedaż zaadaptowanego strychu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w takim przypadku będzie musiał zapłacić podatek od sprzedaży tego mieszkania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

fot. Eisenhans - Fotolia.com

W podatku dochodowym ważna data zakupu a nie rozbudowy mieszkania

Podatek od sprzedaży mieszkania musi zapłacić ten, kto sprzedał je przed pięcioma laty, licząc od końca roku, w którym miało miejsce jego nabycie (które może przyjąć różną formę). Dokonane później prace budowlane, polegające nawet na adaptacji części niemieszkalnej na mieszkalną, nie wpływają na powyższą datę. Nie ma zatem przeszkód, aby bez podatku sprzedać strych zaadaptowany na cele mieszkalne tuż przed sprzedażą, o ile jego zakup nastąpił odpowiednio wcześniej.


Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkie dochody osiągane przez podatnika, z wyjątkiem tych dochodów, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę jako zwolnione z podatku, bądź od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:
a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
− jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powołany przepis formułuje generalną zasadę stanowiącą, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli wspomniane zbycie nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie bądź wybudowanie, nie generuje ono przychodu ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie – kwota uzyskana z takiego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że w 2018 roku Wnioskodawca planuje sprzedaż lokalu mieszkalnego powstałego po adaptacji strychu. Lokal ten był przynależny do mieszkania, którego Wnioskodawca stał się właścicielem w roku 2012, w drodze zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali.

Wskutek dokonanego wyodrębnienia Wnioskodawca nie nabył żadnych nowych praw ponad to, którego był już właścicielem od 27 grudnia 2012 r., a więc od momentu zniesienia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali. W wyniku dokonania ww. czynności nie mamy jednak do czynienia z żadnym nabyciem, gdyż całą nieruchomość (lokal mieszkalny nr ...) Wnioskodawca nabył już wcześniej. Dlatego też wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z dotychczas posiadanej nieruchomości nie stanowi nabycia prawa w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd czynność ta nie ma wpływu na określenie początku biegu terminu, o którym mowa w tym przepisie.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy więc stwierdzić, że planowana w 2018 roku sprzedaż mieszkania powstałego po adaptacji strychu nie będzie stanowić dla Wnioskodawcy źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostanie dokonana po upływie pięciu lat licząc końca roku 2012 (zniesienie współwłasności i ustanowienie odrębnej własności lokali), a co za tym idzie – na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.