eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

2018-03-26 13:28

Odliczenie VAT z faktury za media z prognozą

Faktura z prognozą w podatku VAT © Andrey Popov - Fotolia.com

Obecnie zakłady energetyczne, dostawcy energii elektrycznej czy gazu ziemnego bardzo często wystawiają faktury zwane prognozowanym zużyciem .... odpowiednich mediów. Podatnicy na ogół otrzymują takie faktury jednorazowo za dłuższy okres czasu z różnymi terminami ich płatności. Rodzi się pytanie, kiedy odliczyć z nich podatek VAT?
Ustawa o VAT obecnie nie zawiera szczególnych regulacji co do momentu, w którym można odliczyć podatek z faktur za szeroko rozumiane media. Art. 86 ust. 10 ustawy o VAT mówi tutaj, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

Należy przy tym pamiętać, że zasada ta ma zastosowanie także w przypadku zapłaty wszelkiego rodzaju zaliczek, zadatków, rat itp.

Art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT dodaje jednak, iż wskazane wyżej odliczenie nie może nastąpić wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzyma fakturę lub dokument celny. Jeżeli natomiast podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w powyższym terminie, to może odliczyć VAT w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych (a więc występujących bezpośrednio po tym, w którym powstało prawo do odliczenia VAT).
Ustawodawca wymaga łącznego spełnienia dwóch wskazanych wyżej warunków, czyli fizycznego posiadania faktury zakupu oraz powstania obowiązku podatkowego od danej transakcji. Jeżeli zatem dla przykładu faktura została wystawiona w styczniu i wtedy powstał też obowiązek podatkowy od transakcji udokumentowanej tym dowodem, lecz sam dokument do nabywcy dotarł dopiero w lutym, pierwszym miesiącem odliczenia będzie luty. Dopiero wówczas bowiem nabywca spełnił obydwie wymagane przesłanki.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Faktura z prognozą w podatku VAT

W przypadku szeroko rozumianych mediów, obowiązek podatkowy w VAT powstaje od nich w dacie wystawienia faktury. Nie ma tutaj większego znaczenia to, że obecnie na ogół faktury takie są prognozowe. W efekcie nabywca dysponujący takim dokumentem może z niego odliczyć podatek naliczony.


Aby zatem móc odpowiedzieć na pytanie, kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za media, musi wiedzieć, kiedy powstał od takich usług obowiązek podatkowy.

I tak art. 19a ust. 1 ustawy o VAT mówi, że obowiązek podatkowy co do zasady powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów bądź wykonania usług. Jeżeli jednak faktura dotyczy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury (o ile ta zostanie wystawiona terminowo, czyli do dnia upływu terminu płatności) - art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) ustawy o VAT.

W związku z tym, jeżeli podatnik otrzymał fakturę za prognozowane zużycie (nawet przyszłe) określonych mediów, to VAT z takiego dokumentu może odliczyć. Spełnia on bowiem obydwa wymagane warunki: tj. posiada fakturę zakupu zaś w stosunku do udokumentowanej fakturą czynności powstał obowiązek podatkowy.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, aby faktycznie posiadać fakturę, czyli dokument w formie papierowej lub elektronicznej, zawierający dane wymienione w samej ustawie tj. art. 106a-106q bądź aktach wykonawczych (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT).
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 28.04.2014 r. nr ITPP2/443-154/14/EK wyjaśnił, że prawo do odliczenia VAT z faktury prognozowej za media „(...) powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, a skoro obowiązek ten w odniesieniu do dostaw energii elektrycznej powstaje z chwilą wystawienia faktury - o ile „faktura szacunkowa” spełnia warunki do uznania jej za fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 ustawy - to ma Pan prawo do odliczenia na jej podstawie podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym wystawiono tę fakturę, nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym Pan ją otrzymał, o czym przesądza art. 86 ust. 10 w związku z ust. 10b pkt 1 ustawy.(...)”

A czy taka faktura daje prawo zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodu?
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 30.04.2014 r. nr ITPB1/415-129/14/WM uznał, że „(...) kwota z tytułu oszacowanej (prognozowanej) należności za energię elektryczną w danym okresie rozliczeniowym nie jest zaliczką. Jak bowiem wskazano uprzednio, zaliczka jest wpłatą na poczet dostawy towarów lub usług, które będą dokonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie ma zatem charakteru definitywnego.

Natomiast prognoza, polega na ustaleniu opłaty za dany okres rozliczeniowy na podstawie faktycznego zużycia energii elektrycznej w poprzednim okresie rozliczeniowym. W przypadku energii elektrycznej, dostawa energii odbywa się na bieżąco, jedynie koszty bieżącego jej zużycia są ustalane na podstawie wielkości zużycia w poprzednim okresie rozliczeniowym. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego następuje porównanie faktycznego zużycia energii w stosunku do zużycia prognozowanego.

Wydatek o którym mowa, jest zatem wydatkiem definitywnym. W opisie stanu faktycznego wskazano, że dotyczy on wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej na potrzeby działalności gospodarczej, wobec czego wydatek ten spełnia kryterium zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.(...)”

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: