eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Zwrot zaliczki i korekta faktury wystawionej do paragonu fiskalnego

Zwrot zaliczki i korekta faktury wystawionej do paragonu fiskalnego

2018-04-12 13:07

Zwrot zaliczki i korekta faktury wystawionej do paragonu fiskalnego

Jak wykazać korektę ze sprzedaży detalicznej z pragonem i fakturą VAT? © johan10 - Fotolia.com

Na kasie fiskalnej należy ewidencjonować nie tylko fizyczną sprzedaż dokonaną na rzecz osób prywatnych, ale też otrzymane od nich zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów czy świadczenia usług. Często kupujący wymaga tutaj też wystawienia faktury (zaliczkowej). Jak taką „sprzedaż” następnie skorygować, gdy dojdzie do zwrotu towaru czy zaliczki?
Jeżeli przedsiębiorca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to dokumentem potwierdzającym dokonanie takiej sprzedaży dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jest paragon fiskalny wydrukowany z tego urządzenia.
Co przy tym niezwykle ważne, zgodnie z §3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części należności (zapłaty) także podlega ewidencjonowaniu na tym urządzeniu - z chwilą otrzymania takiej zapłaty.

Fakt udokumentowania samej sprzedaży czy zaliczki paragonem fiskalnym nie pozbawia przy tym nabywcy prawa do wystąpienia z żądaniem wystawienia faktury. Sprzedawca musi spełnić takie żądanie kupującego, jeżeli ten wystąpi z nim w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano sprzedaży bądź otrzymano przedpłatę.
W przypadku wystawienia faktury do paragonu fiskalnego, ten ostatni dołącza się do egzemplarza faktury pozostającego u sprzedawcy. Wystawienie faktury nie zwalnia przy tym sprzedawcy z obowiązku ujęcia takiej sprzedaży na kasie fiskalnej.

W praktyce może wystąpić sytuacja, w której dojdzie do zwrotu czy to samego towaru czy dokonanej przedpłaty, z różnych przyczyn. Jak w takim przypadku prawidłowo ująć taką korektę? Czy wystarczające jest tutaj wystawienie faktury korygującej - skoro do paragonu wystawiono fakturę?

fot. johan10 - Fotolia.com

Jak wykazać korektę ze sprzedaży detalicznej z pragonem i fakturą VAT?

Na kasie fiskalnej trzeba nabijać nie tylko sprzedaż towarów i usług dla osób fizycznych, ale także przyjęte od nich zaliczki. Klient oczywiście może wystąpić też o zwrot takiej wpłaty, gdy umowa nie dojdzie do skutku, czy poprosić o wystawienie na tę wpłatę faktury. Jak prawidłowo udokumentować zwrot zaliczki, która była potwierdzona zarówno paragonem fiskalnym jak i fakturą? Okazuje się, że w takim przypadku trzeba wystawić aż dwa dokumenty.


Korekta sprzedaży detalicznej ...


Przepisy w sprawie kas rejestrujących przewidują dwa podstawowe rejestry korekt: ewidencję zwrotów towarów i uznane reklamacje towarów i usług oraz ewidencję oczywistych pomyłek.
Szerzej na temat ewidencji korekt pisaliśmy w artykule: Kasy fiskalne: w 2013 r. nowa ewidencja korekt

Ewidencje te nie przewidują jednak wszystkich sytuacji mogących wystąpić w życiu gospodarczym, w związku z czym często trzeba zaprowadzić jeszcze jedną ewidencję korekt do sprzedaży ujmowanej na kasie fiskalnej. I to ta będzie stosowana najczęściej w przypadku chociażby zwrotu zaliczek.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 26 lipca 2013 r., nr IPPP2/443-471/13-2/RR wyjaśnił, że: „(...) zwroty towarów i uznanych reklamacji towarów i usług, a także wystąpienia oczywistej pomyłki powinny być ujmowane w odrębnych ewidencjach.

Wskazać jednak należy iż w praktyce może dojść to sytuacji, które nie zostały przewidziane w ww. zapisach tj. m.in. sytuacja w której znalazł się sam Wnioskodawca.

W takich okolicznościach dopuszczalne jest dokonanie ujęcia zwrotu należności związanej z brakiem towaru - w odrębnej od wyżej wskazanych ewidencji przewidzianych w zapisach § 3 ust. 4-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, która będzie stanowiła podstawę do prawidłowego sporządzenia deklaracji.

Tym samym Wnioskodawca w związku z koniecznością dokonania zwrotu osobie fizycznej pieniędzy za całość lub część zamówienia jest zobowiązany do ujęcia w ewidencji korekt, odrębnej od ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług oraz ewidencji oczywistych omyłek, przy czym wskazać należy, że sposób jej prowadzenia nie jest uwarunkowany regulacjami wynikającymi z zapisów § 3 ust. 4-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. (...)”

... a faktura korygująca


Czy powyższa ewidencja jest wymagana także wówczas, gdy zwrot zaliczki czy towaru jest dokumentowany fakturą korygującą?
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 stycznia 2016 r., nr IPPP2/4512-1019/15-2/AO wyjaśni, że jeżeli dana „sprzedaż” została udokumentowana zarówno paragonem jak i fakturą, to „(...) dopiero korekta obu wystawionych dokumentów w przypadku przedmiotowej sprzedaży, powodująca odzwierciedlenie rzeczywistego przebiegu transakcji przedstawiona w prowadzonej przez Wnioskodawcę dokumentacji i prawnie dopuszczalna możliwość pomniejszenia obrotu daje Wnioskodawcy prawo do obniżenia podstawy opodatkowania dotyczącej przedmiotowej sprzedaży. (...)”

Zdaniem fiskusa zatem wystawienie w opisanej sytuacji faktury korygującej nie zwalnia podatnika z obowiązku wykazania zwrotu zaliczki w ewidencji korekt.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (1)

  • agrechuta / 2018-04-30 22:57:28

    Poszukuję wszelkich informacji na temat kas fiskalnych. Szczególnie interesuje mnie ten producent: http://jantar.pl/branze/handel/wyposazenie-sklepu-produktysprzet/
    Będę wdzięczny za wszelkie informacje. odpowiedz ] [ cytuj ]

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: