eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Jak skorzystać z ulgi na start w opłacaniu składek ZUS?

Jak skorzystać z ulgi na start w opłacaniu składek ZUS?

2018-04-16 12:40

Jak skorzystać z ulgi na start w opłacaniu składek ZUS?

Ulga na start a niższe składki ZUS © andranik123 - Fotolia.com

Już za dwa tygodnie nowi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na start w opłacaniu ZUS-ów. Jednocześnie pozostaje obecna preferencja w postaci małych ZUS przez pierwsze dwa lata istnienia firmy. Jak stosować nowe regulacje aby zminimalizować obciążenia składkowe - dowiesz się w dalszej części artykułu.
30 kwietnia 2018 r. ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646) wprowadza do porządku prawnego tzw. działalność nierejestrowaną oraz ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców.
Szerzej na temat działalności nierejestrowanej pisaliśmy m.in. tutaj: Konstytucja dla biznesu: działalność nierejestrowana staje się faktem

Ulga na start


Przedsiębiorca dopiero co otwierający własny biznes przez pierwszych 6 miesięcy jego istnienia będzie zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem że:
  • działalność gospodarczą prowadzi po raz pierwszy albo
  • działalność gospodarczą otwiera ponownie, ale po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Przedsiębiorca spełniający powyższe warunki dokona zgłoszenia siebie jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego. Składkę tę będzie musiał uiszczać w takiej samej wysokości jak inni przedsiębiorcy, czyli w wysokości 9% wyliczonej od podstawy jej naliczenia, która w 2018 r. nie może być niższa niż 3 554,93 zł.
Ubezpieczenie zdrowotne jest tutaj obowiązkowe mimo korzystania ze zwolnienia z opłacania ubezpieczeń emerytalno-rentowych.
Z ulgi na start można skorzystać także jako wspólnik spółki cywilnej.

fot. andranik123 - Fotolia.com

Ulga na start a niższe składki ZUS

Od maja 2018 r. aż przez 30 miesięcy nowi przedsiębiorcy będą mogli korzystać z ulg w opłacaniu składek ZUS. Najpierw będzie im przysługiwało pełne zwolnienie z tych składek (opłacać jednak należy składkę zdrowotną) a następnie po 6 miesiącach mogą oni korzystać z tzw. małych ZUS-ów.


Nowa ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych, przy czym przedsiębiorca może zdecydować o dobrowolnym skróceniu tego okresu.
Warto wiedzieć
Prawa do ulgi na start nie mają ci, którzy działalność gospodarczą będą wykonywać na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

Nadto ulga na start obejmuje tylko przedsiębiorcę. W związku z tym ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z nim współpracujące czy pracownicy (zatrudnieni zarówno na podstawie umowy o pracę jak i w oparciu o umowy cywilnoprawne).

Liczenie okresu przysługiwania ulgi


Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Jak okres ten liczyć? Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS zamieszczonymi na stronie internetowej tej instytucji (www.zus.pl w zakładce "Bieżące wyjaśnienia"), początek okresu stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli będzie to pierwszy dzień miesiąca - miesiąc ten będzie się wliczał do okresu trwania ulgi. Jeżeli natomiast działalność gospodarcza zostanie otwarta już w trakcie miesiąca, okres 6 miesięcy będzie liczony dopiero od miesiąca następnego.

Przykład
Jeżeli przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą od 7 maja 2018 r. i spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start, sześć miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne upłynie z 30 listopada 2018 r.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca rozpocząłby działalność od1 maja 2018 r., okres ulgi na start upłynie miesiąc wcześniej - 31 października 2018 r.

Ważne
Zawieszenie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie korzystania z ulgi na start nie skutkuje przerwaniem biegu wskazanych wyżej 6 miesięcy.

Nadto przedsiębiorca, który dobrowolnie zrezygnuje z ulgi na start, nie będzie mógł już do niej powrócić i to nawet wówczas, gdy nie upłynie jeszcze okres 6 miesięcy przysługiwania tej preferencji. W takim przypadku ponownie z ulgi będzie można skorzystać dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia zakończenia bądź zawieszenia działalności.

Po uldze na start preferencyjny ZUS


W dalszym ciągu ustawa ZUS-owska zawiera też niższe składki dla nowych przedsiębiorców. Regulacje w tym zakresie nie zostały zmienione.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Pojawia się jednak pytanie, czy przedsiębiorca, który skorzystał z nowej ulgi na start ma prawo nie do 24 a jedynie 18 miesięcy tzw. małych ZUS-ów? Wszak przepisy mówią, że prawo do nich ma się przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia działalności.

Tutaj także odpowiedź znalazła się na stronie ZUS.
Okres 24 miesięcy - przy skorzystaniu z ulgi na start przez 6 miesięcy - należy liczyć od następnego dnia po upływie tych 6 miesięcy.

Jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie zrezygnował przed upływem powyższych 6 miesięcy z ulgi na start, okres 25 miesięcy jest natomiast liczony od dnia wskazanego we wniosku o objęcie ubezpieczeniami społecznymi, który nie może być wcześniejszy od dnia, w którym wniosek zostanie zgłoszony.

Również tutaj przerwania czy zawieszenia biegu 24 miesięcy nie powoduje zawieszenie firmy czy objęcie innym obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń społecznych.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: