eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

2018-05-10 13:13

Środek trwały w spadku lub darowiźnie: amortyzacja 2018

środki trwałe w darowiźnie nie zwiększą kosztów podatkowych © Andrey Popov - Fotolia.com

Jeśli fizycznie nie poniosłeś wydatku, nie rozpoznasz kosztu - to generalna zasada przyświecająca fiskusowi w wydawanych interpretacjach. I tak ten co do zasady nie pozwala zaliczać do kosztów otrzymanych od rodziny w darowiźnie towarów czy materiałów. Do końca 2017 r. wyjątkiem od tej reguły były środki trwałe. Obecnie jednak i to uległo zmianie.
Wszystko przez znowelizowany z dniem 01.01.2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten do końca 2017 roku wskazywał, że co do zasady kosztami podatkowymi nie były odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie nie wiązało się z powstaniem przychodu podatkowego, tudzież gdy dochód wprawdzie powstał, ale był on zwolniony od podatku.
Wyjątkiem były tutaj środki trwałe (oraz wartości niematerialne i prawne) nabyte w drodze spadku lub darowizny.

Dzięki takiej konstrukcji przepisu np. syn, który otrzymał w darowiźnie składnik majątku od swoich rodziców potrzebny do prowadzonej firmy, z jednej strony nie musiał płacić żadnej daniny z tego tytułu (jako że darowizna taka korzystała ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn), z drugiej natomiast mógł go amortyzować (wartość początkową takiego mienia określało się w bieżącej wartości rynkowej, nie wyższej jednak niż wartość przyjęta w umowie darowizny) a naliczane odpisy zaliczać do kosztów podatkowych. Szczególnie w przypadku nieruchomości takie postępowanie pozwoliło sporo zaoszczędzić na podatku dochodowym bez ponoszenia większych wydatków. Wartość nieruchomości jest bowiem znaczna, zaś amortyzować je można nawet 10% stawką w skali roku (w przypadku nieruchomości używanych).

Niestety z początkiem 2018 r. praktyka taka została ukrócona. Znowelizowany art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy mówi bowiem, że odpisów amortyzacyjnych naliczanych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się do kosztów podatkowych także wówczas, gdy ich nabycie korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

środki trwałe w darowiźnie nie zwiększą kosztów podatkowych

Zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych w formie spadku lub darowizny było prawnie dopuszczalne do końca 2017. Od bieżącego roku jednak praktyka taka jest zabroniona. Wprawdzie resort finansów zapowiadał zmiany nowego prawa, które miały złagodzić obecne rozwiązania, póki co te jednak nie weszły w życie.


Ministerstwo Finansów w komunikacje z 7 listopada 2017 r., zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl), zadeklarowało rozpoczęcie prac nad kolejną zmianą ustawy mającą złagodzić wyżej opisane skutki w stosunku do odziedziczonego (miały powrócić stare rozwiązania) bądź otrzymanego w darowiźnie (miały zostać zaproponowane nowe rozwiązania) majątku. Niestety na chwilę obecną żaden akt zmieniający w tym zakresie przepisy nie został wprowadzony w życie. Pisaliśmy o tym w artykule: Amortyzacja dziedziczonego majątku: galimatias legislacyjny

Upraszczając zatem, jeżeli podatnik chce zaliczać odpisy amortyzacyjne naliczane od wartości początkowej środka trwałego otrzymanego w darowiźnie/spadku do kosztów podatkowych, musi zapłacić od jego otrzymania podatek od spadków i darowizn. Jeżeli skorzysta ze zwolnień, kosztów nie rozpozna.
Kosztem uzyskania przychodu będą za to odpisy amortyzacyjne dokonywane od takich składników majątku w przypadku, gdy nabyto je w drodze spadku albo darowizny i podlegały one opodatkowaniu tym podatkiem, ale z uwagi na wartość, mieściły się w kwocie wolnej od podatku od spadków i darowizn (przypomnijmy, że ta w pierwszej grupie podatkowej wynosi 9 636 zł).

Także środki trwałe sprzed 2018 r.


Znowelizowany przepis obowiązuje dopiero od 2018 r. niemniej trzeba go stosować także w stosunku do składników majątku nabytych przed tą datą, które są już amortyzowane. W poprzednich latach zatem odpisy takie stanowiły koszty podatkowe, ale od 2018 r. już nimi nie są.

A co z ulepszeniami?


Sytuacja komplikuje się, gdy przedsiębiorca ponosił nakłady związane z ulepszeniem składnika majątku otrzymanego w spadku bądź darowiźnie, które to podniosły jego wartość początkową. Przepisy zostały bowiem tak skonstruowane, że analizując je można dojść do wniosku, iż z kosztów podatkowych podlega wyłączeniu pełny odpis amortyzacyjny od tego środka trwałego (czyli także w części przypadającej na to ulepszenie).

Podejście takie jest niewątpliwie bardzo krzywdzące dla podatników. Zabrania ono bowiem zaliczaniu do kosztów wydatków faktycznie przez nich poniesionych. Wydaje się zaś, że nie taki był cel wprowadzonej nowelizacji (tym było uniemożliwienie rozliczania w kosztach amortyzacji majątku otrzymanego nieodpłatnie).

Zdaniem autora należy przyjąć, że w takich przypadkach od 1 stycznia 2018 r. kosztem uzyskania przychodów może być ta część dokonanego odpisu amortyzacyjnego, która przypada na wartość początkową środka trwałego dotyczącą jego ulepszenia.

Przykład
Przedsiębiorca otrzymał w darowiźnie w 2013 r. nieruchomość o wartości 240 000 zł. Dla nieruchomości tej ustalono indywidualną stawkę amortyzacji w wysokości 10% rocznie. W roku 2015 dokonał jej ulepszenia, którego wartość wyniosła 300 000 zł. Nowa wartość początkowa środka trwałego wynosi zatem 540 000 zł.

Po ulepszeniu wartość miesięcznego odpisu amortyzacyjnego wynosi: 540 000 x 10% / 12 miesięcy = 4 500 zł.
Zdaniem autora od 1 stycznia 2018 r. do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć kwotę 2 500 zł (tj. 300 000 zł x 10% / 12 miesięcy). Pozostała część miesięcznego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 2 000 zł nie będzie stanowić podatkowego kosztu uzyskania przychodu.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: