eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

2018-05-17 13:52

Nowe prawo: umowa o pomocy przy zbiorach w podatku dochodowym

Nowe zasady rozliczania wynagrodzenia za pomoc przy zbiorach płodów rolnych © Evgenia Tiplyashina - Fotolia.com

Dnia 18 maja 2018 r. do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników trafią przepisy w zakresie ubezpieczania osób zatrudnionych na podstawie umowy o pomocy przy zbiorach. Jednocześnie do ustawy o podatku dochodowym zostaną dodane regulacje co do sposobu opodatkowania wypłacanych takim pomocnikom wynagrodzeń.
I tak ubezpieczeniu w KRUS będą podlegać pomocnicy rolnika, czyli osoby pełnoletnie (zarówno obywatele Polski jak i obcokrajowcy mogący tutaj pracować), z którymi rolnik zawrze umowy o pomocy przy zbiorach (chmielu, owoców i warzyw, tytoniu oraz innych ziół i roślin zielarskich).
Pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich będzie obejmować następujące czynności:
  1. zbieranie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich;
  2. usuwanie zbędnych części roślin;
  3. klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich, lub wykonywanie innych czynności mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół lub roślin zielarskich do transportu, przechowywania lub sprzedaży lub związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości plonów.

Łączny czas pracy jednego pomocnika rolnika na podstawie zawartych umów o pomocy przy zbiorach nie będzie mógł przekraczać 180 dni kalendarzowych w danym roku. Umowa będzie zawierana w formie pisemnej, zaś świadczona praca będzie odpłatna. Odpłatność oznacza natomiast opodatkowanie takiego wynagrodzenia (zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania). Pomocnik taki przed zawarciem umowy o pomocy przy zbiorach będzie zobligowany do złożenia oświadczenie o liczbie dni w danym roku kalendarzowym, przez jakie świadczył pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, na podstawie umów o pomocy przy zbiorach zawartych z innymi rolnikami.

Zasady opodatkowania świadczeń otrzymanych z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach


Na gruncie podatku dochodowego otrzymane z tego tytułu świadczenie będzie kwalifikowane do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca zwolnił od podatku wartość wyżywienia i zakwaterowania zapewnionego nieodpłatnie przez rolnika pomocnikowi.

fot. Evgenia Tiplyashina - Fotolia.com

Nowe zasady rozliczania wynagrodzenia za pomoc przy zbiorach płodów rolnych

Pomocnicy przy zbiorach będą podlegać ubezpieczeniu w KRUS. Wypłacane im wynagrodzenie w kwocie brutto będzie zaś opodatkowane w ramach innych źródeł przychodów. Rolnik zatrudniający takiego pracownika wystawi mu po zakończeniu roku PIT-8C. Zwolnione od podatku będzie natomiast darmowe zakwaterowanie takiego pracownika przez rolnika.


Dochodem z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach będzie natomiast przychód z tego tytułu bez pomniejszania o koszty jego uzyskania. Dochód taki będzie jednocześnie podstawą opodatkowania.
Dochód pomocnika rolnika będzie podlegał opodatkowaniu wg skali podatkowej

Rolnik wypłacający wynagrodzenie został przy tym po części zwolniony z niektórych obowiązków płatnika. Mianowicie od wypłacanego wynagrodzenia pomocnikowi nie będzie on musiał w trakcie roku pobierać zaliczki na podatek i przekazywać jej na właściwe konto urzędu skarbowego. W ustawowym terminie będzie jednak musiał sporządzić oraz przekazać pomocnikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu PIT-8C (nowo dodany art. 42a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Sam pomocnik uzyskujący takie przychody będzie natomiast mógł w ciągu roku podatkowego wpłacać zaliczki miesięczne, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali (czyli 18%), bądź stawkę wyższą (32%). Oczywiście po zakończeniu roku dochody takie trzeba też będzie rozliczyć.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: