eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podmioty powiązane: interpretacje podatkowe ponownie stracą ważność?

Podmioty powiązane: interpretacje podatkowe ponownie stracą ważność?

2018-05-27 16:55

Podmioty powiązane: interpretacje podatkowe ponownie stracą ważność?

Podmiotom powiązanym będzie trudniej o interpretację podatkową © Eisenhans - Fotolia.com

Dnia 10 kwietnia 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Głównym założeniem projektu ustawy jest wprowadzenie zmian w zakresie wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Resort finansów zwrócił uwagę, iż podatnicy często nadużywają praw ochronnych wynikających z wydawanych interpretacji podatkowych. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu nowelizacji, częstokroć przedsiębiorcy uczestniczący w różnego rodzaju łańcuchach restrukturyzacyjnych, których celem jest optymalizacja podatkowa, występują z wnioskami indywidualnymi, opisując w nich stan faktyczny jedynie ze swojej perspektywy pomijając powiązania z innymi uczestnikami takiego łańcucha. W konsekwencji otrzymują korzystną interpretację zawierającą jednak jedynie indywidualną ocenę ich rozliczeń podatkowych.
W ocenie Ministerstwa Finansów instytucja indywidualnych interpretacji prawa podatkowego nie powinna mieć zastosowania w przypadku podmiotów powiązanych, których celem jest optymalizacja podatkowa, kiedy opis sytuacji (stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe) przedstawiony w ww. wniosku nie przedstawia rzeczywistego przebiegu transakcji realizowanych przez ww. podmioty.

W związku z powyższym, Ministerstwo Finansów w nowelizacji Ordynacji podatkowej przewidziało wprowadzenie obowiązku występowania o interpretację przepisów podatkowych przez podmioty powiązane, bądź wraz z podmiotem, który w efekcie dokonania czynności opisanych we wniosku stanie się podmiotem powiązanym, na podstawie „wniosku grupowego”.

fot. Eisenhans - Fotolia.com

Podmiotom powiązanym będzie trudniej o interpretację podatkową

Czy podmiotom powiązanym ciężej będzie uzyskać interpretację indywidualną? Wszystko wskazuje na to, że tak. Zdaniem resortu finansów bowiem nadużywają one ochrony, jaką daje ta instytucja oraz pomijają w swoich wnioskach niektóre okoliczności, ważne nie tyle dla nich, co dla drugiego podmiotu. Dlatego też opracowano nowelizację, która będzie wymagała od nich podania dużo szerszego zakresu informacji. Dodatkowo obecne interpretacje stracą ważność po 6 miesiącach, jeżeli podatnik nie dokona uzupełnienia brakujących informacji zgodnie z nowymi wymogami.


Wniosek grupowy, oprócz dotychczasowych elementów przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, w zamierzeniach resortu finansów, zostałby poszerzony o zobowiązanie wnioskodawcy o wskazanie głównych korzyści (w tym podatkowych), które wynikają zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio z planowanych transakcji lub innych czynności. Ponadto, formularz zostałby poszerzony o opis występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi powiązań, czy też wskazania transakcji lub innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio lub choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści wynikających z interpretacji.

Jednocześnie, nowelizacja zakłada, aby wnioskodawcy zostali zobowiązani do wskazania wartości przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego objętych przedmiotowym stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym, których wartość rynkowa lub nominalna na dzień złożenia wniosku grupowego wynosi co najmniej 10 000 000 zł.
Co istotne, planowana nowelizacja zakłada, iż interpretacje, które zgodnie z nowym porządkiem prawnym winny być wydane na „wniosku grupowym”, stracą ważność o ile w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nie zostaną przekazane dodatkowe informacje wymagane dla wniosku grupowego na podstawie nowych przepisów.

Powyższa zmiana powoduje szereg wątpliwości podatników, bowiem zakłada ona, że pomimo, iż przedsiębiorcy stosować się będą do wydanych na ich rzecz interpretacji, w zasadzie automatycznie zostaną oni pozbawieni ochrony przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami podatkowymi związanymi z oceną podejmowanych przez nich działań gospodarczych.

Ponadto, dodatkowe obwarowania jakie zostaną nałożone na podatników planujących wspólnie z podmiotem powiązanym np. określone transakcje, znacznie utrudnią i wydłużą czas przygotowywania wniosków o wydanie interpretacji, przy czym podmioty te zostaną pozbawione możliwości wystąpienia o wydanie tradycyjnej interpretacji indywidualnej, nawet wówczas, gdy udział podmiotu powiązanego w zdarzeniu nie będzie miał wpływu na konsekwencje podatkowe wnioskodawcy.

Nie sposób pominąć również faktu, iż wskazywanie we wniosku oczekiwanych korzyści z danego zdarzenia gospodarczego może być nierealne, gdyż częstokroć przedsiębiorca nie potrafi ich „z góry” przewidzieć.

Nowelizacja znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: