eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Czy można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej?

Czy można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej?

2018-06-06 13:39

Czy można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej?

Kasy fiskalne: czy można wrócić do zwolnienia? © sylv1rob1 - Fotolia.com

Załóżmy, że przedsiębiorca stosujący kasę rejestrującą zamierza tak ograniczyć sprzedaż dla osób prywatnych, że ta nie przekroczy limitu 20.000 zł a w przyszłości nawet ją wykluczyć. Czy w takim przypadku będzie mógł zrezygnować z jej stosowania? Wydaje się że tak, ale pod pewnymi dodatkowymi warunkami.
Co do zasady podatnicy dokonujący sprzedaży swoich towarów i usług na rzecz osób prywatnych muszą tę sprzedaż ewidencjonować na kasie fiskalnej. Od reguły tej występują jednak pewne wyjątki w postaci zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, uregulowanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454 z późn. zm.).

Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych


Podstawowym zwolnieniem ze stosowania kasy rejestrującej jest zwolnienie podmiotowe - z uwagi na wartość obrotu. W pewnym uproszczeniu mówiąc dopóki wartość netto sprzedaży podatnika na rzecz osób prywatnych nie przekroczy w roku 20.000 zł, kasy fiskalnej nie musi on instalować.
Uwaga na wyłączenia
Niestety od reguły tej występują pewne wyjątki. Pierwszy z nich to wyłączenie określonej grupy towarów i usług z tego zwolnienia (te zostały wymienione w §4 wspomnianego rozporządzenia), których nawet jednorazowa sprzedaż wymaga wprowadzenia do firmy kasy fiskalnej.

Wyjątek numer dwa dotyczy tych, którzy już wcześniej utracili prawo do zwolnienia podmiotowego. Rozporządzenie bowiem wprost wskazuje, że zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania.

Mówiąc innymi słowy przedsiębiorca, który już raz utracił prawo do zwolnienia z uwagi na obroty (a więc przekroczył limit zwolnienia), nie może do niego powrócić.

fot. sylv1rob1 - Fotolia.com

Kasy fiskalne: czy można wrócić do zwolnienia?

Kto raz rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej - musi ją stosować przez cały czas. To stwierdzenie jest na ogół prawdziwe. Wyjątkiem są sytuacje, w których przedsiębiorca zaniecha sprzedaży dla osób prywatnych bądź będzie ona dotyczyła tylko czynności zwolnionych od podatku. Wówczas to kasę fiskalną można zlikwidować.


To, że podatnik nie ma prawa do zwolnienia z uwagi na obroty nie oznacza jednak od razu, że kasa fiskalna musi być stosowana. Rozporządzenie w załączniku zawiera bowiem wykaz czynności, których wykonywanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego (czyli z uwagi na rodzaj wykonywanych czynności).

Za przykłady zwolnień przedmiotowych można wskazać np. sprzedaż wysyłkową towarów, pod warunkiem że zapłata następuje za pośrednictwem banku, poczty bądź SKOK-u, sprzedaż usług, za które zapłata następuje za pośrednictwem poczty, banku czy SKOK-u, sprzedaż na rzecz pracowników, usługi rolnicze, usługi związane z odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków itd.

Co mówi fiskus?


Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia z 04.03.2015 r. nr ITPP1/443-1533/14/AJ uznał, że „(...) skoro – jak wskazano – dokonuje Pani wyłącznie świadczeń w zakresie usług ubezpieczeniowych (przy założeniu, że świadczenia te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 64-66), które są objęte zwolnieniem z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej – do dnia 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 23 załącznika do powołanego rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r., a od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. na podstawie § 2 ust. 1 w powiązaniu z poz. 25 załącznika do powołanego rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. – to może Pani obecnie złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie dotychczas używanej kasy rejestrującej z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego, stosownie do zapisu powołanego § 15, zgodnie z zasadami wynikającymi z tego przepisu.(...)”

Natomiast Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 19.12.2011 r. nr IBPP4/443-1534/11/KG wyjaśnił, że „(...) jeżeli Wnioskodawca nie będzie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie powstanie wobec niego obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tym samym Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do utrzymywania kasy, zatem istnieje możliwość zlikwidowania takiej kasy mając na względzie obowiązujące przepisy prawa podatkowego.(...)”

Reasumując organy podatkowe przyznają że rezygnacja z kasy fiskalnej jest możliwa mimo dalszego istnienia podmiotu gospodarczego. Podatnik jednak faktycznie musi mieć prawo do zwolnienia. Nie do każdego zwolnienia można natomiast powrócić. Podmiot, który raz utracił prawo do zwolnienia z uwagi na obroty nie może bowiem w przyszłości skorzystać z niego ponownie.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: