eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Wynajem nieruchomości na ryczałcie 2018 okiem fiskusa

Wynajem nieruchomości na ryczałcie 2018 okiem fiskusa

2018-06-11 13:44

Wynajem nieruchomości na ryczałcie 2018 okiem fiskusa

Ryczałt od przychodów z najmu: ustalamy podstawę opodatkowania © carballo - Fotolia.com

Trudniący się tzw. najmem prywatnym mogą uzyskane przychody z tego tytułu opodatkować w dwojaki sposób: skalą podatkową bądź ryczałtem ewidencjonowanym. Ryczałt to niższe stawki podatku. Nie pozwala jednak uwzględniać przy liczeniu daniny kosztów. Dlatego tak istotne jest to, aby sam przychód był jak najniższy. Poniżej prezentujemy wybrane interpretacje podatkowe traktujące o zasadach rozliczania ryczałtu od najmu.
Ważne
Od 2018 r. ryczałt o przychodów z najmu (poza działalnością gospodarczą) wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100.000 zł. Nadwyżka jest opodatkowana stawką 12,5%.
Co ważne, limit w wysokości 100.000 zł dotyczy łącznie obojga małżonków. Nie ulegnie on zatem podwojeniu w przypadku, gdy każde z nich będzie rozliczało przychody z najmu odrębnie.

Ponieważ podatek jest tutaj płacony od przychodu, wynajmujący/dzierżawca jest zainteresowany tym, aby przychód taki był jak najniższy. Tymczasem pieniądze przekazywane przez najemcę/dzierżawcę nie zawsze w pełnej wysokości trafiają do portfela właściciela nieruchomości. Czy można uniknąć ich opodatkowania?

Czynsz do wspólnoty, media


Postanowienia umowy najmu odgrywają niezwykle istotną rolę w przypadku liczenia podatku z najmu. Przychodem wynajmującego jest bowiem na ogół czynsz najmu. Najemca może jednakże wpłacać mu także czynsz należny spółdzielni czy wspólnocie, opłaty za zużyte media itp. związane z eksploatacją przedmiotu najmu. Jeżeli w umowie zostanie zastrzeżone, że do ich ponoszenia jest zobowiązany najemca, to nawet jeżeli ich przekazanie odpowiedniej instytucji/firmie nastąpi za pośrednictwem wynajmującego, ten do przychodu ich nie zalicza. Tak uznał m.in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 04.04.2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.79.2018.2.DR.

fot. carballo - Fotolia.com

Ryczałt od przychodów z najmu: ustalamy podstawę opodatkowania

Wynajmując czy wydzierżawiając swoją nieruchomość, nie trzeba od razu otwierać firmy. Usługi takie mogą bowiem przyjąć formę najmu prywatnego, od którego podatek można opłacać ryczałtowo. Ryczałt oznacza niższe stawki podatku, ale też brak uwzględniania kosztów podatkowych. Dlatego warto tak skonstruować umowę, aby ta pozwalała liczyć podatek od jak najniższej kwoty.


Zwrócony podatek od nieruchomości


W zakresie przerzucenia na dzierżawcę podatku od nieruchomości mówi m.in. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 06.04.2018 r., nr 0115-KDIT3.4011.103.2018.1.WR. W interpretacji tej organ w pełni zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego.
W stanowisku tym natomiast czytamy, że „(...) Składnikiem przychodu osiąganego z dzierżawy przez wydzierżawiającego nie będą natomiast ponoszone przez dzierżawcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem dzierżawy (np. podatek od nieruchomości), jeżeli z umowy wynika, że dzierżawca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez dzierżawcę w związku z użytkowaniem działki nie mieszczą się w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wydzierżawiającego(...)”

Wynajem nieruchomości wycofanej z firmy


Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 13.03.2018 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.93.2018.1.GM przyznał, że podatnik jest uprawniony zakończyć działalność gospodarczą, a wykorzystywaną w niej nieruchomość przekazać do majątku prywatnego i wynajmować z tego właśnie majątku. Uzyskany przychód może opodatkować też ryczałtem ewidencjonowanym.

Wprawdzie najem taki będzie miał zarobkowy charakter, a więc będzie nastawiony na osiągnięcie zysku (w postaci czynszu), niemniej powyższe nie stanowi wystarczającej przesłanki do jego zakwalifikowania do przychodów z działalności gospodarczej. Nie występuje tutaj bowiem wysoki stopień zorganizowania i zaangażowania osobistego podatnika (czynników niezbędnych przy prowadzeniu firmy).

Co z kaucją?


Wynajmujący często przed przekazaniem lokalu najemcy pobierają od niego kaucję, co zostaje zapisane w umowie. Kaucja taka ma charakter zwrotny (czyli jest zwracana najemcy po zakończeniu najmu) i stanowi zabezpieczenie prawidłowego wykonania postanowień umowy najmu. Otrzymanie kaucji nie stanowi przychodu w podatku dochodowym - podobnie jak jej zwrot najemcy.

Wszystko się zmienia, gdy wystąpią okoliczności uzasadniające zatrzymanie kaucji przez wynajmującego. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 21.03.2018 r., nr 0114-KDIP3-1.4011.8.2018.2.KS wyjaśnił, że w takim przypadku zatrzymana kaucja staje się kwotą wymagalną i należną. W efekcie zatrzymujący kaucje uzyskuje przysporzenie majątkowe, które stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: