eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

2018-06-12 13:44

Rozliczenie straty podatkowej przy różnych źródłach dochodów

Zasady rozliczania strat z różnych źródeł przychodów © Andrey Popov - Fotolia.com

Gdy uzyskiwane przychody są niższe od ponoszonych kosztów, występuje tzw. strata podatkowa. W efekcie nie jest z tego tytułu płacony podatek dochodowy. Dodatkowo stratę taką można odliczyć od dochodu/przychodu w kolejnych latach. Ważne jednak jest to, aby zarówno dochód jak i strata występowały w ramach tego samego źródła.
Załóżmy dla przykładu że w latach 2016-2017 podatnik był wspólnikiem spółki osobowej oraz prywatnie wynajmował nieruchomości. Dla obydwu źródeł przychodów wybrał opodatkowanie wg skali podatkowej i na każdym z nich w obydwu latach poniósł stratę podatkową.

W 2018 r. przestał być wspólnikiem spółki i otworzył firmę na własne nazwisko opodatkowaną podatkiem liniowym. Wprowadził do niej m.in. wynajmowane wcześniej prywatnie nieruchomości. Czy przy takim założeniu będzie mógł od obecnie uzyskiwanych dochodów odliczyć zarówno stratę z działalności prowadzonej w formie spółki jak i z prywatnego najmu?
Zasady rozliczania strat podatkowych reguluje art. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego ust. 3 wskazuje, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Powyższe nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy (czyli do zbycia prywatnego majątku) oraz do strat ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Zasady rozliczania strat z różnych źródeł przychodów

Poniesione w latach wcześniejszych straty podatkowe można odliczyć od bieżącego dochodu. Odliczenie takie może nastąpić jednakże tylko w ramach tego samego źródła przychodu. Od dochodu z firmy nie odliczymy zatem np. straty z prywatnego najmu. Odliczyć można za to straty z firm prowadzonych w różnych formach prawnych.


Podatnik z przykładu poniósł stratę z dwóch źródeł przychodów: działalności gospodarczej oraz prywatnego najmu. Te nie zostały wyłączone z możliwości rozliczenia straty w latach następnych, w związku z czym jej odliczenie co do zasady będzie możliwe.
Straty poniesione w roku 2016 może on odliczyć w latach 2017-2021, zaś straty poniesione w roku 2017 może odliczyć w latach 2018-2022. W żadnym roku odliczenie konkretnej straty nie może przekroczyć 50% jej wartości. Oczywiście aby mówić o odliczeniu straty, musi wystąpić dochód, od którego ta może zostać odliczona.
Poza tym podatnik ma pełną dowolność co do wyboru w których latach oraz w jakiej wysokości dokona odliczenia.

Poniesioną stratę podatkową można jednakże rozliczyć jedynie w ramach tego samego źródła przychodów.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza działalność gospodarcza jest źródłem mieszczącym w sobie zarówno przedsiębiorców uzyskujących przychody w ramach działalności prowadzonej na własne nazwisko jak i w formie spółek osobowych. Dochód/stratę z tego źródła przychodów ustala się poprzez zsumowanie przychodów i kosztów takich działalności.

W rezultacie stratę z działalności gospodarczej prowadzonej w latach poprzednich w formie spółki osobowej podatnik może odliczać od dochodów uzyskanych obecnie z działalności prowadzonej na własne nazwisko. Bez znaczenia pozostaje tutaj różny sposób opodatkowania tych działalności (wcześniej skala podatkowa, obecnie podatek liniowy).

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku źródła jakim jest prywatny najem. Należy jednak pamiętać, że jest to odrębne od pozarolniczej działalności gospodarczej źródło przychodu. Poniesiona tutaj strata zatem może zostać rozliczona w latach następnych jedynie w ramach źródła prywatny najem. Nie jest natomiast możliwe jej rozliczenie od dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej. Powyższego nie zmienia nawet fakt, że nieruchomości, które wygenerowały ową stratę z najmu prywatnego, zostały obecnie wprowadzone do firmy i to nawet wówczas, gdyby zostały wynajęte (ale już w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: