eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

2018-06-14 13:17

Niemiecka emerytura bez polskiego podatku dochodowego

Fiskus nie zarobi na emeryturze z Niemiec © weyo - Fotolia.com

Emerytura wypłacana z Uzupełniającej Kasy Emerytalnej należącej do niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech. Świadczenia te nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce ani też nie powinny być od nich pobierane zaliczki na podatek- uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 12.06.2018 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.219.2018.1.ENB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Wnioskodawczyni pracowała w Niemczech 15 lat. Od 1 października 2017 r. zostało jej z tytułu tej pracy przyznane świadczenie emerytalne. Od stycznia 2018 r. wnioskodawczyni wróciła do Polski. Niemiecką emeryturę otrzymuje ona na rachunek bankowy, a bank z tego tytułu potrąca zaliczkę na podatek.

Otrzymywana emerytura to tzw. „zakładowe ubezpieczenie emerytalne” z K. Uzupełniającej Kasy Emerytalnej, do której należał każdy pracownik z zakładu w którym pracowała zainteresowana. K. Uzupełniająca Kasa Emerytalna należy do obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych.

Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy otrzymywana niemiecka emerytura jest opodatkowana w Polsce? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(...) W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200, z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl postanowień art. 18 ust. 1 umowy zawartej w dniu 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) emerytury i podobne świadczenia lub renty, otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym pierwszym Państwie.

fot. weyo - Fotolia.com

Fiskus nie zarobi na emeryturze z Niemiec

Polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania mówi, że płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie. W związku z tym emerytura wypłacana z niemieckiego systemu emerytalnego w Polsce w ogóle nie podlega opodatkowaniu.


Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy polsko-niemieckiej, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu płatności otrzymywane przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych drugiego Umawiającego się Państwa, podlegają opodatkowaniu tylko w tym drugim państwie.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że emerytury i podobne świadczenia lub renty otrzymywane z Niemiec, wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, podlegają co do zasady opodatkowaniu tylko w Polsce. Wyjątek dotyczy jednak sytuacji, gdy świadczenia są wypłacane z niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych. Wtedy, stosownie do art. 18 ust. 2 ww. umowy, płatności takie podlegają opodatkowaniu tylko w państwie źródła, tj. w Niemczech.

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów:
• ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia,
• ustawowe ubezpieczenie emerytalne,
• ustawowe ubezpieczenie zdrowotne,
• ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków,
• ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne.

Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego. (...)

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa stwierdzić należy, że emerytura wypłacana Wnioskodawczyni z K. Uzupełniającej Kasy Emerytalnej należącej – jak wskazano we wniosku - do niemieckiego obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 18 ust. 2 umowy międzynarodowej tylko w Niemczech i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce. W związku z tym, świadczenia wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec nie podlegają wykazaniu w zeznaniu rocznym w Polsce.

W świetle powyższego bank w Polsce nie powinien od wskazanych we wniosku świadczeń pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.(...)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: