eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Bez opodatkowania wkładów pieniężnych wniesionych do spółki

Bez opodatkowania wkładów pieniężnych wniesionych do spółki

2018-07-05 13:44

Bez opodatkowania wkładów pieniężnych wniesionych do spółki

Wkłady pieniężne: przepisy fiskus prostuje interpretacją © ewakubiak - Fotolia.com

Pewność prawa i precyzyjność jego zapisów stanowi jeden z najważniejszych czynników wpływających na sytuację przedsiębiorców w Polsce. Według badania „Problemy polskich przedsiębiorców” zmiany w otoczeniu prawnym i regulacyjnym są jednym z największych barier w rozwoju polskich firm. To właśnie stabilność sytuacji prawnej pozwala firmom na spokojne planowanie rozwoju, a w rezultacie na przeprowadzanie inwestycji bez obaw o nagłe i radykalne zmiany. Eksperci i analitycy od lat apelują o większą staranność przy stanowieniu prawa zwracając uwagę na daleko idące skutki jakichkolwiek błędów legislacyjnych.

Niejasna nowelizacja


Niestety, powyższe rozważania można odnieść do konkretnego przykładu opisanego poniżej. Od 1 styczna 2018 weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która zmieniła między innymi art. 12 ust. 1 pkt 7.
Artykuł ten obecnie stanowi, iż przychodem jest „wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze”. Wykreśleniu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji uległo sformułowanie „w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część”.

Co wynika z takiej zmiany dla przedsiębiorców? Literalnie interpretując treść nowego art. 12 ust. 1 pkt 7 należy dojść do wniosku, że wkłady pieniężne wnoszone do spółek stanowią przychód – są opodatkowane.
Z racji faktu, że transakcje polegające na obejmowaniu akcji w zamian za wkład pieniężny są bardzo często wykorzystywane w działalności gospodarczej, doprowadziłoby to do gigantycznego wręcz obciążenia firm, a w rezultacie w niektórych przypadkach nawet do utraty płynności finansowej i bankructw. Spowodowałoby to nieopłacalność finansowania się firm za pomocą emisji akcji. Skutki dla rynku kapitałowego oraz samych firm wręcz rewolucyjne, niestety w negatywnym sensie.

fot. ewakubiak - Fotolia.com

Wkłady pieniężne: przepisy fiskus prostuje interpretacją

Pisanie ustaw na kolanie i pośpiech legislacyjny nie jest wskazany. Działania te prowadzą bowiem do sytuacji niezamierzonych, które to mogą zatrząść strategiami inwestycyjnymi wielu firm. Przykładem jest tutaj chociażby ostatnia nowelizacja ustawy o CIT, którą to czytając literalnie stwierdza się, że należy zapłacić podatek od wkładów pieniężnych wniesionych do spółki.


Minister Finansów uspokoił


W wydanej 2 marca 2018 r. podatkowej interpretacji ogólnej nr DD6.8201.1.2018 Minister Finansów przyznał, że literalne brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych może prowadzić do wątpliwości i wniosków, iż przepis ten kreuje przychód w związku z wniesieniem do spółki wkładu pieniężnego. Stwierdził, że taki wniosek jest nieprawidłowy ze względu na cel uchwalonej nowelizacji, na co wskazuje uzasadnienie projektu.
Minister wyjaśnił też, że celem art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT jest opodatkowanie ewentualnego dochodu („cichych rezerw”) na moment wniesienia wkładu, skutkującego przeniesieniem własności (zbyciem) danego składnika majątku podatnika, a nie opodatkowanie wkładów pieniężnych.

Do Sejmu trafił również projekt nowelizacji ustawy, który ma zlikwidować wątpliwości interpretacyjne i przesądzić, że wkłady pieniężne pozostają nieopodatkowane. Do dnia dzisiejszego nie został jednak uchwalony.

Nic się nie stało?


Zaprezentowany proces legislacji jest radykalnym przykładem na to jaki chaos i dalekosiężne skutki może wprowadzić pospieszne i nie do końca przygotowane wprowadzanie zmian w prawie. Przez ponad 3 miesiące od momentu wejścia ustawy w życie aż do wydania interpretacji ogólnej przedsiębiorcy musieli interpretować obowiązujące prawo wierząc w dobre intencje ustawodawcy. Po wielu głosach od ekspertów branżowych Minister Finansów częściowo naprawił sytuację wydając interpretację ogólną, jednak ciężko oprzeć się wrażeniu, że zaufanie przedsiębiorców do pewności prawa i przejrzystości zmian w nim dokonywanych po raz kolejny zostało naruszone.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: