eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Samochody osobowe w podatkach dochodowych 2019

Samochody osobowe w podatkach dochodowych 2019

2018-08-31 13:08

Samochody osobowe w podatkach dochodowych 2019

Będzie trudniej rozliczyć w kosztach eksploatację samochodów osobowych © Yuri Bizgaimer - Fotolia.com

Resort finansów szykuje zmiany w ustawach o podatku dochodowym m.in. w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na samochody osobowe. Proponowane rozwiązania są dużo bardziej rygorystyczne od obecnie obowiązujących.

Amortyzacja, leasing, najem samochodów osobowych


Obecnie w odniesieniu do droższych samochodów rozliczanie w kosztach podatkowych naliczanych od nich odpisów amortyzacyjnych jest istotnie ograniczone. Do kosztów trafia bowiem jedynie ta część odpisu amortyzacyjnego, która jest liczona od wartości początkowej nieprzekraczającej 20.000 euro (a w przypadku aut elektrycznych 30.000 euro; szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Samochody osobowe: elektryczne lepsze niż benzynowe?). To ma się jednak zmienić.
W przyszłym roku ma ulec podwyższeniu do 150.000 zł kwota limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego. Podwyższenie ma się odnosić zarówno do wartości początkowej samochodu osobowego, jak i wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia umożliwiającej zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu.

Limit 150.000 zł obejmie również opłaty wynikające m.in. z zawieranych umów leasingu operacyjnego, najmu czy dzierżawy samochodów osobowych (które obecnie nie są limitowane). Opłaty te będą podlegały rozliczeniu w kosztach podatkowych w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy.

Planowane przepisy przejściowe wskazują, że do tego rodzaju umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. zasadniczo będzie można stosować dotychczasowe zasady podatkowe, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r. (z wyjątkiem umów zawartych lub zmienionych pomiędzy dniem ogłoszenia ustawy nowelizującej a jej wejściem w życie – w stosunku do których omawiane opłaty będzie można rozliczać na starych zasadach tylko do końca 2018 r.).

fot. Yuri Bizgaimer - Fotolia.com

Będzie trudniej rozliczyć w kosztach eksploatację samochodów osobowych

Planowane są zmiany w rozliczaniu w kosztach samochodów osobowych. Resort finansów chce wprowadzić ograniczenia analogiczne do tych, które funkcjonują w podatku VAT. W zamian podwyższeniu ma ulec limit wartości początkowej samochodów, od której to naliczane odpisy amortyzacyjne trafią do kosztów podatkowych.


Samochody niefirmowe w kosztach


Projekt zakłada, że podatnicy będący osobami fizycznymi, użytkujący na potrzeby prowadzonej firmy własne samochody osobowe, które nie są zaliczone do środków trwałych, zamiast ich rozliczania w działalności na zasadzie tzw. kilometrówki będą koszty podatkowe obciążać w związku z wydatkami na takie samochody w sposób uproszczony. Mianowicie do kosztów podatkowych trafi 20% wszystkich poniesionych wydatków eksploatacyjnych (w tym także niezwiązanych z wykorzystywaniem takiego auta firmowo).

Dla samochodów firmowych ograniczenia jak w VAT


W 2014 r. wprowadzono do ustawy o VAT istotne zmiany w zakresie odliczania tego podatku od wydatków związanych z zakupem czy eksploatacją samochodów osobowych. Mówiąc w pewnym uproszczeniu podatnicy mogą odliczać jedynie połowę tego podatku wykazanego na fakturach zakupu, chyba że samochód służy wyłącznie działalności gospodarczej, co jednak wymaga dodatkowych czynności (zgłoszenie auta w określonym terminie fiskusowi, sporządzenie reguł korzystania z samochodu, które wykluczą jego użytek prywatny, zaprowadzenie specjalnej ewidencji przebiegu pojazdu, która potwierdza, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie służbowo).

Projekt zakłada wprowadzenie takich samych regulacji w podatku dochodowym. Zatem wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego służącego podatnikowi także do innych celów niż działalność gospodarcza podlegać będą zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% ich faktycznej wysokości. Możliwość zaliczenia do kosztów 100% takich wydatków dotyczyć będzie tylko samochodu osobowego, który jest wykorzystywany wyłącznie w prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym podatnik będzie musiał tutaj prowadzić ewidencję potwierdzającą używanie samochodu jedynie w taki sposób (wykorzystywana ma być w tym zakresie ewidencja stosowana dla celów VAT).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: