eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podzielona płatność przy transakcjach walutowych

Podzielona płatność przy transakcjach walutowych

2018-09-07 13:38

Podzielona płatność przy transakcjach walutowych

Najpierw przewalutuj a dopiero później zapłać w systemie podzielonej płatności © Andrey Popov - Fotolia.com

Przepisy prawa dopuszczają zawieranie nie tylko zagranicznych ale i krajowych transakcji w walutach obcych. W Polsce coraz popularniejsze jest zawieranie takich transakcji w euro. Czy przy zapłacie wystawionych dla nich faktur można stosować system podzielonej płatności w podatku VAT?
Z początkiem lipca 2018 r. w ustawie o VAT znalazły się przepisy regulujące mechanizm podzielonej płatności, który polega na rozdzielaniu płatności za nabyte towary i usługi na dwie kwoty (rozbijanie przelewu na dwa). Zgodnie z tych mechanizmem zapłata całości lub części kwoty netto wynikającej z faktury trafia na rachunek rozliczeniowy kontrahenta (sprzedawcy), a kwota podatku VAT wynikająca z tej faktury na specjalny rachunek, zwany w przepisach rachunkiem VAT. Mimo, że pieniądze trafiają na dwa różne konta sprzedawcy, kupujący wykonuje jeden przelew, w którym zaznacza, iż zamierza skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności. Wszelkich czynności technicznych, związanych z pobraniem pieniędzy z rachunków zleceniodawcy oraz ich przekazaniem na rachunki kontrahenta, dokonuje bank.
Rachunek VAT jest prowadzony wyłącznie w walucie polskiej dla rachunków rozliczeniowych obsługiwanych przez dany bank. Nie jest możliwe otwarcie rachunku VAT do rachunku rozliczeniowego prowadzonego w innej walucie. Szerzej na temat rachunku VAT pisaliśmy w artykule: System podzielonej płatności: specyfika rachunku VAT

Coraz częściej jednak w obrocie gospodarczym można spotkać transakcje zawierane w walutach obcych, którym towarzyszą faktury wystawione także w tych walutach.
Zarówno ustawa o VAT jak i rozporządzenia wykonawcze nie zawierają żadnych zastrzeżeń, które zabraniałyby wystawiania faktur jak i określania należności w walutach obcych i to zarówno w transakcjach krajowych jak i zagranicznych.

Niemniej faktura wystawiona w walucie obcej musi zawierać pewne dodatkowe elementy. Mianowicie gdy faktura taka wykazuje kwotę podatku, to podatek ten musi być wyrażona w złotych polskich. Przepisy ustawy o VAT wskazują też, po jakim kursie należy dokonać jego przeliczenia (co do zasady jest to średni kurs NBP danej waluty z dnia poprzedzającego powstanie obowiązku podatkowego w tym podatku).

fot. Andrey Popov - Fotolia.com

Najpierw przewalutuj a dopiero później zapłać w systemie podzielonej płatności

Rachunek VAT został otwarty każdemu podatnikowi podatku od towarów i usług do jego firmowego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w walucie polskiej. Rachunki takie nie są otwierane do kont walutowych. System podzielonej płatności nie może też być stosowany przy zapłacie w walucie innej niż złotówki.


Faktury walutowe mogą oczywiście być regulowane także w walutach obcych. Stąd powstaje wątpliwość, czy podatnicy mają prawo do dokonywania przelewów walutowych na konto VAT sprzedawcy w przypadku zamiaru skorzystania z systemu podzielonej płatności? Kwestia ta była przedmiotem rozważań odpowiedzi z dnia 20.03.2018 r. na interpelację poselską nr 20263.
„(…) Należy wyjaśnić, że w założeniu przelewy walutowe w ramach MPP nie będą dostępne. Wynika to z faktu, że dopuszczenie przelewów walutowych wiązałoby się dla banków z bardzo dużym nakładem środków na stworzenie oraz obsługę możliwości dokonywania takich przelewów, które w ogólnej ilości przelewów stanowią bardzo znikomą część. Koszt nakładów do korzyści byłby w tym przypadku niewspółmierny szczególnie, że to właśnie banki poniosą znaczną część kosztów wprowadzenia i funkcjonowania MPP. Dlatego zdecydowano się na rozwiązanie tańsze i prostsze. Przy rozpatrywaniu tego zagadnienia powinno się mieć również na uwadze, że polska waluta jest w pełni wymienialna, więc nie ma przeszkód, aby nabywca zapłacił dostawcy w złotówkach, które mogą być wymienione na dowolną walutę. Należy zaznaczyć, że Komisja Europejska w przypadku systemu dobrowolnego nie widziała w przyjętym rozwiązaniu problemu.(…)” - czytamy w interpelacji.

Zatem przelew walutowy w systemie podzielonej płatności nie jest możliwy. Fakturę walutową można w ten sposób uregulować, ale po jej uprzednim przeliczeniu na złotówki.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: