eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Podatnik wykreślony z rejestru VAT też może odliczyć podatek

Podatnik wykreślony z rejestru VAT też może odliczyć podatek

2018-10-01 13:06

Podatnik wykreślony z rejestru VAT też może odliczyć podatek

Czy fiskus może odmówić odliczenia VAT po wykreśleniu z rejestru? © danrentea - Fotolia.com

Podczas, gdy przedsiębiorcy korzystają z ogólnoświatowego wzrostu gospodarczego, państwa Unii Europejskiej konsekwentnie realizują politykę uszczelniania systemów podatkowych. Jako, że największe wpływy budżetowe pochodzą z podatku od towarów i usług, jak również w zakresie tego podatku występują największe nadużycia podatników, to na przedsiębiorcach skupiona jest uwaga organów kontroli podatkowej. Dążenie do maksymalizacji zysków przez przedsiębiorców zderza się z coraz częstszym kwestionowaniem przez fiskusa prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Neutralność podatku od towarów i usług


Podstawową zasadą systemu podatku od towarów i usług jest zasada neutralności, zgodnie z którą podatek powinien być nieodczuwalny dla przedsiębiorców, a więc nie powinien obciążać ich ekonomicznie. Z założenia, ciężar ten spoczywa na konsumentach.
Wyrazem zasady neutralności jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, które zostało zamknięte zaledwie w jednym zdaniu przepisu art. 167 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który stanowi, że prawo do odliczenia powstaje w momencie, gdy podatek, który podlega odliczeniu, staje się wymagalny.

Odzwierciedleniem tego przepisu w polskim porządku prawnym jest przepis art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

fot. danrentea - Fotolia.com

Czy fiskus może odmówić odliczenia VAT po wykreśleniu z rejestru?

TSUE wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia podatku VAT z faktury zakupu uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek materialnych (takich jak posiadanie faktury, związek zakupu z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Na przeszkodzie temu prawu nie mogą stać natomiast przesłanki formalne.


Odliczenie podatku naliczonego jest oczywiście obwarowane różnymi zastrzeżeniami i wyjątkami, gdyż powoduje pomniejszenie należności wpływających do krajowego budżetu. W celu skorzystania z prawa do odliczenia, przedsiębiorca musi spełnić określone przesłanki materialne i formalne. Właśnie na tym tle powstaje najwięcej sporów z fiskusem, gdyż chcąc uszczelniać system podatkowy, państwa Unii zaostrzają coraz bardziej wymogi formalne, lub interpretują je na niekorzyść przedsiębiorców.
Jedną z takich praktyk jest kwestionowanie przez fiskusa prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikom, którzy dokonywali nabycia w trakcie okresu nieaktywności w rejestrze podatkowym, chociażby ze względu na wykreślenie przez organy podatkowe.

TSUE broni przedsiębiorców przed nadmiernym formalizmem


Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wielokrotnie podkreślał, że prawo do odliczenia stanowi integralną część mechanizmu VAT i co do zasady nie podlega ograniczeniu. Takie stwierdzenie zapadło chociażby w wyroku z dnia 19 października 2017 r., w sprawie Paper Consult, sygn. C‑101/16, czy w wyroku z dnia 12 września 2018 r., w sprawie Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, sygn. C‑69/17.

Jednocześnie TSUE zauważa, że prawo do odliczenia VAT podlega wymogom lub przesłankom o charakterze zarówno materialnym, jak i formalnym. Jeżeli chodzi o wymogi lub przesłanki materialne, z brzmienia art. 168 lit. a) dyrektywy 2006/112 wynika, że w celu skorzystania z prawa do odliczenia, po pierwsze, dany podmiot musi być „podatnikiem” w rozumieniu tej dyrektywy, oraz po drugie, towary lub usługi, które są wskazywane jako podstawa dla rzeczonego prawa, powinny być wykorzystywane przez podatnika na późniejszym etapie obrotu na potrzeby jego własnych opodatkowanych transakcji, a owe towary lub usługi powinny być dostarczone lub świadczone na wcześniejszym etapie obrotu przez innego podatnika.

Jeżeli chodzi o zasady wykonywania prawa do odliczenia, które odpowiadają wymogom lub przesłankom o charakterze formalnym, art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112 stanowi, że podatnik w celu dokonania odliczenia musi posiadać fakturę sporządzoną zgodnie z art. 220–236 oraz 238–240 tej dyrektywy.

Przesłanki materialne decydują o prawie do odliczenia VAT


W przywołanych powyżej wyrokach Trybunał, nawiązując do utrwalonej linii orzeczniczej, jednoznacznie stwierdził, że podstawowa zasada neutralności VAT wymaga, aby odliczenie naliczonego VAT było przyznawane, jeżeli zostały spełnione wymogi materialne, nawet jeśli nie zostały spełnione niektóre wymogi formalne przez podatników. W szczególności identyfikacja do celów VAT oraz obowiązek zgłoszenia przez podatnika rozpoczęcia, zmiany i zakończenia działalności stanowią jedynie wymogi formalne do celów kontrolnych, które nie mogą podważać w szczególności prawa do odliczenia VAT, jeżeli materialne przesłanki powstania tego prawa zostały spełnione.

W związku z tym, nie można uniemożliwić podatnikowi VAT wykonania jego prawa do odliczenia z tego powodu, że nie był zarejestrowany dla celów VAT przed wykorzystaniem dóbr nabytych w ramach jego opodatkowanej działalności. O ile wymogi materialne dające prawo do odliczenia zapłaconego naliczonego VAT zostały spełnione, a prawo to nie jest podnoszone w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie, przedsiębiorca będzie miał prawo do skorzystania z prawa do odliczenia w drodze złożonych deklaracji VAT lub faktur wystawionych po reaktywacji swojego statusu podatnika VAT.

Podstawa prawna: art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.; art. 167, 168, 178 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. UE. L. z 2006 r. Nr 347, str. 1; ze zm.).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: