eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

2018-09-27 13:19

Niższa, 9% stawka CIT w 2019 r. - kolejne zmiany

Niższy CIT w 2018 r. - większe ograniczenia © Mangostar - Fotolia.com

W dniu 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął przygotowany przez resort finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 2854), który to m.in. ma zmienić zasady korzystania oraz wysokość obniżonej stawki CIT.

1,2 mln zł zostaje ale na nowych zasadach


Projekt zakłada obniżenie stawki CIT z obecnych 15% do jedynie 9% uzyskanego dochodu. Nie każdy jednak taki dochód będzie tutaj brany pod uwagę. Nowa niższa stawka ma przysługiwać w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z syków kapitałowych.

Na tym jednak nie koniec zmian. Obniżona stawka CIT ma przysługiwać tylko tym podatnikom, u których przychody w danym (bieżącym) roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Stosowanego przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonywać się będzie według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Wymagany status małego podatnika


Z preferencji będą mogli skorzystać tylko ci podatnicy, którzy posiadają status małego podatnika - ustalany w oparciu o przychody z poprzedniego roku podatkowego.
Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Do przeliczenia tej kwoty przyjmuje się średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Prawo do niższej stawki CIT będą też mieć nowe podmioty – w roku rozpoczęcia działalności (te podmioty nie mogą posiadać statusu małego podatnika). Prawa do niej nie będą mieć zatem istniejące firmy, których obecne przychody nie przekraczają 1,2 mln euro, ale w roku ubiegłym były wyższe, wskutek czego nie mają one statusu małego podatnika.

fot. Mangostar - Fotolia.com

Niższy CIT w 2018 r. - większe ograniczenia

Znamy kolejną odsłonę projektu niższej stawki CIT. W dalszym ciągu ma ona zostać obniżona do 9%. Prawo do niej będą mieć nowe firmy oraz mali podatnicy, ale pod warunkiem, że w bieżącym roku ich przychody nie przekroczą 1,2 mln euro. Stawka ta nadto nie obejmie zysków kapitałowych.


Wyłączenia z niższej stawki CIT


Projekt nowelizacji zakłada, że obniżona stawka CIT nie będzie miała zastosowania do:
  1. spółki dzielonej,
  2. podatnika, który wniósł tytułem wkładu do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:
    a) uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł lub
    b) składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników

- w roku podatkowym, w którym dokonano podziału albo wniesiono wkład, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.

Wycofano się natomiast z warunku dotyczącego dochodowości podatnika. Dzięki temu większa grupa podatników będzie uprawniona do skorzystania z obniżonej stawki CIT, aniżeli wynikało to z poprzedniego projektu nowelizacji.
Szerzej o wcześniejszych propozycjach zmian w niższej stawce CIT pisaliśmy w artykule: Uwaga na pułapkę podatkową! Firmy na CIT zapłacą karny podatek.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: