eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Podatek u źródła 2019: najpierw zapłać, a potem fiskus może ci odda

Podatek u źródła 2019: najpierw zapłać, a potem fiskus może ci odda

2018-10-08 13:09

Podatek u źródła 2019: najpierw zapłać, a potem fiskus może ci odda

Nadchodzące zmiany w zakresie podatku u źródła © roobcio - Fotolia.com

Opublikowany w dniu 24 sierpnia 2018 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przewiduje spore zmiany w zakresie tzw. podatku u źródła. Zmiany mają objąć jednakże tylko te podmioty, które wypłacają za granicę kwoty ponad 2.000.000,00 zł rocznie.
Przede wszystkim projekt zakłada zastąpienie obecnej metody bezpośredniego stosowania zwolnienia od podatku u źródła lub obniżonych stawek tego podatku, wynikających z konkretnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, metodą polegającą na zapłacie tego podatku, a dopiero w następnej kolejności, wystąpienie o jego zwrot.

Od powyższego obowiązku poboru i odprowadzenia podatku, według podstawowych stawek wynikających z ustawy, tj. 20% w przypadku odsetek oraz 19% w przypadku dywidend, mają istnieć dwa wyjątki. Będzie można zastosować zwolnienie od podatku dochodowego bądź preferencyjną stawkę wynikającą z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeżeli:
  • Płatnik złoży oświadczenie potwierdzające zasadność zastosowania preferencyjnej stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz po zweryfikowaniu kontrahenta stwierdza, iż nie istnieją okoliczności wykluczające możliwość zastosowania stawki podatku, albo zwolnienia, albo niepobrania podatku;
  • Uzyskana zostanie opinia organu podatkowego o stosowaniu przez płatnika zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłacanych na rzecz podatnika należności. Koszt takiej opinii ma wynosić 2.000,00 zł, a organ będzie miał 6 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku, na wydanie opinii. Opinia ma być wiążąca przez 3 lata.

Oświadczenie potwierdzające zasadność zastosowania preferencyjnej stawki podatku albo zwolnienia lub niepobrania podatku będzie składane przez kierownika jednostki, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Złożenie nieprawdziwego oświadczenia wiązać się będzie z nałożeniem przez organ dodatkowej sankcji pieniężnej w wysokości 10 % wartości podstawy opodatkowania od wypłacanych należności. Ponadto, może się również wiązać z odpowiedzialnością karnoskarbową.

fot. roobcio - Fotolia.com

Nadchodzące zmiany w zakresie podatku u źródła

Duże firmy zapłacą wyższą daninę, tym razem z tytułu podatku u źródła. Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym zakłada bowiem ryczałtowe wpłacanie tego podatku wówczas, gdy wartość wypłaconych należności przekroczy na rzecz zagranicznego kontrahenta 2 mln zł. W takich przypadkach najpierw trzeba będzie zapłacić podatek wg zryczałtowanych stawek, a następnie wystąpić o jego zwrot, na co fiskus będzie miał aż 6 miesięcy.


W przypadku, gdy żaden ze wskazanych wyjątków nie znajdzie zastosowania w konkretnym przypadku, podatek będzie musiał zostać pobrany i wpłacony według stawki podstawowej. W następnej kolejności, jeżeli warunki do zastosowania zwolnienia zostały spełnione, podatnik lub płatnik (w zależności na kim ciążył ekonomiczny ciężar zapłaty podatku) będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku.

Do wniosku o zwrot podatku należało będzie dołączyć m. in. następujące dokumenty: certyfikat rezydencji podatnika, dokumentację dotyczącą przelewów bankowych lub inne dokumenty wskazujące na sposób przekazania należności, z którą wiązała się zapłata podatku, dokumentację dotyczącą zobowiązania do wypłaty należności, oświadczenie podatnika o spełnieniu określonych warunków niezbędnych do zwolnienia, oświadczenie wnioskodawcy z uzasadnieniem, że w związku z przedmiotową płatnością na podatniku ciąży obowiązek podatkowy oraz, że jest on rzeczywistym właścicielem tej płatności, oświadczenie wnioskodawcy z uzasadnieniem, że podatnik prowadzi rzeczywistą działalności gospodarczą, z którą wiąże się uzyskany przychód.

W przypadku, gdy wniosek o zwrot podatku nie będzie budził wątpliwości, organ dokona zwrotu bez wydania decyzji w terminie 6 miesięcy. Okres ten może jednak ulec wydłużeniu, jeśli weryfikacja zasadności zwrotu nie będzie możliwa w tym terminie.

Bez wątpienia planowane zmiany w znaczny sposób zmienią dotychczasową sytuację podmiotów dokonujących wypłat należności za granicę.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: