eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Stawka VAT na remont budynku/ulepszenie mieszkalno-użytkowego

Stawka VAT na remont budynku/ulepszenie mieszkalno-użytkowego

2018-10-30 13:45

Stawka VAT na remont budynku/ulepszenie mieszkalno-użytkowego

Jaki VAT na remont budynku? © Artur Henryk - Fotolia.com

Usługi budowlane oraz sprzedaż nieruchomości mieszczących się w definicji budownictwa mieszkaniowego, są opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT. A jak jest w przypadku budynków pełniących dwie funkcje, czyli zarówno mieszkalną jak i użytkową?
Podstawowa stawka podatku VAT wynosi 23%. Jednakże do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych albo ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym ustawodawca przewidział stawkę preferencyjną w wysokości 8%.
Budownictwem objętym społecznym programem mieszkaniowym są:
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz
  • lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Zgodnie z objaśnieniami do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) budynki dzielą się na mieszkalne i niemieszkalne. Obiekty budownictwa mieszkaniowego zdefiniowano zaś jako budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Według PKOB, w dziale tym sklasyfikowane są budynki mieszkalne jednorodzinne (PKOB 111), budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe (PKOB 112), budynki zbiorowego zamieszkania (PKOB 113).
Budynki mieszkalne to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana do celów mieszkalnych. W przypadkach, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele mieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

fot. Artur Henryk - Fotolia.com

Jaki VAT na remont budynku?

W VAT budownictwo mieszkaniowe jest objęte preferencyjną stawką VAT. Obejmuje ona zarówno budowę, sprzedaż jak i remonty czy modernizacje. Preferencja dotyczy budynków uznawanych jako mieszkalne, czyli takie, w których powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych przekracza 50%.


Budynki niemieszkalne są to obiekty budowlane wykorzystywane głównie dla potrzeb niemieszkalnych. W przypadku, gdy co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest do celów mieszkalnych, budynek klasyfikowany jest jako budynek mieszkalny.
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku obejmuje całą powierzchnię budynku z wyjątkiem:
  • powierzchni elementów budowlanych m.in. podpór, kolumn, filarów, szybów, kominów;
  • powierzchni zajmowanych przez pomieszczenia techniczne instalacji ogólnobudowlanych;
  • powierzchni komunikacji, np. klatki schodowe, dźwigi, przenośniki.

Część "mieszkaniowa'' budynku mieszkalnego obejmuje pomieszczenia mieszkalne (kuchnie, pokoje wypoczynkowe, sypialnie), pomieszczenia pomocnicze, piwnice oraz pomieszczenia ogólnego użytkowania (np. wózkarnie, suszarnie).

Należy też pamiętać, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w VAT nie zalicza się:
  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,
  • lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Jeżeli limity powierzchniowe zostaną przekroczone, 8% stawkę VAT stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym na potrzeby VAT w całkowitej powierzchni użytkowej.

W związku z powyższym, gdy remont czy ulepszenie dotyczy budynku sklasyfikowanego jako mieszkalny (a więc którego co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe) – jako całości, podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT. Gdyby natomiast powyższe usługi dotyczyły poszczególnych części tego budynku (odrębnie powierzchni mieszkalnych i odrębnie powierzchni użytkowych), 8% stawką VAT będą opodatkowane tylko te odnoszące się do części mieszkalnej. Reszta usług (a więc przypadająca na lokale użytkowe, niemieszkalne) byłaby opodatkowana stawką podstawową.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: