eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

2018-11-22 11:11

Sprzedaż wysyłkowa dla podatnika unijnego a zwolnienie z VAT

VAT © nanantachoke - Fotolia.com

Dzięki instytucji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju podatnicy dokonujący sprzedaży swoich towarów na rzecz klientów indywidualnych z UE nie muszą tam rejestrować się na potrzeby podatku od wartości dodanej. Sprzedaż ta jest bowiem traktowana tak jak krajowa. Rozwiązanie takie przysługuje również podatnikom korzystającym ze zwolnienia z VAT. Tutaj jednak sytuacja się komplikuje przy ustalaniu obrotu uprawniającego do takiego zwolnienia.
Załóżmy że firma X korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Swoje towary sprzedaje klientom indywidualnym zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE oraz unijnym firmom. Głównymi odbiorcami są ci ostatni. Sprzedaż dla osób prywatnych wynosi ok. 20-30 tys. zł w skali roku. Czy po przekroczeniu łącznego obrotu w wysokości 200.000 zł firma będzie musiała zarejestrować się jako podatnik VAT czynny czy też z limitu tego jest wyłączona sprzedaż na rzecz unijnych podatników podatku od wartości dodanej tudzież unijnych konsumentów?

Wspomniane wyżej zwolnienie podmiotowe wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z nim podatnik nie musi rozliczać VAT, jeżeli wartość sprzedaży za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła u niego łącznie kwoty 200.000 zł. Zwolnienie to stosuje się do momentu przekroczenia wskazanego limitu.
Sprzedażą jest dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Aart. 113 ust. 2 ustawy o VAT zawiera przy tym dodatkowy katalog czynności, których nie wlicza się do wartości sprzedaży, po przekroczeniu której podatnik traci prawo do zwolnienia z VAT. I tak do wartości sprzedaży nie wlicza się tutaj:
 1. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 2. odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  a) transakcji związanych z nieruchomościami,
  b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  c) usług ubezpieczeniowych
  – jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;
 3. odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Ważne!!!
Należy pamiętać, że pojęcie sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju odnosi się jedynie do określonej sprzedaży dokonywanej na rzecz osób z innych państw członkowskich UE. Nie mieści się w niej sprzedaż do krajów spoza UE (kiedy to mamy do czynienia albo z eksportem towarów albo ze sprzedażą krajową).

Szerzej o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pisaliśmy m.in. w artykule: Podatek VAT: sprzedaż wysyłkowa z/na terytorium kraju

fot. nanantachoke - Fotolia.com

VAT

Gdy roczna wartość sprzedaży przedsiębiorcy nie przekracza 200.000 zł, ten może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.


Kiedy sprzedaż wysyłkowa poza limitem zwolnienia podmiotowego?


Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju może być opodatkowana w dwojaki sposób: albo w Polsce (państwie wysyłki gdy nie zostaną przekroczone jej limity) albo w państwie członkowskim, do którego trafia sprzedawany towar. Wyłączona z limitu zwolnienia podmiotowego jest jedynie ta druga.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20.10.2017 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.356.2017.2.PR wyjaśnił, że „(…) sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju do wysokości limitu ustalonego przez państwo członkowskie przeznaczenia towarów, podlega opodatkowaniu na terytorium kraju (stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy). W konsekwencji wartość tej sprzedaży wysyłkowej – traktowanej jako sprzedaż krajowa – należało wliczać do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy. Tym samym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że do ww. limitu nie wlicza się sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, bez względu na miejsce opodatkowania tej transakcji.

Podsumowując, Wnioskodawca postępował nieprawidłowo nie uwzględniając w limicie kwotowym, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy, sprzedaży mieszczącej się w definicji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, która podlegała opodatkowaniu na terytorium kraju. (…)”

Kłopotliwa wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów


Ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju mamy do czynienia w przypadku transakcji na rzecz nabywców, którzy nie mają obowiązku rozliczania WNT. Co jednak w sytuacji, gdy kontrahent unijny co do zasady ma obowiązek rozliczać takie transakcje, ale sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT w Polsce?

Fiskus uważa, że w takim przypadku występuje sprzedaż krajowa. Z WDT nie mamy bowiem do czynienia, gdy dokonującym dostawy jest podatnik zwolniony z opodatkowania (art. 13 ust. 6 ustawy o VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 18.01.2016 r. nr ITPP2/4512-1028/16/EB wskazał, że „(…) do wartości limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie wlicza się wartości wewnątrzwpónotowej dostawy towarów. Jednakże – z uwagi na brzmienie art. 13 ust. 6 ustawy oraz fakt, że Wnioskodawca dokonując ww. sprzedaży korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy – dostawy dokonywane na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, nie spełniały warunków wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zatem miejscem dokonania (opodatkowania) – zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy – tej sprzedaży było terytorium kraju. Tym samym – wbrew stanowisku zawartemu we wniosku – sprzedaż tą należało wliczyć do limitu 150.000 zł uprawniającego do zwolnienia podmiotowego.

Natomiast w odniesieniu do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju należy wskazać, że do wysokości limitu ustalonego przez państwo członkowskie przeznaczenia towarów, podlega ona opodatkowaniu na terytorium kraju (stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy). W takim razie wartość tej sprzedaży wysyłkowej – traktowanej jako sprzedaż krajowa – należało wliczać do limitu, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.(…)”

Podsumowując do limitu zwolnienia podmiotowego z VAT podatnik powinien wliczać zarówno wartość sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dokonywaną na rzecz konsumentów z krajów UE (gdy ta jest w Polsce opodatkowana) jak też sprzedaż na rzecz unijnych podatników podatku od wartości dodanej.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: