eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

2018-12-31 12:28

Ulga na złe długi: wierzyciel szybciej odzyska VAT

Korekta w ramach ulgi na złe długi po 90 dniach © nanantachoke - Fotolia.com

W 2019 r. termin rozliczenia ulgi na złe długi skurczy się z obecnych 150 dni do zaledwie 90 dni. Które konkretnie wierzytelności i zobowiązania nowe zasady obejmą? Mimo, że ustawa nowelizująca dopiero wejdzie w życie, obejmie także wierzytelności i długi z roku 2018.
Zmiany nastąpią mocą ustawy z dnia 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244).
Art. 89a oraz 89b ustawy o VAT regulują tzw. ulgę na złe długi. Pierwszy z przepisów odnosi się do wierzyciela, drugi do dłużnika.
Ulga na złe długi to nic innego jak prawo w przypadku wierzyciela i obowiązek w przypadku dłużnika do skorygowania podatku należnego (u wierzyciela) czy naliczonego (u dłużnika) od nieuregulowanych faktur.
W efekcie dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel może odzyskać od Skarbu Państwa VAT zapłacony od faktur sprzedażowych, za które nie otrzymał zapłaty, a dłużnik musi zwrócić do Skarbu Państwa wcześniej odliczony podatek od faktur zakupu, których nie uregulował.

Prawo do korekty VAT przez wierzyciela


Wierzyciel może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w stosunku do wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona (w tym części tych kwot).

Za nieściągalność wierzytelności uprawdopodobnioną uważa się taką, której – zgodnie z obecnym stanem prawnym – dłużnik nie uregulował w terminie 150 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności – określonego w umowie lub na fakturze.

Zatem po około pięciu miesiącach od upływu terminu płatności wierzyciel może odzyskać VAT od faktur sprzedaży, który wcześniej przekazał fiskusowi, a którego nie odzyskał od nabywcy jego towarów czy usług.
W 2019 r. termin skorzystania z ulgi na złe długi zostanie skrócony ze 150 dni do 90 dni (czyli około 3 miesięcy).

fot. nanantachoke - Fotolia.com

Korekta w ramach ulgi na złe długi po 90 dniach

W przyszłym roku korekta VAT w ramach ulgi na złe długi nastąpi po 90, a nie jak ma to miejsce obecnie – 150 dniach liczonych od upływu terminu płatności. Dzięki temu wierzyciel szybciej odzyska od fiskusa zapłacony wcześniej VAT. Dłużnik natomiast będzie musiał szybciej oddać do Skarbu Państwa podatek od nieuregulowanych faktur.


VAT z tytułu nieuregulowanych faktur będzie zatem można odzyskać dużo wcześniej.
Uwaga!
Dla skorzystania z ulgi na złe długi nie jest ważna data dokonania transakcji czy wystawienia faktury, a wyznaczony termin płatności (czy to w odrębnej umowie czy na samej fakturze). Dopiero od tego dnia będzie liczony 90-dniowy termin, po upływie którego można skorygować podatek VAT (tak też termin ten liczy się obecnie).

Skorzystanie z ulgi na złe długi po stronie wierzyciela jest przy tym jego przywilejem a nie obowiązkiem.

Ulga na złe długi po stronie dłużnika


Zgodnie z obecnym stanem prawnym dłużnik, który nie ureguluje swoich zobowiązań w terminie 150 dni liczonych od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jest obowiązany skorygować odliczony wcześniej podatek VAT naliczony (w rozliczeniu za okres, w którym powyższy termin upłynął). Tutaj jednakże nie ma już dobrowolności co do korzystania z tego rozwiązania. Dłużnik stosownej korekty musi obowiązkowo dokonać. W roku 2019 termin rozliczenia ulgi na złe długi po stronie dłużnika również kurczy się do 90 dni (liczonych od dnia upływu terminu płatności określonego na umowie lub fakturze).
Regulacje w zakresie ulgi na złe dług nie będą mieć zastosowania, jeżeli dłużnik uregulował należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności danej należności. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na część nieuregulowaną.
Korekty nie stosuje się gdy:
  • dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 90. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności lub
  • dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 90. dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Przepisy przejściowe


Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. niemniej będą stosowane także do wierzytelności sprzed tej daty. Art. 46 ustawy nowelizującej wskazuje bowiem, że przepisy art. 89a ust. 1a i art. 89b ust. 1-2 ustawy o VAT w nowym brzmieniu stosuje się również do wierzytelności powstałych przed dniem 1 stycznia 2019 r., których nieściągalność została, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, uprawdopodobniona po dniu 31 grudnia 2018 r.

Przekładając powyższe na rzeczywiste daty zatem do wierzytelności, których termin płatności przypada na dzień 3 października 2018 r. lub później, termin uprawdopodobnienia ich nieściągalności będzie wynosił 90 a nie 150 dni (90. dzień liczony od 3 października przypada 1 stycznia 2019 r.).

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: