eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiInterpretacje i wyjaśnienia › Podatek od nieruchomości nie jest opodatkowany VAT-em

Podatek od nieruchomości nie jest opodatkowany VAT-em

2019-01-04 13:39

Podatek od nieruchomości nie jest opodatkowany VAT-em

Podatek od nieruchomości jest poza podatkiem VAT © Africa Studio - Fotolia.com

Podatek od nieruchomości ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem. Nie może być on przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega on refakturowaniu - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 31.12.2018 r. nr 0112-KDIL1-2.4012.645.2018.2.TK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?


Spółka kupiła od firmy w lipcu 2018 r. nieruchomość. Jej przekazanie nowemu nabywcy miało jednak miejsce dopiero 15 października. Do tego czasu wszelkie koszty i ciężary związane z wykorzystywaniem nieruchomości miały obciążać poprzedniego właściciela, czyli firmę B.

W momencie zakupu (a więc w lipcu) spółka stała się jednak podatnikiem podatku od nieruchomości. W związku z tym za okres od lipca do 15 października 2018 r. obciąży ona sprzedawcę tym podatkiem (będzie domagać się jego zwrotu).

Spółka zadała pytanie, czy obciążenie podatkiem od nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT i czy należy na tę okoliczność wystawić fakturę VAT? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:

„(…) Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

fot. Africa Studio - Fotolia.com

Podatek od nieruchomości jest poza podatkiem VAT

Spółka, która zamierza sprzedawcę nieruchomości obciążyć podatkiem od nieruchomości za czas od jej zakupu do faktycznego przekazania, nie powinna wystawiać w tym celu faktury, a notę księgową. Podatek od nieruchomości nie jest bowiem czynnością podlegają opodatkowaniu VAT-em, a co za tym idzie, nie powinien być dokumentowany fakturą.


Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 , rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (…).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. (…)

Zauważyć należy, że z treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że to nie odpłatność sama w sobie podlega opodatkowaniu, a świadczenie, za które odpłatność przysługuje. Dotyczy to także podatku od nieruchomości, który – jak słusznie zauważył Wnioskodawca – nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy.

W świetle postanowień art. 6 Ordynacji podatkowej, podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.

Jest to więc świadczenie pieniężne nieekwiwalentne (w zamian za wpłacony podatek od nieruchomości wpłacającemu nie przysługuje wzajemne świadczenie z drugiej strony). Z tych też względów podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega on refakturowaniu. Podatek ten ma charakter majątkowy i związany jest z posiadanym majątkiem, a nie obrotem uzyskiwanym z tytułu posiadania nieruchomości.

Wobec powyższego, Wnioskodawca domagając się od Sprzedającego zwrotu podatku od nieruchomości nie świadczy na jego rzecz żadnych usług.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie jest dokumentowana fakturą VAT i może być udokumentowana notą księgową.

Należy jednak zauważyć, że nota księgowa nie jest dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta regulacją tych przepisów. (…)”


Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: