eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkowe › Szkolenie pracowników w kosztach podatkowych firmy

Szkolenie pracowników w kosztach podatkowych firmy

2019-01-18 12:44

Szkolenie pracowników w kosztach podatkowych firmy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników można rozliczyć w firmie © StockRocket - Fotolia.com

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na inwestycje w rozwój swoich pracowników. W tym celu pokrywają im koszty udziału w różnego rodzaju formach kształcenia lub dokształcania, takich jak kursy językowe, studia podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne itp. Jeżeli podnoszone w ten sposób przez pracownika kwalifikacje zawodowe związane są z charakterem wykonywanej przez pracownika pracy oraz przyczyniają się do osiąganych przez przedsiębiorcę przychodów, wydatki ponoszone na ten cel mogą stanowić dla przedsiębiorcy koszty uzyskania przychodów.
W świetle art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o PDOP), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródeł (z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP).
Rozważając zatem, czy wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych pracownika mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, należy przede wszystkim ocenić czy wydatki te mogą przyczynić się do osiągnięcia przychodów przez przedsiębiorcę, a także czy nie należą do kategorii kosztów wskazanych w art 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Należy w tym miejscu podkreślić, że przepisy ustawy o PDOP, nie przewidują w art. 16 wyłączenia przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków pracodawcy związanych z kształceniem pracowników.

Oznacza to, że wydatki na podniesienie kwalifikacji pracownika będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów, jeśli spełniać będą ogólne przesłanki wymienione w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP.

fot. StockRocket - Fotolia.com

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników można rozliczyć w firmie

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien ułatwiać pracownikom podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Może on iść też dalej – poprzez sfinansowanie odpowiednich kursów, szkoleń, czy studiów. Jeżeli tylko zdobywana w ten sposób wiedza jest pracownikowi potrzebna w pracy, nie ma przeszkód, aby wydatki na studia pracodawca zaliczył do kosztów podatkowych.


Jak wynika z art. 17 oraz art. 94 pkt 6 Kodeksu pracy, pracodawca obowiązany jest ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Z kolei zgodnie z art. 1031 §1 Kodeksu pracy, przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.
Finansowanie pracownikom podnoszenia kwalifikacji, które są ukierunkowane na zdobywanie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych na danym stanowisku pracy lub umożliwiają pracownikowi awans oraz rozwój kariery zawodowej, zwiększając równocześnie zdolność przedsiębiorstwa do osiągnięcia przychodów poprzez podniesienie konkurencyjności na rynku, spełniają przesłanki celowości wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP. Takiej oceny dokonał również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 20.02.2015 r. (znak ILPB1/415-1380/14-2/AN).

O tym, że wskazane powyżej wydatki, jako uzasadnione i racjonalne gospodarczo, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy wypowiedział się także Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23.07.2018 r., (znak: 0111-KDIB2-3.4010.166.2018.1.APA), który uznał, że „pracodawca finansujący pracownikowi koszty udziału w różnego rodzaju formach kształcenia i dokształcania może wydatki te zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów jako koszt działalności firmy jednakże pod warunkiem, że podnoszenie kwalifikacji pracowników ma związek z osiąganymi przychodami (wpływa na efekty prowadzonej działalności gospodarczej podatnika) oraz z charakterem wykonywanej przez pracownika pracy”.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: