eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Polskie przepisy podatkowe karami stoją, a będzie ich coraz więcej

Polskie przepisy podatkowe karami stoją, a będzie ich coraz więcej

2019-01-10 13:32

Polskie przepisy podatkowe karami stoją, a będzie ich coraz więcej

Polski system podatkowy czyli obowiązki i kary © grejak - Fotolia.com

Za błędy w rozliczeniach podatkowych już obecnie podatnicy muszą solennie dodatkowo płacić fiskusowi. I nie chodzi tutaj tylko o zaniżony podatek czy naliczone od niego odsetki. Tymczasem fiskusowi nadal jest mało. Planowane zmiany w przepisach przewidują ich jeszcze większe wzmożenie.
Ordynacja podatkowa, ustawa o KAS, przepisy o VAT, PIT i CIT, a także kodeks karny skarbowy czy kodeks karny już obecnie zawierają bardzo szeroki zestaw kar finansowych (i nie tylko), z którymi musi liczyć się przedsiębiorca. Resortowi finansów to jednak nie wystarcza. Dlatego wpadł na pomysł nowych obciążeń.

Nowy rok, nowe kary…


Z początkiem 2019 r. do Ordynacji podatkowej trafiły przepisy pozwalające fiskusowi nakładać na podatników dodatkowe zobowiązanie podatkowe (art. 58a-58e), które będzie ich obciążać niezależnie od pierwotnie powstałego podatku do zapłaty w określonych przypadkach. Chodzi tutaj o decyzje wydane w związku z ogólną klauzulą unikania opodatkowania, środki ograniczające umowne korzyści, tzw. małą klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania, cenami transferowymi czy błędami w oświadczeniach, o których mowa w art. 41 ust. 15 lub 21 updof i w art. 26 ust. 7a lub 7g updop. Ile fiskus może sobie dodatkowo zażyczyć?

Standardowa wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego to 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania w zakresie wynikającym z wydanej decyzji.

W przypadku decyzji wydanych z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wartość dodatkowego zobowiązania może wzrosnąć nawet do 40 proc. sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu.

Mało tego, zależnie od sytuacji, takie dodatkowe zobowiązanie może zostać podwojone bądź nawet potrojone.

fot. grejak - Fotolia.com

Polski system podatkowy czyli obowiązki i kary

Prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków podatkowych jest obwarowane przelicznymi karami, których – można powiedzieć – jest niezliczona ilość. Fiskusowi jednak nadal mało. Z początkiem 2019 r. dołożono więc kolejne sankcje, a w projekcie są następne, które mają zacząć obowiązywać już w połowie roku.


… i te wcześniejsze…


Warto też pamiętać, że sankcyjny podatek już występuje. I tak dla przykładu w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, fiskus wymierza go w aż 75%.

Nie można również zapomnieć o sankcjach wynikających z ustawy o VAT, które wynoszą od 20% do nawet 100% (w przypadku posłużenia się tzw. pustą fakturą) zaniżonego zobowiązania podatkowego, zawyżonego zwrotu czy kwoty do przeniesienia.

Oprócz powyższych należy pamiętać również o tym, że podatnikowi grozi także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej a nawet karnej. Tutaj także ustawodawca nie próżnuje, zaostrzając co rusz przepisy. Od niedawna możliwe jest ograniczenie czy pozbawienie wolności sprawcy na nawet 25 lat. Nadto kodeks karny przewiduje tutaj również pozbawienie majątku sprawców.

… oraz w niedalekiej przyszłości


A wszystko wskazuje na to, że do podanych wyżej (które są tylko przykładami) już niebawem dojdą kolejne (planowana data wejścia w życie to lipiec 2019 r.). Ich wprowadzenie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa, który ma na celu zastąpienie deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 i VAT-7K przez przesyłanie nowego przekształconego pliku JPK_VAT oraz wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur.
Rozbudowane pliki JPK_VAT będą zawierały dane pozwalające na zastąpienie obecnie składanej deklaracji VAT w formie elektronicznej, oraz obecnie przesyłanych plików JPK_VAT.

Temu uproszczeniu ma towarzyszyć wprowadzenie nowej kary dla podatników za błędy w przesłanych do fiskusa plikach.
W przypadku gdy podatnik prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym naczelnik urzędu skarbowego nałoży, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość.

Przed nałożeniem kary fiskus wezwie podatnika do usunięcia nieprawidłowości. Na złożenie poprawek będzie 14 dni od otrzymania wezwania.

Jednocześnie przepisy wprowadzające nową karę nie wyjaśniają, jakiego typu błędy ona obejmie. Takie pozostawienie przepisów może zaś skutkować tym, że karę fiskus nałoży nawet za najmniejsze uchybienie, które nie wpływają na prawidłowość rozliczenia podatku.

Nowe obostrzenia dla importerów


Co do zasady importując towar spoza UE trzeba do przodu zapłacić z tego tytułu VAT. Wyjątkiem od tej reguły jest procedura uproszczona, która pozwala na rozliczenie podatku w deklaracji VAT.
Wspomniana nowelizacja ma zmienić zasady korzystania z tej procedury. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że owe zmiany mają ułatwić rozliczanie importu towarów w tej procedurze. Jednocześnie jednak zaostrzono sakncje za niedochowanie jej warunków (art. 33a ust. 7 ustawy o VAT).
Zgodnie z projektowaną nowelizacją, jeżeli podatnik nie rozliczy podatku VAT w całości lub w części w danym okresie rozliczeniowym, straci prawo do rozliczania VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej na okres 12 miesięcy począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym podatek nie został rozliczony zgodnie z tymi zasadami, gdy nierozliczona kwota podatku w danym okresie rozliczeniowym przekroczyła 10% kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, którą należało rozliczyć w deklaracji podatkowej.
Jeżeli nierozliczona kwota podatku nie przekroczy 10% całego podatku z tytułu importu towarów, podatnik straci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji w odniesieniu do tej nierozliczonej kwoty i zobowiązany będzie do jej zapłaty wraz z odsetkami do urzędu skarbowego.

Kasy fiskalne


Projekt nowelizacji nakłada też na podatników korzystających z kas fiskalnych nowy obowiązek w postaci informowania nabywców o obowiązkach podatnika dotyczących wystawienia i wydania paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży dokonanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zmianę projektodawcy motywują promowaniem i upowszechnianiem wiedzy wśród nabywców w zakresie stosowania kas rejestrujących przez przedsiębiorców, dobrych stron i korzyści wynikających z ich stosowania dla nabywców, co z kolei ma pozwolić na skuteczniejszą walkę z tzw. szarą strefą.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: