eGospodarka.pl

eGospodarka.plPodatkiRachunkowość › SSE: kilka zezwoleń nie wymaga odrębnych ewidencji księgowych

SSE: kilka zezwoleń nie wymaga odrębnych ewidencji księgowych

2019-01-24 13:39

SSE: kilka zezwoleń nie wymaga odrębnych ewidencji księgowych

Specjalna Strefa Ekonomiczna - kilka zezwoleń w jednej ewidencji © cameravit - Fotolia.com

Przedsiębiorca prowadzący działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie kilku odrębnych zezwoleń strefowych, prowadzić będzie jedną ewidencję. Tak orzekł NSA w prawomocnym wyroku z dnia 8 listopada 2018 r. (sygn. akt II FSK 3077/16) oddalając skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy i przychylając się do stanowiska podatnika. Dochód jaki zostanie wypracowany przez przedsiębiorcę będzie podlegać zwolnieniu, do łącznej wysokości wynikającej ze wszystkich posiadanych zezwoleń.
W stanie faktycznym na gruncie którego zapadł wyrok, Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE obejmujące ten sam rodzaj działalności w zakresie m.in. produkcji i sprzedaży wyrobów powroźniczych, wyrobów sieciowych przydatnych w rybołówstwie, wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn, sprzętu sportowego, naprawy i konserwacji sieci rybackich, http://www.prawo.egospodarka.pl/147805,Transport-drogowy-blaski-i-cienie-SENT,1,82,1.html transportu drogowego>. Każde z zezwoleń określa odrębne warunki wydatków inwestycyjnych, terminów ich poniesienia, terminu zakończenia inwestycji, utrzymania i wysokości zatrudnienia. Spółka planuje uzyskanie kolejnych zezwoleń. Spółka ponadto korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tj. art. 17 ust. 1 pkt 34 w zw. z ust. 4-6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

Jedna ewidencja, kilka zezwoleń


Spółka wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o interpretację indywidualną w zakresie skutków podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej na terenie jednej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, iż na podstawie posiadanych zezwoleń dla celów obliczania dochodu, który jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej powadzonej na terenie strefy, może prowadzić jedną ewidencję, która będzie wspólna dla działalności zwolnionej prowadzonej na podstawie posiadanych zezwoleń w SSE. W przypadku działalności prowadzonej poza SSE i nieobjętej zwolnieniem, prowadzona będzie osobna ewidencja.

Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki, argumentując iż Spółka powinna mieć na względzie, że każde z uzyskanych przez nią zezwoleń mogło być wydane w odrębnym stanie prawnym, wskutek czego mogą istnieć odrębności w zasadach korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej na terenie strefy na podstawie poszczególnych zezwoleń oraz że prowadzenie jednej ewidencji dla wszystkich posiadanych zezwoleń prowadzić może do innych rezultatów w zakresie wysokości zobowiązania podatkowego.
Organ zaznaczył, iż ewidencja powinna spełniać wymogi z art. 9 ust.1 ustawy o CIT, w szczególności w zakresie określenia dochodu (straty) oraz podstawy opodatkowania z działalności prowadzonej na terenie SSE. Zdaniem organu ewidencja powinna być tak prowadzona, aby można było bez przeszkód ustalić odrębnie osiągnięty dochód lub poniesione straty w kontekście każdego z zezwoleń.

Spółka wniosła skargę do WSA na powyższą interpretację. WSA w Gdańsku przychylił się do stanowiska Spółki w wyroku z dnia 29 czerwca 2016 r. sygn. akt I SA/Gd558/16. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację zaznaczając, iż nie ma normatywnego obowiązku wynikającego z przepisów aby prowadzić odrębne ewidencje podatkowe w zależności od ilości posiadanych zezwoleń. W sytuacji kiedy prowadzona ewidencja księgowa, będzie spełniać warunki z art. 9 ust.1 ustawy o CIT, brak jest postaw prawnych do kwestionowania wskazanej przez stronę argumentacji i nakładania obowiązku prowadzenia kilku ewidencji.

Fiskus nie dał za wygraną i zaskarżył wyrok.

fot. cameravit - Fotolia.com

Specjalna Strefa Ekonomiczna - kilka zezwoleń w jednej ewidencji

Firma korzystająca ze zwolnień od podatku z uwagi na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie kilku zezwoleń, nie musi dla każdego zezwolenia prowadzić odrębnej ewidencji. Tak mimo sprzeciwu fiskusa uznał sąd. To niewątpliwie dobra wiadomość dla samych firm.


Podatnik miał racje


NSA w prawomocnym wyroku nie znalazł przeciwskazań do sumowania limitu pomocy publicznej, jakie na podstawie uzyskanych zezwoleń osiągnął Podatnik.
NSA oddalając skargę kasacyjną, przychylił się do stanowiska WSA zaznaczając, iż WSA poprawnie przyjął, że odrębne ustalanie osiągniętego dochodu lub poniesionej straty (za dany rok podatkowy) w odniesieniu do każdego z posiadanych zezwoleń nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących normach prawnych kształtujących reżim opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez przedsiębiorcę strefowego.

Reasumując


Należy uznać wyrok NSA za trafny i ułatwiający funkcjonowanie przedsiębiorcom. Prowadzenie jednej ewidencji podatkowej dla kilku zezwoleń w jednej SSE stanowi ułatwienie w prowadzeniu działalności. Brak jest przeszkód do sumowania limitu wielkości pomocy publicznej, jaka została ustalona na podstawie zezwoleń w jednej SSE.

Oceń

0 1

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: