eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPodatkiAktualności podatkowe › Zmiana zasad rozliczania samochodu osobowego

Zmiana zasad rozliczania samochodu osobowego

2019-01-31 13:50

Zmiana zasad rozliczania samochodu osobowego

Sposób użytkowania samochodu nie musi być stały © prima91 -Fotolia.com

Rok 2019 przyniósł zmiany w zakresie rozliczeń samochodów osobowych w kosztach podatkowych. Do ustaw o podatku dochodowym trafiły ograniczenia podobne jak w VAT. Pełne prawo do rozliczenia kosztów dadzą tylko pojazdy wykorzystywane służbowo. A co w sytuacji, gdy podatnik postanowi zmienić sposób użytkowania pojazdu?

Podatek VAT


Samochody osobowe, uprawniają podatnika do odliczenia połowy VAT-u od ich zakupu, leasingu, najmu czy bieżącej eksploatacji, w tym także nabywanego do nich paliwa. W pełni VAT można rozliczyć jedynie wówczas, gdy samochód służy tylko prowadzonej działalności gospodarczej, co wymaga odpowiedniego udokumentowania.
Takie wykorzystywanie pojazdu powinna potwierdzać ewidencja przebiegu pojazdu oraz sporządzone zasady korzystania z samochodu wykluczające użytek prywatny. Konieczne jest także złożenie do urzędu skarbowego informacji o takim pojeździe na druku VAT-26 i określenie zasad ich używania.

Przeznaczenie samochodu z czasem może jednak ulec zmianie. I tak pojazd przeznaczony na początku tylko do działalności gospodarczej może w późniejszym czasie służyć zarówno celom firmowym jak i pozostałym (np. prywatnym przedsiębiorcy).

Jeżeli nastąpi zmiana przeznaczenia samochodu na mieszany, podatnik od momentu zmiany powinien odliczyć jedynie 50% kwoty VAT od wydatków na ten pojazd. Takie same skutki wywoła zaprzestanie prowadzenia ewidencji przebiegu takiego samochodu (np. z uwagi na to, że jest to zbyt uciążliwe).

fot. prima91 -Fotolia.com

Sposób użytkowania samochodu nie musi być stały

Samochody firmowe użytkowane w sposób mieszany od 2019 r. mają ograniczenia nie tylko w zakresie odliczenia VAT ale też rozpoznania kosztów podatkowych. Wyjątkiem są te auta, które służą wyłącznie działalności gospodarczej. Czy pierwotny sposób wykorzystywania pojazdu może z czasem zostać zmieniony? Wydaje się że tak.


Zmianę tą należy zgłosić fiskusowi na formularzu VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym ma ona nastąpić.
Ustawodawca nie ogranicza ilości dopuszczalnych zmian przeznaczenia samochodu osobowego.

Zmiana sposobu używania pojazdu teoretycznie jest zatem możliwa w każdym czasie. Należy jedynie pamiętać o spełnieniu powyższych wymogów co do zgłoszeń oraz prowadzeniu dodatkowej ewidencji. W praktyce jednakże przy częstej zmianie sposobu korzystania z samochodu organ może próbować podnosić, że pojazd ten de facto służy celom mieszanym w całym okresie jego używania.
Ministerstwo Finansów w broszurze pt. „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi” wskazało, że

„(…) Zmiana wykorzystywania pojazdu musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiektywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz m.in. w zmianie zasad używania pojazdu, określonymi przez podatnika. Krótkookresowe (np. tygodniowe) zmiany wykorzystywania pojazdu wskazują na użytek „mieszany” pojazdu od samego początku ponoszenia wydatków związanych z pojazdem – wskazują bowiem na możliwość użytku prywatnego.(…)”


Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 04.09.2014 r. nr IBPP2/443-483/14/RSz uznał, że „(…) zmiana wykorzystywania pojazdu musi mieć charakter trwały i stały, potwierdzony obiektywnymi okolicznościami, znajdującymi swój wyraz m.in. w zmianie zasad używania pojazdu, określonymi przez podatnika. Krótkookresowe (np. tygodniowe) zmiany wykorzystywania pojazdu wskazują na użytek „mieszany" pojazdu od samego początku ponoszenia wydatków związanych z pojazdem - wskazują bowiem na możliwość użytku prywatnego.(…)”

Podatek PIT i CIT


Do tej pory nie istniały większe ograniczenia w sposobie zaliczania do kosztów wydatków związanych z bieżącą eksploatacją firmowych samochodów osobowych (z wyjątkiem kosztów ubezpieczeń takich pojazdów, czy rozliczania w kosztach ich amortyzacji, dzierżawy, najmu – gdzie te ostatnie wymagały prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i ustalania dla nich limitu kilometrówki).

Ustawodawca uznał jednak, że firmowe samochody osobowe na ogół nie służą tylko działalności gospodarczej. Dlatego też nie powinno być co do zasady możliwości pełnego rozliczania w kosztach wydatków ponoszonych na eksploatację takich pojazdów.

I tak od 1 stycznia 2019 r. nie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania samochodu osobowego (firmowego, czy wynajmowanego/ wziętego w leasing dla firmy), na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.
Szerzej na temat ograniczeń w rozpoznawaniu kosztów dotyczących samochodów osobowych w 2019 r. pisaliśmy m.in. w artykułach: Samochód osobowy na firmę: zmiany w podatkach 2019, Samochód w firmie. Na co warto zwrócić uwagę od 2019 roku?, Zmiany w PIT i CIT uchwalone. W 2019 r. trudniej rozliczyć samochody osobowe.

Tutaj jako wyznacznik wykorzystywania samochodu wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej przyjęto wskazaną wyżej ewidencję przebiegu pojazdu prowadzoną na potrzeby podatku VAT. Jeżeli ewidencja taka nie będzie prowadzona (chyba że nie jest ona wymagana w myśl przepisów VAT-owskich), samochód zostanie uznany za wykorzystywany nie tylko na potrzeby firmy, a w efekcie wydatki na jego eksploatację trafią do kosztów podatkowych jedynie w wysokości 75%.
Nowe regulacje mówią jedynie, że w przypadku nieprowadzenia przez podatnika ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, uznaje się, że samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą podatnika.(art. 23 ust. 5f ustawy o PIT i odpowiednio art. 16 ust. 5f ustawy o CIT).

Tym samym ustawodawca nie wskazał wprost, czy zmiana przeznaczenia samochodu jest tutaj możliwa (co wynika wprost z przepisów VAT-owskich). Niemniej skoro to zaprowadzenie VAT-owskiej ewidencji przesądza o prawie do pełnego rozliczenia kosztów, to można wysnuć wniosek, że prawo to nie będzie przysługiwać jedynie za okresy, kiedy ta ewidencja nie będzie prowadzona. Także zatem i tutaj auto będzie mogło zmienić swoje przeznaczenie. Należy jednak mieć na uwadze przytoczone wyżej wyjaśnienia fiskusa co do częstej zmiany takiego przeznaczenia. Podobne rozstrzygnięcia mogą bowiem zapadać na tle podatku dochodowego.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: